Year 2019, Volume 19 , Issue 3, Pages 635 - 647 2019-09-30

Gebelerde Oral Glukoz Tolerans Testi Farkındalığının Tespiti
Determination of Oral Glucose Tolerance Test Awareness in Pregnancy

Mehmet YAPRAK [1] , Raziye Şule GÜMÜŞTAKIM [2] , Abdullah TOK [3] , Adem DOĞANER [4]


Amaç: Gestasyonel diyabet (GDM), erken tanınıp tedavi edilmesi gereken önemli bir hastalıktır. Çünkü GDM anne ve bebek için bir takım riskleri de yanında getirmektedir. Tedaviyle bu riskler önlenebilmektedir. GDM’nin teşhisi için oral glikoz tolerans testi (OGTT) yapılmaktadır. Fakat bilgi eksikliği, çevre faktörü ve medya faktörü gibi nedenlerle OGTT yaptırmak istemeyen gebelerimizin sayısı hatırı sayılır biçimde artmaktadır. Bizim bu çalışma ile amacımız OGTT yaptırmak istemeyenlerin sıklığını, neden yaptırmak istemediklerini, istememelerindeki etkili faktörleri belirlemek; gestasyonel diyabetes mellitus (GDM) açısından risk faktörü olabilecek durumları bulmak; medyanın sağlık fikirlerimize olan etkilerini araştırmaktır.
Materyal vee Metot: Çalışma Mayıs-Temmuz 2018 tarihleri arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi gebe polikliniğinde yapıldı. Çalışmaya katılmayı kabul eden 18 yaşından büyük tüm gebeler dahil edildi. Gebelere anket ve çalışma hakkında bilgilendirme yapıldı ve onam formu imzalatıldı. Gebelere yüz yüze görüşme metodu ile içerisinde sosyodemografik bilgiler, OGTT ve GDM ile ilgili soruların da bulunduğu 37 soruluk anket uygulandı. Verilerin değerlendirilmesinde kategorik değişkenlerde istatistik parametreleri, frekans ve yüzde ile ifade edilmiştir. Gruplara göre frekans dağılımları arasındaki ilişkiler Kikare testi ve Fisher exact testi ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel anlamlılık p<0,05 olarak kabul edilmiştir.
Bulgular: Toplam 317 gebeye ulaşıldı. Gebelerin %34,2'si OGTT yaptırmak istemiyordu ve %3,6'sı bu konuda kararsızdı. Gebelerin %28,4'ü OGTT’nin zararlı olduğunu düşünmekteyken, %38,5'i de zarar konusu hakkında kararsız olduğunu belirtmişti. Zararlı olduğunu düşünenlerin %58'i testi yaptırmamış veya testi yaptırmayı düşünmüyordu. OGTT’nin zararlı olduğunu düşünenler bu fikri %42,9 televizyon ve internetten, %55,7 çevresinden, %3,8 sağlık çalışanlarından edindiğini belirtmekteydi.
Sonuç: Gebelerde OGTT yaptırmak istemeyenler önemli bir orandadır. Bunun sebebi doğru olmayan ve literatüre dayanmayan bilgiler olup bu durum eğitim düzeyi ve diğer sosyodemografik faktörlerden etkilenmemektedir. Yanlış bilginin oluşmasında ve yaygınlaşmasında medyanın rolü büyüktür. Bu yüzden medyanın bu konuda biraz daha duyarlı olması ve konusunda uzman kişilerden yararlanması OGTT farkındalığı adına önemlidir. Toplumun OGTT ve GDM hakkındaki bilgi eksikliğinin giderilmesinde sağlık çalışanlarına, sağlık yöneticilerine ve medyaya önemli görevler düşmektedir. Bu farkındalığın oluşması için eğitim ve bilgilendirilmenin önemi açıktır. Gebelerde bu konuda bilgi eksikliği ve kirliliğinin giderilmesi konunun çözülmesini sağlayacaktır. 

