Year 2018, Volume 18 , Issue 4, Pages 592 - 600 2018-12-27

Investigation of the University Students’ Opinions About Complementary and Alternative Medicine Methods Used by Them for Coping Stress Perception Levels
Üniversite Öğrencilerinin Stres Algılama Düzeyi ile Başetmede Kullandıkları Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Tuğba Aydın Yıldırım [1] , Berna Köktürk Dalcalı [2] , Elnaz Bagheri Nabel [3]


Objectives: In this study, university students’ perceived stress level and their opinions about the traditional and complementary medicine (TCAM) methods used by them for stress coping were evaluated.
Materials and Methods: The universe of the study was constituted by 2754 students who were educated in fifteen programs (1st and 2nd education) in the Karabuk University Safranbolu Vocational High School. The sample was constituted by 356 students from all the programs who accepted to participate in the study, by stratified sampling method. The data was collected with a sociodemographic questionnaire prepared after going over the relevant literature (containing students’ personal data, their opinions about traditional and complementary medicine (TCAM)) and the Perceived Stress Scale.
Results: As a conclusion, it was determined that university students did not have enough knowledge about using TCAM, had moderate stress, and using TCAM did not affect students' stress levels.
Conclusion: Training of the health personnel is important for the young to reach satisfactory knowledge about TCAM. In addition, it is thought that researches with  larger sample groups and including a control group will contribute to the literature. 

Amaç: Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin algıladıkları stres düzeyi ve stresle baş etmede kullandıkları geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) yöntemlerine ilişkin görüşleri değerlendirilmiştir.
Materyal ve Metot: Araştırmanın evrenini Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan on beş programda (I. ve II. Öğretim) öğrenim gören 2754 öğrenci oluşturmuştur. Örneklem, tabakalı örnekleme yöntemi ile tüm programlardan çalışmayı katılmayı kabul eden 356 öğrenci tarafından oluşturulmuştur. Veriler; araştırmacılar tarafından literatür taranarak hazırlanan sosyodemografik soru formu (öğrencilerin kişisel verileri, geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) ilişkin görüşlerini içeren) ve Algılanan Stres Düzeyi Ölçeği ile toplanmıştır.
Bulgular: Sonuç olarak üniversite öğrencilerinin GETAT kullanımı hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları, orta düzeyde strese sahip oldukları ve GETAT kullanımının öğrencilerin stres düzeyleri üzerine etki etmediği saptanmıştır.
Sonuç: Gençlerin GETAT konusunda yeterli bilgiye ulaşabilmesi için öncelikle sağlık personelinin eğitimi önemlidir. Ayrıca, geniş bir örneklem grubuyla ve kontrol grubu içeren araştırmaların literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

 • Yurtsever H. Kişilik Özelliklerinin Stres Düzeyine Etkisi ve Stresle Başa Çıkma Yolları: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri AD, İzmir; 2009.
 • 2. Temel E, Bahar A, Çuhadar D. Öğrenci hemşirelerin stresle başetme tarzları ve depresyon düzeylerinin belirlenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Derg 2007;2(5):107-18.
 • 3. Cüceloğlu D. İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi; 1996.
 • 4. Hamarta E, Arslan C, Saygın Y, Özyeşil Z. Benlik saygısı ve akılcı olmayan inançlar bakımından üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma yaklaşımlarinin analizi. Değerler Eğitimi Derg 2009;7(18):25-42.
 • 5. Durna U. Üniversite öğrencilerinin stres düzeylerinin bazi değişkenler açısından incelenmesi. İktisadi ve İdari Bilim Derg 2006;20(1):319-42.
 • 6. Deniz ME, Yılmaz E. Üniversite öğrencilerinde duygusal zeka ve stresle başa çıkma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehb Derg 2016;3(25):17-26.
 • 7. Turan N, Öztürk A, Kaya N. Hemşirelikte yeni bir sorumluluk alanı: tamamlayıcı terapi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Derg 2010;3(1):103-8.
 • 8. Deng G. [İnternet] Integrative Medicine and Complementary Therapies Facts. https://www.lls.org/sites/default/files/file_assets/FS8_Integrative Medicine Facts_FINAL.pdf. Published 2018. (Erişim Tarihi: 26.06.2018).
 • 9. Cohen S, Kamarck T, Mermelstein RA. Global measure of perceived stress. J Health Soc Behav 1983;24(4):385 (doi:10.2307/2136404).
 • 10. Baltaş Z, Atakuman Y, Duman Y. Standardization of the percieved stress scale: Perceived stress in Turkish middle managers. İstanbul: Stress and Anxiety Research Society 19th International Conference; 1998.
 • 11. Hudd SS, Dumlao J, Erdman-Sager D, et al. Stress at college: effects on health habits, health status andself-esteem. Coll Stud J 2000;34(2):217-28.
 • 12. Roxburgh S. Gender differences in work and well-being: effects of exposure and vulnerability. J Health Soc Behav 1996;37(3):265-77.
 • 13. Nikanjam R, Barati M, Bashirian S, Babamiri M, Fattahi A, Soltanian A. Student-life stress level and its related factors among medical students of Hamadan University of Medical Sciences in 2015. JECH 2016;2(4):57-64.
 • 14. Feldman RH, Laura R. The use of complementary and aternative medicine practices among Australian University students. Complement Health Pract Rev. 2004;9(3) (doi:10.1177/1533210104272356).
 • 15. Araz A, Harlak H, Meşe G. Sağlık davranışları ve alternatif tedavi kullanımı. TSK Koruyucu Hekim Bülteni 2007;6(2):112-22.
 • 16. Altan, S., Rahman S, Çam S. Tıp fakültesi öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemleri ile ilgili bilgi ve tutumları. Türkiye Klin J Med Ethics 2014;22(3):81-8.
 • 17. Wiles J, Rosenberg MW. Gentle caring experience-seeking alternative health-care in Canada. Health Place 2001;7(3):209-24.
 • 18. Çöl-Araz N, Taşdemir HS, Parlar Kılıç S. Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin tıp dışı alternatif ve geleneksel uygulamalar konusundaki görüşlerinin değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilim Derg 2012;1(4):239-51.
 • 19. Çetin OB. Eskişehir’de tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımı. Sosyoekonomi 2007;2007(2):90-106.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Tuğba Aydın Yıldırım

