Evaluation of Medical Reports for Driver Applicants in Terms of Family Physician Perspective

Yusuf Üstü, Mehmet Uğurlu, Dilek Öztaş
1.001 219

Abstract


The purpose of the ‘’drive will reports’’ is to avoid the potential risks associated with a person's health. While one physician is sufficient to complete the report in healthy individuals, the opinion of the other branches may be needed to examine and decide on situations that could hinder. The operations are simple for individuals that are young and are at low risk for diseases, while the elderly and those with chronic diseases should be referred to the relevant sections when needed, all data should be recorded.

 


Keywords


Driver report, family medicine, public health

Full Text:

PDF (Türkçe)


References


Viera JA, Power VD. (Çev. Palandüz A.) Korumaya ve Taramaya Genel Bakış, Aile Hekimliğinin Esasları, Sloane P. D, Slatt M. L, Ebell H. M, et al (Çev. Ed. Palandüz A. ve ark). 1. Baskı, İstanbul: İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık; 2015:29-35.

Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi Hk. Genelge. T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Sayı: 23642684/ 2014/ 29) http://gsb.gov.tr/Public/Edit/images/IM/37/Formlar/Sa%C4%9Fl%C4%B1k-Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-2014-29-say%C4%B1l%C4%B1-genelge.pdf (Erişim tarihi: 03.06.2016).

Aile Hekimliği Kanunun Hizmetin Esasları, 5258 sayı, Md. 5. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5258.pdf (Erişim tarihi: 05.06.2016).

Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik, 26.09.2006 tarih ve 26301 sayılı Resmi Gazete, 29.12.2015 tarih ve 29577 sayılı Resmi Gazete ile değişik. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151229-5.htm (Erişim tarihi: 05. 06. 2016).

Atlı K, Froneberg B, Matisane L ve ark. Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi, İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi)- TR 0702. 20-01/001), Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti: 46, 263, 280. http://www3.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/isggm/dosyalar/isgip_saglik_gozetim (Erişim tarihi: 03.06.2016).

Ertuğrul S, Özmenoğlu M. Nörolojik Muayene. http: //www. Mehmetozmenoglu .com/index.php?link=76 (Erişim tarihi: 05.06.2016).

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151229-5.htm. Erişim tarihi: 07.06.2016.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.