Ankara Medical Journal
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2148-4570 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Ankara Yildirim Beyazit University | www.ankaramedicaljournal.com


Dear Colleagues,

Ankara Medical Journal is an international, peer-reviewed, open access periodic journal which belongs to the Department of Family Medicine of Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Medicine, Ankara/Turkey since the first issue of 2014. We accept research articles, invited reviews, case reports and letters to the editor about the subjects of family medicine, medical education, health policies, preventive medicine, community health and primary care.

Our journal has been listed in international indexes since 2013 and included in ULAKBİM TR-DİZİN since 2014.

Our journal is currently indexed/abstracted in DOAJ, DRJI, EBSCOhost, Google Scholar, HINARI, Index Copernicus, ROAD, InfoBase Index, J-Gate, Journal Index, Journal TOCs, SHERPA/RoMEO, TUBITAK Turkish Medical Index, Turkish Citation Index, Turkish Medline, UlrichsWeb Global Serials Directory, Academic Keys, ISRA, ResearchBib. The coverage is being tried to be widened in the ongoing process.

We are happy for worldwide interest to our journal growing day by day. We hope to reach further achievements with your involvement and support.

Assoc. Prof. Dr. Ahmet KESKİN


Ankara Medical Journal

e-ISSN 2148-4570 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Ankara Yildirim Beyazit University | www.ankaramedicaljournal.com
Cover Image


Dear Colleagues,

Ankara Medical Journal is an international, peer-reviewed, open access periodic journal which belongs to the Department of Family Medicine of Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Medicine, Ankara/Turkey since the first issue of 2014. We accept research articles, invited reviews, case reports and letters to the editor about the subjects of family medicine, medical education, health policies, preventive medicine, community health and primary care.

Our journal has been listed in international indexes since 2013 and included in ULAKBİM TR-DİZİN since 2014.

Our journal is currently indexed/abstracted in DOAJ, DRJI, EBSCOhost, Google Scholar, HINARI, Index Copernicus, ROAD, InfoBase Index, J-Gate, Journal Index, Journal TOCs, SHERPA/RoMEO, TUBITAK Turkish Medical Index, Turkish Citation Index, Turkish Medline, UlrichsWeb Global Serials Directory, Academic Keys, ISRA, ResearchBib. The coverage is being tried to be widened in the ongoing process.

We are happy for worldwide interest to our journal growing day by day. We hope to reach further achievements with your involvement and support.