Objectives: Gestational diabetes(GDM) is an important disease that should be diagnosed and treated early.Because GDM brings a number of risks for the mother and the baby.These risks can be prevented by treatment.Oral glucose tolerance test (OGTT) is used for diagnosis of GDM.However,the number of pregnant women who don’t want to receive OGTT due to lack of information,environmental factors and media factors increase considerably.Our aim in this study is to determine the frequency of those who don't want to undertake OGTT,why they don't want to have them,and the factors that don't want,to find situations that may be a risk factor in GDM,to investigate the effects of media on our health ideas.
Materials and Methods: The study was performed between May-July 2018 at Kahramanmaraş Sütçü İmam University pregnant clinic.All pregnant women older than 18 years of age were included in the study.Information was given to the pregnant women about the study and the consent form was signed.A questionnaire with 37 questions related to OGTT and GDM including sociodemographic information was applied by face to face interview method.The categorical variables were expressed with statistical parameters,frequency and percentage.The relationships between frequency distributions were evaluated by chi-square and Fisher's exact test.The statistical significance level was accepted as p<0.05.
Results: A total of 317 pregnant women were reached.34.2%of them didn’t want to have OGTT and 3.6% were undecided.28.4%of them thought that OGTT was harmful,38.5% stated that they were undecided about the damage.58%of those who thought it was harmful didn’t take the test or thought about taking the test. It was determined that 42.9%of the people who said OGTT were harmful were from the TV and internet,55.7% from the environment,and 3.8% from the health workers.
Conclusion: Those who don’t want to receive OGTT in pregnant women are at a significant rate.They don’t want to have OGTT because of inaccurate information and not based on the literature.This situation isn’t affected by education level and other sociodemographic factors.The media plays a significant role in the formation and spread of this false information.It is important for the media to be more sensitive about this issue and to take advantage of experts in the field for OGTT awareness.Health care workers,health managers and the media play an important role in eliminating the lack of knowledge about the OGTT and GDM.The importance of training and informing for this awareness is clear.The lack of information and the removal of pollution in pregnant women will help to resolve the issue.

Pregnancy, oral glucose tolerance test (OGTT), gestational diabetes mellitus (GDM), awareness
 • Cunnigham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spong CY, (Çev. edit: Ceylan Y, Yıldırım G, Gedikbaşı A, Aslan H, Gül A), Williams Obstetrik. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2010:1104-21.
 • Erem C, Cihanyurdu N, Deger O, Karahan C, Can G, Telatar M. Screening for gestational diabetes mellitus in northeastern Turkey (Trabzon City). Eur J Epidemiol 2003;18(1):39-43.
 • Ozcimen EE, Uckuyu A, Ciftci FC, Yanik FF, Bakar C. Diagnosis of gestational diabetes mellitus by use of the homeostasis model assessment-insulin resistance index in the first trimester. Gynecol Endocrinol 2008;24(4):224-9.
 • Özkaya MO, Köse SA. Gestasyonel diyabet: Güncel durum. Perinatoloji Dergisi 2014;22(2):105-109.
 • Bijoya I, Fokhrul I, Mohammad ABN, Mannan A and Neaz A. Knowledge and attitude regarding gestational diabetes mellitus (GDM) among obese pregnant women coming for antenatal checkup at a tertiary care hospital. IJCS 2017;5(5): 179-89.
 • Shriraam V, Rani MA, Sathiyasekaran BWC, Shriraam M. Awareness of gestational diabetes mellitus among antenatal women in a primary health center in South India. Indian J Endocrinol Metab 2013;17(1):146-8.
 • Türkyılmaz E, Keleştemur E, Eray İK, Öcal FD, Avşar AFY. Knowledge Level, Attitude and Behaviours About Glucose Challenge Test Among Turkish Pregnant Women. Ankara Med J 2016;16(2):191-9.
 • Avci DK, Oner E. Examination of the knowledge, attitude and behaviours of pregnant women on screening tests made during pregnancy. East J Med 2018;23(2):84-9.
 • Ergün P, Köken GN, Coşar E, Şahin FK, Arıöz TD, Yılmazer M. Gebelerin üçlü tarama testi ve gebelikte yapılan diğer testler hakkındaki bilgi düzeyinin ölçülmesi. Koruyucu Hekimlik Bülteni 2011;10:403-8.
 • Desdicioğlu R, Yıldırım M, Süleymanova İ, Atalay İ, Özcan M, Yavuz AF. Gebe Kadınların Antenatal Testlere Yaklaşımını Etkileyen Faktörler. Ankara Med J 2017;(1):57‐64.
 • Keklik A, Köksal A, Kasap B ve ark. Gebelerde Oral Glukoz Tolerans Testi ile Diyabetes Mellitus Prevalansının Saptanması ve Hazırlayıcı Etkenlerin Değerlendirilmesi. Tepecik Eğit Hast Derg 2008;18(3):119-23.
 • Akbay E, Torun Sİ, Yalçınkaya H, Uzunçakmak C, Toklucu G. Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine Başvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sıklığı. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2010;20(3):170-5.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Mehmet YAPRAK

