Year 2018, Volume 18 , Issue 4, Pages 569 - 574 2018-12-27

Primer Baş Ağrısı Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Yeri
Use of Complementary and Alternative Medicine in Primary Headache

Bengü Metin [1] , Osman Korucu [2] , Didem Adahan [3]


Amaç: Baş ağrısı hastaları arasında tamamlayıcı ve alternatif tedavi (TAT) kullanımının son yıllarda

gittikçe artmaktadır. Buna rağmen ülkemizde bu konuda yapılan çalışmalar sınırlıdır. Çalışmamızda

primer baş ağrısı hastalarında TAT kullanma nedenleri, bu tedavi yöntemlerinin yerini ve bakış açılarını

saptamak amaçlandı.

Materyal ve Metot: Bu prospektif çalışmaya baş ağrısı nedenli Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Nöroloji polikliniğe başvuran, Uluslararası Baş ağrısı Topluluğu (İHS) tanı kriterlerine göre primer baş

ağrısı olan, 18‐65 yaş arası 310 hasta dâhil edildi. Hastaların sosyodemografik özellikleri, TAT kullanım

sıklığı ve nedeni, kullandığı tedavi, fayda‐tatmin durumu, tavsiye kaynakları, medikal tedaviye devam

edip etmediği sorgulandı. Tamamlayıcı‐Alternatif Tedavi (TAT) Kullanım Sorgusu formu İngiltere’deki

bir çalışmadan kültürümüze uyarlanarak kullanıldı.

Bulgular: Hastalarımızda TAT kullanımı %19,68 bulundu. Masaj terapisi %52,45 ile en sık kullanılan

yöntemdi. Kadınlar (%91,80) daha çok alternatif tedaviye başvuruyordu (p = 0,007). Hastaların yarısı

TAT kullanma nedenini “tüm tıbbi yöntemler denendikten sonra son çare’’ olarak denediğini ifade etti.

TAT kullanan hastaların %93’ü medikal tedavisine devam etmişti ve TAT’tan memnuniyet %47,54 olarak

bulundu Hastalar tavsiye kaynaklarını %60,7 oranında kendi kendine tavsiye olarak belirtti. Hastaların

%67,21’i ara sıra, %21,31’i düzenli, %11,48’i bir kez TAT kullanmıştı. Hastaların yaşı arttıkça TAT kullanımı

da artmaktaydı.

Sonuç: Dünyada TAT kullanım sıklığının coğrafi olarak değiştiği bilinen bir gerçektir. Doğu

toplumlarında yaygın TAT kullanımına rağmen kullanım sıklığı ve nedenlerini değerlendiren net veriler

yoktur. Buna rağmen bu tedavinin daha az rağbet gördüğü Amerika'da ve Avrupa'da bu konuda eğilimi

ortaya koyan yayınlar mevcuttur. Çalışmamızda bu tedavileri kullanan hastaların son çare olarak bu

tedaviye başvurdukları ve yüksek oranda hastanın medikal tedavisine de devam ettiğini saptadık. Bu

durum hastaların TAT'lara olumlu bakışına rağmen tıbbi tedaviye alternatif olmak yerine destekleyici

olarak kullanıldığını ortaya koymaktadır.

Objectives: The use of complementary and alternative therapies (CAT) among patients having headache has been increasing in recent years. Despite this, studies on this subject are limited in our country. The aim of this study was to determine the causes of CAT use in primary headache patients, the place and perspectives of these treatment methods.
Materials and Methods: This prospective study included 310 patients between the ages of 18-65, who had primary headache according to the International Headache Society diagnostic criteria, who were admitted to the neurology outpatient clinic of Keçiören Training and Research Hospital due to headache. Sociodemographic characteristics, frequency and causes of CAT use, treatment used, benefit-satisfaction status and sources of advice were investigated. The CAT usage query was adapted from a study in England to our culture.
Results: CAT use was found 19.68% in our patients. Massage therapy was the most common method with 52.45%. Women (91.80%) were mostly referring to alternative treatment (p = 0.007). Half of the patients stated that they tried to use CAT as a "last resort after trying all medical treatments". 93% of CAT patients continued their medical treatment and CAT satisfaction was 47.54%. 60.66% of patients indicated that their referral sources as self-recommendation. 67.21% of patients occasionally used 21.31% regularly and 11.48% had CAT once. CAT use increased as patients age increased.
Conclusion: It is a known fact that the frequency of CAT use changes geographically in the world. Despite the widespread CAT use in Eastern societies, there is no clear data evaluating the frequency and causes of use. Nevertheless, there are some publications in the USA and Europe, where this treatment is less popular, which has a tendency to do so. In our study, we found that the patients using these therapies applied to these treatments as a last resort and continued the high rate of medical treatment of the patient. This suggest that despite the positive view of patients, CAT is used a support rather than alternative to medical treatment. 

