Year 2018, Volume 18 , Issue 4, Pages 460 - 469 2018-12-27

Bel Ağrısı Sıklığı ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Prevalence and Associated Factors of Low Back Pain

Elif Serap Esen [1] , Dilek Toprak [2]


Amaç: Bel ağrısı sık görülen bir rahatsızlık olup; prevalansı %60‐80 arasında değişmektedir. Bel ağrısı

bireysel olarak yaşam kalitesini etkilemesinin yanında iş gücü kaybına neden olması nedeniyle toplumu

da etkilemektedir. Bu nedenle çalışmamızda; bel ağrısının görülme sıklığını ve ilişkili faktörlerin

değerlendirilmesini amaçladık.

Materyal ve Metot: Bu çalışma 01/05/2016‐31/07/2016 tarihleri arasında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve

Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği’nde yapıldı. Yüz yüze görüşme ile sosyodemografik

özelliklerin yanı sıra bel ağrısı sıklığı ve etkileyen faktörlerin sorgulandığı, tarafımızca hazırlanan anket

uygulandı. İstatistiksel analiz için SPSS 15.0 for Windows programı kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık

seviyesi p<0,05 olarak kabul edildi.

Bulgular: Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 40,90±14,20 olup %66’sı kadın, %34’ü erkekti. Bel ağrılı

hastaların yaş ortalaması 41,90±13,63 idi. Bel ağrısı nokta prevalansı %18,80(n=94), yaşam boyu prevalans

ise %77,40 (n=387) olarak bulundu. Kadınlarda (p=0.009), ağır yük kaldıranlarda (p=0,007); evli ve

boşanmış olanlarda (p=0,000), vücut kitle indeksi (VKİ) yüksek olanlarda (p=0,022) diğer gruplara göre

bel ağrısı yaşama sıklığı daha fazla idi. Sigara kullanım süresi ve miktarı arttıkça bel ağrısı görülme

sıklığı, doktora başvuru, tetkik istenme ve tedavi alma sayısı anlamlı olarak daha fazlaydı (p<0,05).

Sonuç: Çalışmamızda bel ağrısının özellikle kadın cinsiyette, evli ve boşanmış olanlarda, VKİ yüksek

olanlarda ve düşük eğitim düzeyine sahip bireylerde daha sık olduğunu saptadık.

Objectives: Low back pain is a common disorder and the prevalence changes between %60 – 80. Low back pain effects individual’s quality of life and affects the society due to the loss of labor force. This study was designed to determine the prevalence and risk factors of low back pain within the community.
Materials and Methods: This research was made in the Family Medicine Polyclinic of Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital between 01/05/2016-31/07/2016. Volunteers filled the questionnaires out via face-to- face interview questioning sociodemographic properties as well as the frequency and affecting factors about back pain, The data were analyzed by using SPSS 15.0 software programme. Level of significance was taken as p<0,05.
Results: The average age was 40.91+14.20 (min=18, max=80); 66% (n=330) was women, 34% (n=170) was men. The avarage age of the patients who have low back pain was 41.90±13.63. The point prevalence of low back pain was 18.80% (n=94), while the lifetime prevalence was 77.40% (n=387).
We identified more low back pain cases in people, who had heavy load lifting stories (p=0.007) of woman gender (p=0.009), married or divorced (p=0.000) and who had higher body mass index (BMI) (P=0.022) compared to other groups. The duration and amount of smoking were positively correlated with the prevelance of low back pain, number of doctor visits, need for laboratory examinations and number of treatments.
Conclusion: In our study, we determined that; low back pain is more frequent in women, in married and divorced people,in  people with higher BMIs and in people with low education level.