Assoc. Prof. Dr. Ahmet KESKİN


Volume 19 - Issue 3 - Sep 2019
 1. Diabetes Mellitus Hastalarının Diyet Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
  Pages 453 - 459
  Elif Fatma Özkan Pehlivanoğlu, Hüseyin Balcıoğlu, İlhami Ünlüoglu, Goknur Yorulmaz
 2. Hastanede Yatan Yaşlılarda Polifarmasi ile Kas Gücü ve Fonksiyonu Arasındaki İlişki
  Pages 460 - 467
  Remzi Bahşi, Hande Selvi Öztorun, Tuğba Turgut, Deniz Mut Sürmeli, Çağlar Coşarderelioğlu, Volkan Atmış, Sevgi Aras, Murat Varlı
 3. Depression, Anxiety and Coping Strategies in Cancer Patients: A Case Control Study
  Pages 468 - 478
  Suleyman Ersoy, Habibe İnci, Fatih İnci, Velittin Selçuk Engin, Didem Adahan
 4. Obez Çocuk ve Adolesanlarda Hematolojik Parametreler ve Demir Düzeyinin Değerlendirilmesi
  Pages 479 - 487
  Cemile Ece Çağlar Şimşek, Nurullah Çelik, Utku Aygüneş, Amine Yavuz Dönmez, Ezgi Avcı, Mahmut Ekici
 5. Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Veren Aile Hekimliği Asistanlarının Posteroanterior Akciğer Grafisi Değerlendirme Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi: Kesitsel Bir Çalışma
  Pages 488 - 497
  Ferhat Cüce, Oktay Sarı
 6. Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Psikiyatrik Hastalık Öyküsü Olan Hastaların Tedavi Devamlılıkları ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi
  Pages 498 - 504
  Mustafa Çolak, Mehmet Ali Aslaner
 7. The Effect of Antibiotic Use Within the First Year of Life On 3-Year Childhood Obesity
  Pages 505 - 512
  Cüneyt Ardıç, Oğuzer Usta, Esma Omar, Cihangir Yıldız
 8. Cultural Adaptation, Reliability and Validity of The Pelvic Girdle Questionnaire in Pregnant Women
  Pages 513 - 523
  Gül Deniz Yilmaz Yelvar, Yasemin Çırak, Yasemin Parlak Demir, Emine Seda Türkyılmaz
 9. Relationship Between ABO Blood Group and Migraine
  Pages 524 - 528
  Osman Korucu, Oktay Bulur
 10. Viral Pnömonilerde Görüntüleme: Toraks Bilgisayarlı Tomografi Bulguları ile Spesifik Viral Etkenler Tahmin Edilebilir mi?
  Pages 529 - 538
  Başak Gülpınar, Elif Peker
 11. Kadın Hekimlerin Çocuklarına Human Papilloma Virus Aşısı Yaptırma Kararını Etkileyen Faktörler
  Pages 539 - 549
  Pınar Döner Güner, Kerem Han Gözükara
 12. The Prevalence of Depression, Anxiety, Stress and Its Association with Sleep Quality Among Medical Students
  Pages 550 - 558
  İlkay Doğan, Nurhan Doğan
 13. Nurses’ Barriers to Research Utilization
  Pages 559 - 570
  Meltem Demirgöz Bal, Nejla Canbulat Sahiner
 14. Association and Similarities between Undifferentiated Connective Tissue Diseases and Autoimmune Thyroid Diseases
  Pages 571 - 581
  Funda Erbasan
 15. Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Kişilerde D Tipi Kişilik, Dürtüsellik, Çocukluk Çağı Travmaları, Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri
  Pages 582 - 590
  İbrahim Yağcı, Gökhan Perincek, Yüksel Kıvrak
 16. Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastalarda Bakım Yükünün Değerlendirilmesi
  Pages 591 - 601
  Havva Erkan, Murat Altuntaş
 17. Night Eating Syndrome and Food Addiction in Turkish Population
  Pages 602 - 612
  İbrahim Taymur, Ersin Budak, Hakan Demirci, Yusuf Karayürek, Sınay Önen, Bilgen Bicer Kanat
 18. Graves Hastalarında Hastalık Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Sonuçları
  Pages 613 - 621
  Hande Peynirci, Çiğdem Uzuntepe Aksu, Akif Doğan, Canan Ersoy
 19. Opere Dev Tiroid Nodüllerinde Malignite Oranı ve Sitolojinin Güvenilirliği
  Pages 622 - 627
  Berna Evranos Öğmen, Birgül Genç, Şefika Burçak Polat
 20. Tip 2 Diyabet Hastalarının Tedavilerine Sitagliptin Eklenmesinin Glisemik Kontrol Üzerine Etkisi
  Pages 628 - 634
  Özgür Can, Savaş Volkan Kısıoğlu, Sakin Tekin, Mehmet Sargın
 21. Gebelerde Oral Glukoz Tolerans Testi Farkındalığının Tespiti
  Pages 635 - 647
  Mehmet Yaprak, Raziye Şule Gümüştakım, Abdullah Tok, Adem Doğaner
 22. Alexithymia, Anxiety and Depression in Patients with Idiopathic Generalized Pruritus
  Pages 648 - 657
  Medine Gıynaş Ayhan, Zubeyde Tekin Kurku, İbrahim Eren, İbrahim Eren
 23. Çocuk Diş Hekimliği ve Genel Anestezi
  Pages 658 - 664
  Cansu Özşin Özler, Tülin İleri Keçeli, Meryem Uzamış Tekçiçek
 24. Keten Tohumunun Tıbbi Kullanımı
  Pages 665 - 669
  Yusuf Üstü, Ahmet Keskin
 25. Oral Mukozal Beyaz Lezyonlar
  Pages 670 - 683
  Arife Kaptan, Elif Tekin
 26. Türkiye'de Evde Sağlık Hizmetleri ile İlgili Mevzuat ve Gelişimi
  Pages 684 - 693
  Ahmet Reşat Doğusan
 27. Demir Eksikliğinin Gözden Kaçan Klinik Prezantasyonu; Huzursuz Bacak Sendromu
  Pages 694 - 697
  Serhat Sayin, Fatoş Dilan Atilla
 28. Taramalar Yerinde Kullanılıyor mu?
  Pages 698 - 699
  Basri Furkan Dağcıoğlu, Yusuf Üstü
Indexes and Platforms
Ankara Medical Journal

The Ankara Medical Journal is a peer-reviewed, open access, common periodical journal, belonging to the Family Medicine Department of Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Medicine. All article submission, reviewing and publication processes are free of charge.