Amaç

Amaçlar ve Kapsam

Ankara Medical Journal, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nın hakemli, açık erişimli, yaygın süreli yayınıdır. Dergimiz Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında, üçer aylık periyot bitimlerinde olmak üzere yılda dört sayı yayınlanmaktadır. Dergimiz CiteFactor, DOAJ, DRJI, EBSCOhost, GIF (Global Impact Factor), Google Scholar, HINARI, Index Copernicus, J-Gate, Journal Index, Journal TOCs, SHERPA/RoMEO, TUBITAK Türk Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline ve Ulrichs Web Global Serials Directory tarafından listelenmektedir. Dergimiz hakemli dergi hüviyetinde olup, gönderilen yazılar hakem (danışman / değerlendirici) değerlendirmesi (peer review) yöntemiyle değerlendirilecektir. Gönderilecek yazılar, Dünya Sağlık Editörleri Kurulu'nun (ICMJE) biyomedikal dergilere gönderilecek yazılarda aranan ortak kuralların güncel sürümüne (icmje_17.pdf) uygun olmalıdır.

Ankara Medical Journal; aile hekimliği, tıp eğitimi, sağlık politikaları, toplum sağlığı alanlarında ve birinci basamakla ilgili konularda klinik araştırmalar, davetli derleme makaleleri, editöre mektup ve olgu serileri / bildirileri yayınlamayı amaçlamaktadır.


Kapsam

  • Dergimizin yazım dili İngilizce ve Türkçe'dir. Ankara Medical Journal'ın yayın kapsamında; aile hekimliği, tıp eğitimi, sağlık politikaları, toplum sağlığı alanlarında ve birinci basamakla ilgili konularda klinik araştırmalar, davetli derleme makaleleri, editöre mektup ve olgu serileri / bildirileri yer almaktadır.

Makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayın için başka bir dergide inceleme altında bulunmuyor olması gerekir. Yayın kurallarına uygun olarak hazırlanmamış makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Makaleler online olarak, http://www.ankaramedicaljournal.com adlı web sayfasından "Yayın Hakkı Devir Formu" ile birlikte gönderilmelidir. Online makale girişi yapılırken, Türkçe ve ingilizce sayfaların ayrı ayrı doldurulduğundan emin olunuz. Makalelerin tam metinlerine www.ankaramedicaljournal.com adresinden ücretsiz olarak ulaşılabilmektedir.

Bilimsel yazılarda, Türkçe ve İngilizce özetleri takiben uygun dilde Index Medicus "Medical Subject Headings" a uygun en az 3 adet anahtar kelime verilmelidir. Bilimsel makalelerdeki Türkçe anahtar kelimelerin "Türkiye Bilim Terimleri" arasından seçilmesi, yazarların http://www.bilimterimleri.com ve http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html adreslerinden yararlanmaları gerekmektedir.

Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup üç ayda bir yayımlanmaktadır.

Yayımlanan makalelerin  tüm sorumluluğu yazarlara aittir.