Year 2019, Volume 19 , Issue 3, Pages 571 - 581 2019-09-30

Undifferansiye Bağ Doku Hastalıkları ve Otoimmün Tiroid Hastalıklarının Birlikteliği ve Benzerlikleri
Association and Similarities between Undifferentiated Connective Tissue Diseases and Autoimmune Thyroid Diseases

Funda ERBASAN [1]


Amaç: Otoimmün tiroid hastalıkları (OTH) sistemik otoimmün hastalıklara eşlik edebilmektedirler. Bu çalışmanın amacı Undifferansiye Bağ Doku Hastalıkları (UBDH) ve OTH hastalıkları arasındaki ilişkiyi, benzerlikleri ve farklılıkları saptamaktır.
Materyal ve Metot: Çalışmaya 59 UDBH hastası ve 108 kişilik kontrol grubu alındı. Tiroid fonksiyon testleri, antitiroid antikorları, antinükleer antikorlar (ANA), anti-dsDNA ve ekstrakte edilebilen nükleer antijenlere karşı gelişen antikorların seviyeleri ile minör tükürük bezinin histopatolojik incelemesi değerlendirildi.
Bulgular: OTH prevalansı UDBH grubunda %23,70, kontrol grubunda ise %33,30 olarak bulundu (p=0,220). İzole UDBH’da artrit görülme oranı %11,10 iken, OTH ile birlikteliği durumunda bu oranın %35,70 olarak anlamlı derecede artmış olduğu saptandı (p=0,047). UDBH da görülen artralji, xserostomi, keratokonjuktivitis sikka, raynaud, oral aft ve fotosensitivite gibi diğer klinik belirtiler, ANA pozitiflik oranları ve en sık görülen boyanma paterni benekli olmak üzere OTH olan ve olmayanlarda benzerdi. OTH bulunan 9 hastanın yapılan minör tükrük bezinin histopatolojik incelemesinde anlamlı bir lenfosit infiltrasyonu izlenmedi. Tek başına UDBH ile OTH olan hastalar karşılaştırıldığında, UDBH’da daha yüksek oranda görülen artralji ve ANA poziftiliği dışında diğer bulgular benzerdi.
Sonuç: Sonuç olarak, UDBH ile OTH klinik belirtileri ve otoimmün profilinin büyük oranda benzer olduğu göz önüne alınarak artralji, xserotomi, raynaud gibi yakınmalar ile gelen hastalarda her 2 hastalığın ayırıcı tanısının iyi yapılması ve ayrıca bu iki hastalığın birlikte bulunabileceğininde gözününde tutulması önerilir.

Objectives: Autoimmune thyroid diseases (ATDs) can be accompanied by systemic autoimmune diseases. The aim of this study was to determine the association, similarities, and differences between undifferentiated connective tissue diseases (UCTDs) and ATDs.
Materials and Methods: Fifty nine UCTD patients and 108 control subjects were retrospectively evaluated. Thyroid function tests, antithyroid antibodies, antinuclear antibody (ANA), anti-double stranded deoxyribonucleic acid and anti-extractable nuclear antigens peptide levels, and histopathological examination of the minor salivary gland were evaluated.
Results: The prevalence of ATD was 23.70% and 33.30% in the UCTD and control groups, respectively (p = 0.220). The prevalence of arthritis in isolated UCTD patients was 11.10%, which was significantly increased (35.70%) if UCTD was accompanied by a ATD (p = 0.047). Other clinical symptoms such as arthralgia, xerostomia, keratoconjunctivitis sicca, Raynaud’s phenomenon, oral aphthous ulcers, and photosensitivity observed in UCTD, ANA positivity rates, and the most common staining pattern (speckled) were similar between the ATD and non-ATD patients. Histopathological examination of the minor salivary gland in 9 ATD patients revealed no significant lymphocyte infiltration. In the comparison of UCTD and ATD patients, the findings were similar, except arthralgia and ANA positivity, which were higher in UCTD patients.
Conclusion: As a result, considering similar clinical symptoms and autoimmune profiles of UCTD and ATD, it is recommended to make a clear differential diagnosis of both diseases in patients presenting with complaints such as arthralgia, xerostomia, and Raynaud’s phenomenon.