  • 1. Lambert TD, Morrison KE, Edwards J, Clarke CE. The use of complementary and alternative medicine by patients attending a UK headache clinic. Complement TherMed 2010;18;128-34.
  • 2. Von Peter S, Ting W, Scrivani S, et al. Survey on the use of complementary andalternative medicine among patients with headache syndromes. Cephalalgia 2002;22.395-400.
  • 3. Gaul C, Eismann R, Schmidt T, et al. Use of complementary and alternativemedicine in patients suffering from primary headache disorders. Cephalalgia 2009;29,1069-78.
  • 4. Ernst E, White A. The BBC survey of complementary medicine use in the UK. Complement Ther Med 2000;8.32-6.
  • 5. Thomas KJ, Nicholl JP, Coleman P. Use and expenditure on complementary medicine in England: a population-based survey. Complement TherMed 2001;9. 2-11.
  • 6. Rossi P, Di Lorenzo G, Faroni J, Malpezzi MG, Cesarino F, Nappi G. Use of complementary and alternative medicine by patients with chronic tension-type headache: results of a headache clinic survey Headache 2006;46(4):622- 31.
  • 7. Rossi P, Di Lorenzo G, Malpezzi MG, et al. Prevalence, pattern and predictors of use of complementary and alternative medicine (CAM) in migraine patients attending a headache clinic in Italy. Cephalalgia 2005;25(7):493-506.
  • 8. Karakurum Göksel B, Coşkun Ö, Ucler S, Karatas M, Ozge A, Ozkan S. Use of complementary and alternative medicine by a sample of Turkish primary headache patients. Agri 2014;26(1):1-7.
  • 9. Korucu O, Atasoy HT, Demiryürek BE, Emre U, Taşçılar FN, Özen Barut B. The Use of Complemantary and Alternative Treatment in Headache Patients. GMJ 2018;29:183-6.
  • 10. Wells RE, Bertisch SM, Buettner C, et al. Complementary and Alternative Medicine Use Among Adults with Migraines/Severe Headaches. Headache 2011;51:1087-97.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Bengü Metin (Primary Author)

Author: Osman Korucu

Author: Didem Adahan

Dates

Publication Date : December 27, 2018

Bibtex @research article { amj497488, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {569 - 574}, doi = {10.17098/amj.497488}, title = {Primer Baş Ağrısı Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Yeri}, key = {cite}, author = {Metin, Bengü and Korucu, Osman and Adahan, Didem} }
APA Metin, B , Korucu, O , Adahan, D . (2018). Primer Baş Ağrısı Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Yeri. Ankara Medical Journal , 18 (4) , 569-574 . DOI: 10.17098/amj.497488
MLA Metin, B , Korucu, O , Adahan, D . "Primer Baş Ağrısı Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Yeri". Ankara Medical Journal 18 (2018 ): 569-574 <http://www.ankaramedicaljournal.com/en/issue/40944/497488>
Chicago Metin, B , Korucu, O , Adahan, D . "Primer Baş Ağrısı Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Yeri". Ankara Medical Journal 18 (2018 ): 569-574
RIS TY - JOUR T1 - Primer Baş Ağrısı Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Yeri AU - Bengü Metin , Osman Korucu , Didem Adahan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17098/amj.497488 DO - 10.17098/amj.497488 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 569 EP - 574 VL - 18 IS - 4 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.497488 UR - https://doi.org/10.17098/amj.497488 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Primer Baş Ağrısı Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Yeri %A Bengü Metin , Osman Korucu , Didem Adahan %T Primer Baş Ağrısı Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Yeri %D 2018 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 18 %N 4 %R doi: 10.17098/amj.497488 %U 10.17098/amj.497488
ISNAD Metin, Bengü , Korucu, Osman , Adahan, Didem . "Primer Baş Ağrısı Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Yeri". Ankara Medical Journal 18 / 4 (December 2018): 569-574 . https://doi.org/10.17098/amj.497488
AMA Metin B , Korucu O , Adahan D . Primer Baş Ağrısı Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Yeri. Ankara Med J. 2018; 18(4): 569-574.
Vancouver Metin B , Korucu O , Adahan D . Primer Baş Ağrısı Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Yeri. Ankara Medical Journal. 2018; 18(4): 574-569.