Year 2019, Volume 19 , Issue 3, Pages 498 - 504 2019-09-30

Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Psikiyatrik Hastalık Öyküsü Olan Hastaların Tedavi Devamlılıkları ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of the Treatment Continuity and Results of Patients with a History of Psychiatric Disease Presented to the Smoking Cessation Clinic

Mustafa ÇOLAK [1] , Mehmet Ali ASLANER [2]


Amaç: Sigara bırakma polikliniğimize başvuran psikiyatrik hastalık öyküsü olan olguların tedavi devamlılıkları ve sonuçlarının değerlendirilmesi
Materyal ve Metot: 01.01.2018 / 30.09.2018 tarihleri arasında Sigara Bırakma Polikliniği’ne başvuran ve tedavi uygulanan 126 olgu retrospektif incelendi.
Bulgular: Kayıtları incelenen 126 hastanın medyan yaşı 36 (IQR 24-46) ve erkek cinsiyet oranı %59 idi. Sigara bırakma başarısı açısından cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0,959). Sigarayı bırakan hastaların ortanca sigara içme süresi 25 paket/yıl (IQR 10-30), sigarayı bırakmayan hastaların ortanca sigara içme süresi 15 paket/yıl (IQR 9-26) olduğu gözlendi. Hastaların sigara içme süreleri ile sigara bırakma başarısı arasında istatistiksel olarak anlamlı farkı saptanmadı (p=0,306). En sık olarak 68 hastada depresyon öyküsü, 30 hastada anksiyete bozukluğu öyküsü ve 15 hastada uyum bozukluğu öyküsü mevcut idi. 60 hastaya vareniklin, 56 hastaya bupropion, 10 hastaya nikotin replasman tedavisi başlandı. 3. ayın sonunda 19 (%15,07) hastanın sigarayı bırakmış olduğu görüldü. Psikiyatrik hastalık öyküsünün alt tipi ile sigara bırakma başarısı açısından değerlendirildiğinde aradaki fark anlamlı saptanmadı, (p=0,784). Uygulanan tedavi ajanı ile sigara bırakma başarısı açısından değerlendirildiğinde aradaki fark istatiksel olarak anlamlı saptanmış olup (p=0,023); vareniklin ile %23,30, nikotin replasman tedavisi ile %20, bupropion ile %5,35 oranında hasta sigarayı bırakmıştır.
Sonuç: Psikiyatrik hastalık öyküsü olan hastalarda sigara bırakma oranlarını artırmak için: hastalarla yapılan görüşmelerde kontrollerine düzenli gelmeleri gerektiğinin vurgulanması, psikiyatri polikliniği ile koordineli çalışma dizaynının oluşturulması, psikiyatri poliklinik başvurularında hastalara sigara içme durumunun sorgulanması akabinde sigara bırakma polikliniğine yeni başvuru ya da takip nedenli yönlendirilmeleri, sigara bırakma tedavilerinin ücretsiz tedarik edilmesinin faydalı olacağı görüşündeyiz
Objectives: Evaluation of the treatment continuity and results of patients with a history of psychiatric disease admitted to our smoking cessation clinic.
Materials and Methods: A total of 126 cases who referred to and administered treatment at the Smoking Cessation Polyclinic between the dates of 01/01/2018 and 30/09/2018 were retrospectively examined.
Results: The median age of the 126 patients whose records were studied was 36 (IQR 24-46), and there was a %59 prevalence of the male gender. Statistically significant difference was not found between the genders in terms of smoking cessation success (p=0.959). It was observed that the median smoking time of the patients who quit smoking was 25 packet/year (IQR 10-30) and it was 15 packet/year (IQR 9-26) for those who didnot quit smoking. No Statistically significant difference was found between smoking duration and smoking cessation success of patients (p=0.306). Most commonly, 68 patients had a history of depression, 30 patients had a history of anxiety disorder and 15 patients had a history of adjustment disorder. Varenicline was started for 60 patients, bupropion for 56 patients and nicotine replacement therapy was started for 10 patients. At the end of the third month, 19 (15.07%) patients had stopped smoking. There was no significant difference between the subtype of psychiatric disease history and smoking cessation success (p=0,784). When applied therapy agent was evaluated with the smoking cessation success, the difference was statistically significant (p=0.023); 23.30% with varenicline, %20 with nicotine replacement therapy and 5.35% with bupropion.
Conclusion: In order to increase smoking cessation rates in patients with a history of psychiatric disease; we think  that it is important to emphasize the need for regular follow-up visits, to establish a coordinated study design with the psychiatry department, to direct patients to a smoking cessation clinic following the questioning on smoking (for new
 • WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2008. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43818/9789241596282_tur.pdf;jsessionid=EE1D191C8390F515EF02B072307DAF22?sequence=6, Erişim tarihi: 07.04.2019.
 • Ministry of Health. Global Adult Tobacco Survey, Turkey Report (2008), Publication, No. 803, Ankara, 2010. https://www.who.int/tobacco/surveillance/en_tfi_gats_turkey_2009.pdf, Erişim tarihi: 07.04.2019.
 • Türkiye hastalık yükü çalışması 2004. Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 701. Ankara: Aydoğdu Ofset Matbaacılık; 2007:27.
 • Çelepkolu T, Atlı A, Palancı Y. ve ark. Sigara, kullanıcılarda nikotin bağımlılık düzeyinin yaş ve cinsiyetle ilişkisi: Diyarbakır örneklemi. Dicle Tıp Derg 2014;41:712-6.
 • Kanıt L, Keser A. Tütün bağımlılığının biyofizyolojisi. In: Aytemur ZA, Akçay Ş, Elbek O. Tütün ve tütün kontrolü. Türk Toraks Derneği, Toraks Kitapları 2010;10:141-56.
 • Benowitz NL, Hukkanen J, Jacob P. Nicotine chemistry, metabolism, kinetics and biomarkers. Handb Exp Pharmacol 2009;192:29-60.
 • “Küresel yetişkin tütün araştırması Türkiye 2012” “Sağlık Bakanlığı yayın no:948, Ankara: Anıl Matbaa; 2014:4-6.
 • Emri S. Sigarayı bırakma yöntemleri. Hacettepe Tıp Derg 2002;33:10-8.
 • Dale LC, Ebbert JO, Hays JT, Hurt RD. Treatment of nicotine dependence. Mayo Clin Proc 2000;75:1311-6.
 • Dorner TE, Tröstl A, Womastek I et al. Predictors of short-term success in smoking cessation in relation to attendance at a smoking cessation programme. Nicotine&Tobacco Research 2011;13(11):1068-75.
 • Zerin M, Karakılçık AZ, Cebeci B, İriadam M. Üniversite öğrencilerinde kısa ve uzun süre sigara içiminin bazı solunum parametreleri üzerine etkisi. Gaziantep Med J 2010;16(3):9-12.
 • Hamzaçebi H, Kayhan S. Tütün fabrikası çalışanlarında sigara kullanımı ve solunum semptomlarının prevalansı. Van Tıp Dergisi 2012;19(2):72-8.
 • McClave AK, McKnight-Eily LR, Davis SP, Dube SR. Smoking Characteristics of Adults With Selected Lifetime Mental Illnesses: Results From the 2007 National Health Interview Survey. Am J Public Health 2010;100(12):2464-72.
 • Diaz FJ, James D, Botts S, Maw L, Susce MT, De Leon J. Tobacco smoking behaviors in bipolar disorder: a comparison of the general population, schizophrenia, and major depression. Bipolar Disorders 2009,;11(2):154–65.
 • Üçok A, Polat A, Bozkurt O, Meteris H. Cigarette smoking among patients with schizophrenia and bipolar disorders. Psychiatry and Clinical Neurosciences 2004;58:434–7.
 • Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu. Sigara bırakma tanı ve tedavi uzlaşı raporu. Ankara: Miki Matbaacılık; 2014.
 • Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Hakkında Yönetmelik. T.C. Resmi Gazete, 28121, 23 Kasım 2011.
 • Hagman BT, Delnevo CD, Hrywna M, Williams JM. Tobacco use among those with serious psychological distress: results from the national survey of drug use and health, 2002. Addict Behav. 2007;33(4):582–92.
 • Lasser K, Boyd JW, Woolhandler S, Himmelstein DU, McCormick D, Bor DH. Smoking and mental illness: A population-based prevalence study. JAMA 2000;284(20):2606–10.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Mustafa ÇOLAK (Primary Author)