 • Punzi L, Betterle C. Chronic autoimmune thyroiditis and rheumatic manifestations. Joint Bone Spine 2004;71:275-83.
 • Weetman AP. Non-thyroid autoantibodies in autoimmune thyroid disease. Best Pract Res Clin Endrocrinol Metab 2005;19:17-32.
 • Soy M, Guldiken S, Arikan E, Altun BU, Tugrul A. Frequency of rheumatic disease in patients with autoimmune thyroid disease. Rheumatol Int 2007;27:575-7.
 • Weetman AP, McGregor AM. Autoimmnune thyroid disease: further developments in our understanding. Endocr Rev 1994;15:788-830.
 • Elnady BM, Kamal NM, Shaker RH et al. Prevalence and clinical significance of nonorgan specific antibodies in patients with autoimmune thyroiditis as predictor markers for rheumatic diseases. Medicine (Baltimore) 2016;95:e4336.
 • Golding DN. Rheumatism and the thyroid. J R Soc Med 1993; 86:130-2. (PMID: 8459372)
 • Punzi L, Sfriso P, Pianon M et al. Clinical manifestations and outcome of polyarthralgia associated with chronic lymphocytic thyroiditis. Semin Arthritis Rheum 2002;32:51-5.
 • LeRiche NG, Bell DA. Hashimoto’s thyroiditis and polyarthritis: A possible subset of seronegative polyarthritis. Ann Rheum Dis 1984;43:594-8.
 • Mosca M, Tani C, Carli L, Bombardieri S. Undifferentiated CTD: A wide spectrum of autoimmune diseases. Best Pract Res Clin Rheumatol 2012;26(1):73-7. Mosca M, Tani C, Neri C, Baldini C, Bombardieri S. Undifferentiated connective tissue diseases (UCTD). Autoimmun Rev 2006;6:1-4.
 • D. M. Cisholm and D. K. Mason. Labial salivary gland biopsy in sjogren’s syndrome. J Clin Path 1968;21:656-60.
 • Danieli MG, Rossetti L, Fraticelli P Malcangi G, Testa I, Danieli G. Autoimmune thyroid diseases in patients with undifferentiated connective tissue disease. Clin Rheumatol 2000;19:42-6.
 • Tagoe CE, Zezon A, Khattri S, Castellanos P. Rheumatic manifestations of euthyroid, anti-thyroid antibody-positive patients. Rheumatol Int 2013;33:1745-52.
 • Gillan MM, Scofield RH, Harley JB. Hashimoto’s thyroiditis presenting as bilateral knee arthropathy. J Okla State Med Assoc 2002;95:323-5.
 • Bland JH, Frymoyer JW, Newberg AH, Revers R, Norman RJ. Rheumatic syndromes in endocrine disease. Semin Arthritis Rheum 1979;9:23-65.
 • Bland JH, Frymoyer JW, Newberg AH, Revers R, Norman RJ. Rheumatic syndromes in endocrine disease. Semin Arthritis Rheum 1979;9:23-65.
 • Milic VD, Radunovic G, Boricic I, Ognjanovic S, Petrovic R, Radak-Perovic M et al. High prevalence of autoimmune thyroid disease in subjects with sicca symptoms without Sjogren's syndrome. Rheumatology (Oxford) 2013;52:754-5.
 • Changlai SP, Chen WK, Chung C, Chiou SM. Objective evidence of decreased salivary function in patients with autoimmune thyroiditis (chronic thyroiditis, Hashimoto’s thyroiditis). Nucl Med Commun 2002;23:1029-33.
 • Chang CP, Shiau YC, Wang JJ, Ho ST, Kao CH. Decreased salivary gland function in patients with autoimmune thyroiditis. Head Neck 2003;25:132-7.
 • Agha-Hosseini F, Shirzad N, Moosavi MS. Evaluation of Xerostomia and salivary flow rate in Hashimoto’s Thyroiditis. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2016;1;21:e1-5.
 • Warfvinge G, Larsson A, Henricsson V, Ericsson UB, Hansen B, Manthorpe R. Salivary gland involvement in autoimmune thyroiditis, with special reference to the degree of association with Sjögren's syndrome. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1992;74:288-93.
 • Kan E, Kılıçkan E, Ecemiş G, Beyazyildiz E, Çolak R. Presence of Dry Eye in Patients with Hashimoto's Thyroiditis. J Ophthalmol 2014:754923. http://dx.doi.org/10.1155/2014/754923, Date of Access: 01.03.2019.
 • Lazúrová I, Benhatchi K, Rovenský J et al. Autoimmune thyroid disease and autoimmune rheumatic disorders: a two-sided analysis. Ann N Y Acad Sci 2009;1173:211-6.
 • Coll J, Anglada J, Tomas S et al. High prevalence of subclinical Sjögren’s syndrome features in patients with autoimmune thyroid disease. J Rheumatol 1997;24:1719-14.
 • Nisihara R, Pigosso YG, Prado N, Utiyama SRR, De Carvalho GA, Skare TL. Rheumatic Disease Autoantibodies in Patients with Autoimmune Thyroid Diseases. Med Princ Pract 2018;27:332-6.
Primary Language en
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Funda ERBASAN (Primary Author)

