Evaluation of the Patients Registered to Samsun Education and Research Hospital Home Care Services Unit

Mahcube Çubukçu, Bahadır Yazıcıoğlu
1.286 217

Abstract


 

Objectives: Home care services have started being served by the public level in 2010 in Samsun. In our study, we aimed to define the home care services and general profile of the registered patients to home care services units.

Materials and Methods: The population of this descriptive study consists of individuals over the age of 16, registered to the home care services unit of Samsun Education and Research Hospital. Data were obtained from computer records.

Results: 1995 patients have been reached since the home care services have started. 860 of these patients are still within home care services. The average age was 74.8±18.60 and 42.72% of participants were male, 57.38% female. 61.21% of the patients were bedridden. All of the patients had health insurance. The most common disease was cerebrovascular disease by 21.42%. The most frequently performed invasive procedure has been foley catheter.

Conclusion: Socio-demographic and illness characteristics of persons in home care services are different from the population of individuals in society. Considering the increasing elder population, it would be appropriate to provide more comprehensive public health services including home care services as well.


Keywords


Home care services, home nursing, elderly, health services

Full Text:

PDF (Türkçe)


References


Öztop H, Şener A, Güven S. Evde bakımın yaşlı ve aile açısından olumlu ve olumsuz yönleri. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi 2008;1:39–49.

American Medical Association(AMA)/American Academy of Home Care Physicians (AAHCP). Medical Management of the Home Care Patient “Guidelines for Physicians”, 2007. http://www.alscareproject.org/organizations/AMA-HomeCarePhysicians.pdf (Erişim tarihi: 25.01.2016).

T.C. Resmi Gazete, Tarih: 10.03.2005, Sayı: 25751

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/03/20050310.htm(Erişim tarihi: 1 Ocak 2016).

Can R. Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri Sırasında Gündeme Gelen Tıp Etiği Sorunları. Cumhuriyet Tıp Dergisi 2013;35:448–56.

Tarricone R, Tsouros AD. Home care in Europe: The solid facts. Italy: WHO; 2008.

Çoban M, Esatoğlu AE. Evde Bakım Hizmetlerine Genel Bir Bakış. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi 2004;4:109–20.

Yılmaz M, Sametoğlu F, Akmeşe G ve ark. Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı. İstanbul Tıp Dergisi 2010;11(3):125–32.

Özer Ö, Şantaş F. Kamunun Sunduğu Evde Bakım Hizmetleri ve Finansmanı. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012;3(2):96–103.

Çayır Y, Avşar ÜZ, Avşar Ü, Cansever Z, Khan AS. Evde Sağlık Hizmetleri Alan Hastaların Özellikleri ve Bakım Verenlerin Beklentileri. Konuralp Tıp Dergisi 2013;5(3):9–12.

Genet N, Boerma W, Kroneman M, Hutchinson A, Saltman RB. Home Care across Europe - Current structure and future challenges. United Kingdom: WHO; 2013.

Çatak B, Kılınç AS, Badıllıoğlu O, Sütlü S, Erkan Sofuoğlu A, Aslan D. Burdur’da Evde Sağlık Hizmeti Alan Yaşlı Hastaların Profili ve Evde Verilen Sağlık Hizmetleri. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2012;10(1):13–21.

Ünlüoğlu İ, Saatçı E. Aile Hekimliğinde Evde Bakım. İstanbul: Akademi Yayınevi; 2015.

Çavuş FÖ. Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara; 2013.

Demir O. Nüfus Politikaları ve Çin, Fransa ve Türkiye Örneklerinin Değerlendirilmesi. Social Sciences 2016;11(1):41–61.

Işık O,Kandemir A,Erişen MA,Fidan C.Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Profili ve Sunulan Hizmetin Değerlendirilmesi.Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 2016;19(2):171-86.

Söylemezo MN. Denizli Honaz İlçesinde Yaşayan Toplumun Evde Bakım Gereksinimi, Karşılanma Düzeyi ve Etkileyen Faktörler. Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ensititüsü,Yüksek lisans tezi,Denizli; 2011.

Enginyurt Ö,Öngel K. Evde Bakım Hizmeti Kapsamındaki Hastaların Sosyodemografik Özellikleri ve Tıbbi Durumları. Smyrna Tıp Dergisi 2012;1:45-8.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.