Author: Mehmet Ali ASLANER

Dates

Publication Date : September 30, 2019

Bibtex @research article { amj624551, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {498 - 504}, doi = {10.17098/amj.624551}, title = {Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Psikiyatrik Hastalık Öyküsü Olan Hastaların Tedavi Devamlılıkları ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {ÇOLAK, Mustafa and ASLANER, Mehmet Ali} }
APA ÇOLAK, M , ASLANER, M . (2019). Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Psikiyatrik Hastalık Öyküsü Olan Hastaların Tedavi Devamlılıkları ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Ankara Medical Journal , 19 (3) , 498-504 . DOI: 10.17098/amj.624551
MLA ÇOLAK, M , ASLANER, M . "Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Psikiyatrik Hastalık Öyküsü Olan Hastaların Tedavi Devamlılıkları ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi". Ankara Medical Journal 19 (2019 ): 498-504 <http://www.ankaramedicaljournal.com/en/issue/48948/624551>
Chicago ÇOLAK, M , ASLANER, M . "Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Psikiyatrik Hastalık Öyküsü Olan Hastaların Tedavi Devamlılıkları ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi". Ankara Medical Journal 19 (2019 ): 498-504
RIS TY - JOUR T1 - Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Psikiyatrik Hastalık Öyküsü Olan Hastaların Tedavi Devamlılıkları ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi AU - Mustafa ÇOLAK , Mehmet Ali ASLANER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17098/amj.624551 DO - 10.17098/amj.624551 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 498 EP - 504 VL - 19 IS - 3 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.624551 UR - https://doi.org/10.17098/amj.624551 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Psikiyatrik Hastalık Öyküsü Olan Hastaların Tedavi Devamlılıkları ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi %A Mustafa ÇOLAK , Mehmet Ali ASLANER %T Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Psikiyatrik Hastalık Öyküsü Olan Hastaların Tedavi Devamlılıkları ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi %D 2019 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 19 %N 3 %R doi: 10.17098/amj.624551 %U 10.17098/amj.624551
ISNAD ÇOLAK, Mustafa , ASLANER, Mehmet Ali . "Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Psikiyatrik Hastalık Öyküsü Olan Hastaların Tedavi Devamlılıkları ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi". Ankara Medical Journal 19 / 3 (September 2019): 498-504 . https://doi.org/10.17098/amj.624551
AMA ÇOLAK M , ASLANER M . Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Psikiyatrik Hastalık Öyküsü Olan Hastaların Tedavi Devamlılıkları ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Ankara Med J. 2019; 19(3): 498-504.
Vancouver ÇOLAK M , ASLANER M . Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Psikiyatrik Hastalık Öyküsü Olan Hastaların Tedavi Devamlılıkları ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Ankara Medical Journal. 2019; 19(3): 504-498.