Author: Berna Köktürk Dalcalı

Author: Elnaz Bagheri Nabel

Dates

Publication Date : December 27, 2018

Bibtex @research article { amj497294, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {592 - 600}, doi = {10.17098/amj.497294}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Stres Algılama Düzeyi ile Başetmede Kullandıkları Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Aydın Yıldırım, Tuğba and Köktürk Dalcalı, Berna and Nabel, Elnaz Bagheri} }
APA Aydın Yıldırım, T , Köktürk Dalcalı, B , Nabel, E . (2018). Üniversite Öğrencilerinin Stres Algılama Düzeyi ile Başetmede Kullandıkları Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Ankara Medical Journal , 18 (4) , 592-600 . DOI: 10.17098/amj.497294
MLA Aydın Yıldırım, T , Köktürk Dalcalı, B , Nabel, E . "Üniversite Öğrencilerinin Stres Algılama Düzeyi ile Başetmede Kullandıkları Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Ankara Medical Journal 18 (2018 ): 592-600 <http://www.ankaramedicaljournal.com/en/issue/40944/497294>
Chicago Aydın Yıldırım, T , Köktürk Dalcalı, B , Nabel, E . "Üniversite Öğrencilerinin Stres Algılama Düzeyi ile Başetmede Kullandıkları Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Ankara Medical Journal 18 (2018 ): 592-600
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Stres Algılama Düzeyi ile Başetmede Kullandıkları Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi AU - Tuğba Aydın Yıldırım , Berna Köktürk Dalcalı , Elnaz Bagheri Nabel Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17098/amj.497294 DO - 10.17098/amj.497294 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 592 EP - 600 VL - 18 IS - 4 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.497294 UR - https://doi.org/10.17098/amj.497294 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Üniversite Öğrencilerinin Stres Algılama Düzeyi ile Başetmede Kullandıkları Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi %A Tuğba Aydın Yıldırım , Berna Köktürk Dalcalı , Elnaz Bagheri Nabel %T Üniversite Öğrencilerinin Stres Algılama Düzeyi ile Başetmede Kullandıkları Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi %D 2018 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 18 %N 4 %R doi: 10.17098/amj.497294 %U 10.17098/amj.497294
ISNAD Aydın Yıldırım, Tuğba , Köktürk Dalcalı, Berna , Nabel, Elnaz Bagheri . "Üniversite Öğrencilerinin Stres Algılama Düzeyi ile Başetmede Kullandıkları Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Ankara Medical Journal 18 / 4 (December 2018): 592-600 . https://doi.org/10.17098/amj.497294
AMA Aydın Yıldırım T , Köktürk Dalcalı B , Nabel E . Üniversite Öğrencilerinin Stres Algılama Düzeyi ile Başetmede Kullandıkları Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Ankara Med J. 2018; 18(4): 592-600.
Vancouver Aydın Yıldırım T , Köktürk Dalcalı B , Nabel E . Üniversite Öğrencilerinin Stres Algılama Düzeyi ile Başetmede Kullandıkları Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Ankara Medical Journal. 2018; 18(4): 600-592.