 • 1. Gökmen FG, Ertürk M. Hareket Sistemi/Kemikler. Gökmen FG (editors). Sistematik Anatomi. İzmir: Güven Kitapevi; 2003:17-90.
 • 2. Özcan Yıldız E. Bel Ağrısı. Beyazova M. Gökçe-Kutsal Y. (editors) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Ankara: Güneş Kitabevi; 2000:1465-83.
 • 3. Göksoy T, Kas ve iskelet sistemi hastalıkları tanı ve tedavi pratiğinde aile hekimliği kitapları. İstanbul: Bilmedya Yayıncılık; 2014:71-7.
 • 4. Akarırmak Ü. Bel ağrılarının tedavisinde fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri. Siva A, Hancı M. (editors) Baş, Boyun, Bel Ağrıları. İstanbul: Kaya Basım; 2002:181-9.
 • 5. İlhan MN. Aksakal FN. Kaptan H. ve ark. Birinci basamakta yaşam boyu bel ağrısı sıklığı ve ilişkili sosyal ve mesleksel etmenleri. Gazi Medical Journal 2010;21(3):107-10.
 • 6. World health Organization [İnternet]. http://www.who.int/medicines/areas/priority_medicines/Ch6_24LBP.pdf (Erişim Tarihi: 14.07.2018).
 • 7. İstanbul Sağlık Müdürlüğü [İnternet]. http://istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/per/belge/bel_okulu.pdf (Erişim Tarihi: 14.07.2018).
 • 8. Özdemir F, Karaoğlu L, Özfırat Ö. Malatya il merkezinde yaşayan bireylerde boyun, sırt ve bel ağrısı prevalansları ve etkileyen faktörler. AĞRI Dergisi 2013;25(1):27-35.
 • 9. Altınel L. Köse KÇ. Ergan V. ve ark. The prevalence of low back pain and risk factors among adult population in Afyon region, Turkey. Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica 2008;42(5):328-33.
 • 10. Arslantaş D. Metintaş S. Kalyoncu C. ve ark. Eskişehir kırsal kesimi erişkinlerinde bel ağrısı sıklığı. Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor Dergisi 2003;9(4):391-5.
 • 11. Ayvat Ünde P. Aydın ON. Oğurlu M. Algoloji polikliniğine başvuran bel ağrılı hastaların risk faktörleri. AĞRI Dergisi 2012;24(4):165-70.
 • 12. Karkucak M. Tuncer I. Guler M. ve ark. Kronik bel ağrılı hastalarda demografik özellikler ve bel okulunun etkinliği. Rheumatology 2006;21(3):87-90.
 • 13. Ketenci A. Özkan E. Müslümanoğlu L. Kronik bel ağrılı 1120 hastanın özellikleri. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 1998;1(1):60-4.
 • 14. Eryavuz M. Akkan A. Fabrika calışanlarında bel ağrısı risk faktörlerinin değerlendirilmesi. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2003;49(5):3-12.
 • 15. Frymoyer JW. Pope MH. Costanza MC. Rosen JC. Goggin JE. Wilder DG. Epidemiologic studies of low-back pain. Spine (Phila Pa 1976). 1980;5(5):419-23.
 • 16. Boshuizen HC. Verbeek JH. Broersen JP. Weel AN. Do smokers get more back pain? Spine (Phila Pa 1976) 1993;18(1):35-40.
 • 17. Feldman DE. Rossignol M. Shrier I. Abenhaim L. Smoking. A risk factor for development of low back pain in adolescents. Spine (Phila Pa 1976) 1999;24(23):2492-6.
 • 18. Balcıoğlu H. Ünlüoğlu İ. Bilgin M. Aile Hekimliği Polikliniğine Mekanik Bel Ağrısı Nedeni ile Başvuran Hastaların Tercih Ettikleri Tedavi Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. Ank Med J 2017;17(2):119-26.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Elif Serap Esen (Primary Author)

Author: Dilek Toprak

Dates

Publication Date : December 27, 2018

Bibtex @research article { amj497473, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {460 - 469}, doi = {10.17098/amj.497473}, title = {Bel Ağrısı Sıklığı ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Esen, Elif Serap and Toprak, Dilek} }
APA Esen, E , Toprak, D . (2018). Bel Ağrısı Sıklığı ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi. Ankara Medical Journal , 18 (4) , 460-469 . DOI: 10.17098/amj.497473
MLA Esen, E , Toprak, D . "Bel Ağrısı Sıklığı ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi". Ankara Medical Journal 18 (2018 ): 460-469 <http://www.ankaramedicaljournal.com/en/issue/40944/497473>
Chicago Esen, E , Toprak, D . "Bel Ağrısı Sıklığı ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi". Ankara Medical Journal 18 (2018 ): 460-469
RIS TY - JOUR T1 - Bel Ağrısı Sıklığı ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi AU - Elif Serap Esen , Dilek Toprak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17098/amj.497473 DO - 10.17098/amj.497473 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 460 EP - 469 VL - 18 IS - 4 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.497473 UR - https://doi.org/10.17098/amj.497473 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Bel Ağrısı Sıklığı ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi %A Elif Serap Esen , Dilek Toprak %T Bel Ağrısı Sıklığı ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi %D 2018 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 18 %N 4 %R doi: 10.17098/amj.497473 %U 10.17098/amj.497473
ISNAD Esen, Elif Serap , Toprak, Dilek . "Bel Ağrısı Sıklığı ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi". Ankara Medical Journal 18 / 4 (December 2018): 460-469 . https://doi.org/10.17098/amj.497473
AMA Esen E , Toprak D . Bel Ağrısı Sıklığı ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi. Ankara Med J. 2018; 18(4): 460-469.
Vancouver Esen E , Toprak D . Bel Ağrısı Sıklığı ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi. Ankara Medical Journal. 2018; 18(4): 469-460.