Dates

Publication Date : September 30, 2019

Bibtex @research article { amj624524, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {571 - 581}, doi = {10.17098/amj.624524}, title = {Association and Similarities between Undifferentiated Connective Tissue Diseases and Autoimmune Thyroid Diseases}, key = {cite}, author = {ERBASAN, Funda} }
APA ERBASAN, F . (2019). Association and Similarities between Undifferentiated Connective Tissue Diseases and Autoimmune Thyroid Diseases. Ankara Medical Journal , 19 (3) , 571-581 . DOI: 10.17098/amj.624524
MLA ERBASAN, F . "Association and Similarities between Undifferentiated Connective Tissue Diseases and Autoimmune Thyroid Diseases". Ankara Medical Journal 19 (2019 ): 571-581 <http://www.ankaramedicaljournal.com/en/issue/48948/624524>
Chicago ERBASAN, F . "Association and Similarities between Undifferentiated Connective Tissue Diseases and Autoimmune Thyroid Diseases". Ankara Medical Journal 19 (2019 ): 571-581
RIS TY - JOUR T1 - Association and Similarities between Undifferentiated Connective Tissue Diseases and Autoimmune Thyroid Diseases AU - Funda ERBASAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17098/amj.624524 DO - 10.17098/amj.624524 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 571 EP - 581 VL - 19 IS - 3 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.624524 UR - https://doi.org/10.17098/amj.624524 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Association and Similarities between Undifferentiated Connective Tissue Diseases and Autoimmune Thyroid Diseases %A Funda ERBASAN %T Association and Similarities between Undifferentiated Connective Tissue Diseases and Autoimmune Thyroid Diseases %D 2019 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 19 %N 3 %R doi: 10.17098/amj.624524 %U 10.17098/amj.624524
ISNAD ERBASAN, Funda . "Association and Similarities between Undifferentiated Connective Tissue Diseases and Autoimmune Thyroid Diseases". Ankara Medical Journal 19 / 3 (September 2019): 571-581 . https://doi.org/10.17098/amj.624524
AMA ERBASAN F . Association and Similarities between Undifferentiated Connective Tissue Diseases and Autoimmune Thyroid Diseases. Ankara Med J. 2019; 19(3): 571-581.
Vancouver ERBASAN F . Association and Similarities between Undifferentiated Connective Tissue Diseases and Autoimmune Thyroid Diseases. Ankara Medical Journal. 2019; 19(3): 581-571.