Başeditör
Ad: Ankara Medical Journal
E-posta: info@ankaramedicaljournal.com
Adres:

Ankara  Yıldırım Beyazıt University Faculty of Medicine

Department of Family Medicine  

06800, Bilkent / Ankara


Başeditör
Ad: Ankara Medical Journal
E-posta: info@ankaramedicaljournal.com
Editör
Ad: Yrd.Doç.Dr. Basri Furkan Dağcıoğlu
E-posta: bfurkan@gmail.com
Ankara Medical Journal

Ankara Medical Journal, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nın hakemli, açık erişimli, yaygın süreli yayınıdır.