Author: Raziye Şule GÜMÜŞTAKIM (Primary Author)

Author: Abdullah TOK

Author: Adem DOĞANER

Dates

Publication Date : September 30, 2019

Bibtex @research article { amj624520, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {635 - 647}, doi = {10.17098/amj.624520}, title = {Gebelerde Oral Glukoz Tolerans Testi Farkındalığının Tespiti}, key = {cite}, author = {YAPRAK, Mehmet and GÜMÜŞTAKIM, Raziye Şule and TOK, Abdullah and DOĞANER, Adem} }
APA YAPRAK, M , GÜMÜŞTAKIM, R , TOK, A , DOĞANER, A . (2019). Gebelerde Oral Glukoz Tolerans Testi Farkındalığının Tespiti. Ankara Medical Journal , 19 (3) , 635-647 . DOI: 10.17098/amj.624520
MLA YAPRAK, M , GÜMÜŞTAKIM, R , TOK, A , DOĞANER, A . "Gebelerde Oral Glukoz Tolerans Testi Farkındalığının Tespiti". Ankara Medical Journal 19 (2019 ): 635-647 <http://www.ankaramedicaljournal.com/en/issue/48948/624520>
Chicago YAPRAK, M , GÜMÜŞTAKIM, R , TOK, A , DOĞANER, A . "Gebelerde Oral Glukoz Tolerans Testi Farkındalığının Tespiti". Ankara Medical Journal 19 (2019 ): 635-647
RIS TY - JOUR T1 - Gebelerde Oral Glukoz Tolerans Testi Farkındalığının Tespiti AU - Mehmet YAPRAK , Raziye Şule GÜMÜŞTAKIM , Abdullah TOK , Adem DOĞANER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17098/amj.624520 DO - 10.17098/amj.624520 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 635 EP - 647 VL - 19 IS - 3 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.624520 UR - https://doi.org/10.17098/amj.624520 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Gebelerde Oral Glukoz Tolerans Testi Farkındalığının Tespiti %A Mehmet YAPRAK , Raziye Şule GÜMÜŞTAKIM , Abdullah TOK , Adem DOĞANER %T Gebelerde Oral Glukoz Tolerans Testi Farkındalığının Tespiti %D 2019 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 19 %N 3 %R doi: 10.17098/amj.624520 %U 10.17098/amj.624520
ISNAD YAPRAK, Mehmet , GÜMÜŞTAKIM, Raziye Şule , TOK, Abdullah , DOĞANER, Adem . "Gebelerde Oral Glukoz Tolerans Testi Farkındalığının Tespiti". Ankara Medical Journal 19 / 3 (September 2019): 635-647 . https://doi.org/10.17098/amj.624520
AMA YAPRAK M , GÜMÜŞTAKIM R , TOK A , DOĞANER A . Gebelerde Oral Glukoz Tolerans Testi Farkındalığının Tespiti. Ankara Med J. 2019; 19(3): 635-647.
Vancouver YAPRAK M , GÜMÜŞTAKIM R , TOK A , DOĞANER A . Gebelerde Oral Glukoz Tolerans Testi Farkındalığının Tespiti. Ankara Medical Journal. 2019; 19(3): 647-635.