Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. Mehmet UĞURLU

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD

drmugurlu@gmail.com

Baş Editör

Doç. Dr. Ahmet KESKİN

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD

keskina74@hotmail.com

Editörler Kurulu

Abdulsattar Khan, King Faisal University, College of Medicine, Department of Family and Community Medicine, Saudi Arabia


Aylin Baydar Artantaş, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği


Danica Rotar Pavlič, University of Ljubljana, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Slovenia


Dilek ÖztaşAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD


Dilek Toprak,  Namık Kemal Üniversitesi, Aile Hekimliği AD


Eiad A. Al-Faris, King Saud University, College of Medicine, Department of Family Medicine, Saudi Arabia


Gülhan Kurtoğlu Çelik, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD


Hameed Aklan, Sana University of Science and Technology, Faculty of Medicine, Department of Radiology, Yemen


İrep Karataş Eray, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği


La Avaliani, Tbilisi State Medical University, Department of Propedeutics, Georgia


Memet Taşkın EğiciSağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği


Umut Gök Balcı, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği

Biyoistatistik Editörü

Prof. Dr. Yavuz Sanisoğlu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD


İngilizce Editörü

Uz. Dt. Gamze Bozcuk Güzeldemirci

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

gbozcuk@gmail.com


Yayın Sekreteryası

Uz. Dt. Gamze Bozcuk Güzeldemirci

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

gbozcuk@gmail.com


Web Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Basri Furkan Dağcıoğlu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD

bfurkan@gmail.com

Editoryel Danışma Kurulu

Abdussamed YALÇIN, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD


Adem ÖZKARA, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği

 

Ali ÇAYKÖYLÜ, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fak., Psikiyatri AD


Ayşe Filiz YAVUZ, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD 

 

Bekir ÇAKIR,  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fak., Dahiliye AD 


Bülent YALÇIN, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD 

 

Chris van WEELRadboud University Nijmegen, The Netherlands, Emeritus Professor of Family

Medicine / General Practice / Australian National University, Professor of Primary Health Care Research / Past President of WONCA


Danica Rotar PAVLIČ, Ljubljana Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD, Slovenya

 

Dilek GÜLDAL, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fak., Aile Hekimliği AD 


Esra SAATÇİ, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fak., Aile Hekimliği AD 

 

Fatma Gökşin CİHANKonya NEÜ, Meram Tıp Fak., Aile Hekimliği AD 

 

İlhami ÜNLÜOĞLU, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fak., Aile Hekimliği AD 

  

Işıl İrem BUDAKOĞLU, Gazi Üniversitesi, Tıp Fak., Tıp Eğitimi AD 

 

Kurtuluş ÖNGELİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fak., Aile Hekimliği AD 

  

Ljiljana Cvejanov KEZUNOVIC, University of Montenegro, Medical Faculty Podgorica, Dept. of Family Medicine, Montenegro

 

Ljubin ŠUKRIEV, AGP/FM SEE Başkanı, Makedonya


M. Mümtaz MAZICIOĞLU, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Tıp Fak., Aile Hekimliği AD 


  Mehmet Fatih CEYLAN, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fak., Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD


Mehmet SARGIN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fak., Aile Hekimliği AD 

 

Mustafa Raşit TOKSÖZ, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fak., Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi AD


Mustafa ÇELİK, Ankara EAH, Aile Hekimliği Kliniği

 

Nafiz BOZDEMİR, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fak., Aile Hekimliği AD 

Nazan KARAOĞLU, Konya NÜniversitesi, Tıp Fak., Aile Hekimliği AD 

 

Nezih DAĞDEVİREN, Trakya Üniversitesi, Tıp Fak., Aile Hekimliği AD 


Oğuz TEKİN, Ankara Keçiören EAH, Aile Hekimliği Kliniği

 

Okay BAŞAK, Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fak., Aile Hekimliği AD 

 

Ömer Hınç YILMAZ, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fak., Halk Sağlığı AD 

 

Rabia KAHVECİ, Ankara Numune EAH, Aile Hekimliği Kliniği

 

Reşat DABAK, Lütfi Kırdar Kartal EAH, Aile Hekimliği Kliniği

 

Reyhan ERSOY, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fak., İç Hastalıkları AD 

 

Richard ROBERTS, Wisconsin Üniversitesi, Tıp Fak., Aile Hekimliği AD, WONCA ve

AAFP eski başkanı

 

Salih MOLLAHALİLOĞLU, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fak., Halk Sağlığı AD 

 

Serpil DEMİRAĞ AYDIN, Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fak., Aile Hekimliği AD 

 

Süleyman GÖRPELİOĞLU, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt  EAH, Aile Hekimliği Kliniği

 

Uğur BİLGE, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fak., Aile Hekimliği AD 

 

Ümit AYDOĞAN, GATA, Aile Hekimliği AD


Valentina Christova MADJOVA, Varna Üniversitesi, Tıp Fak., Genel Tıp AD, Bulgaristan

 

Zehra AYCAN, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD


Zeynep TUZCULAR VURAL, İstanbul Haydarpaşa Numune EAH, Aile Hekimliği Kliniği

Ankara Medical Journal

Ankara Medical Journal, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nın hakemli, açık erişimli, yaygın süreli yayınıdır.