Year 2019, Volume 19 , Issue 3, Pages 613 - 621 2019-09-30

Graves Hastalarında Hastalık Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Sonuçları
Determining the Level of Knowledge about Graves’ Disease: Single-Center Results

Hande PEYNİRCİ [1] , Çiğdem UZUNTEPE AKSU [2] , Akif DOĞAN [3] , Canan ERSOY [4]


Amaç: Ülkemizde Graves hastalarında hastalığın farkındalığı ile ilgili yayınlanan bir çalışma bulunmamaktadır. Biz bu çalışmamızda, Graves tanılı hastaların demografik, klinik ve laboratuar verilerinin yanı sıra hastalık hakkındaki bilgi düzeyini anket çalışması ile belirlemeyi amaçladık.
Materyal ve Metot: Mart -Ağustos 2013 tarihleri arasında Graves Hastalığı tanısı konan veya takip edilen 83 hastaya 22 sorudan oluşan anket çalışması yapıldı. Anketin ilk 4 sorusu hastalığın tanımını, 7 soru semptomlarını, 7 soru tedaviyi ve yan etkilerini ve 4 soru gebelik ve emzirme dönemindeki tedavi ile ilgili hastaların bildiklerini kapsamaktaydı. Ankete başlamadan önce hastaların cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu, mesleği, sigara kullanım durumu, kullandıkları tuz çeşidi, deniz ürünleri kullanımının sıklığı, eşlik eden hastalıklarının olup olmadığı, başvuru anındaki semptomları ve hastalıkları ile ilgili bilgi edinme kaynakları soruldu. Ayrıca laboratuar verileri ve uygulanan tedaviler kaydedildi.
Bulgular: 83 hastanın 43’ü erkek, 40’ı kadın ve yaşlarının ortalama değeri 43,86±13,19 yıl idi. İyotlu tuz kullanım oranı %65,06 iken hastaların %45,78'i ayda günde birden az deniz ürünleri tükettiğini bildirdi. Hastaların %39,76’sına (n: 33) rutin tetkikler esnasında tanı konulduğu saptandı. Tedavide ilk seçenek olarak antitiroid ilaçlar tercih edilmişti. Hastaların bilgi edinme kaynaklarının %75,90'ı doktorlar idi. Bu anket çalışmasında en az fikir sahibi olan konunun gebelik ve emzirme döneminde hastalığın yönetimi olduğu görüldü. Bunun yanında, hastalığın osteoporoza neden olabileceği, kansere dönüşmeyeceği, ilaç tedavisinin kullanım süresi, RAI tedavisinin yan etkileri genel olarak bilinmemekteydi.
Sonuç: Hastaların hastalık hakkında bilgi sahibi olması tanı ve tedavi aşamasında olumlu gelişmeler yaratacaktır.

Objectives: There are no studies regarding awareness about Graves’ disease in our country. We aimed to determine the level of the awareness using a questionnaire in this study as well as the demographic, clinical, and laboratory data of patients with Graves’ disease.
Materials and Methods: A questionnaire consisting of 22 consecutive questions regarding definition (4 questions), symptoms (7 questions), treatment modalities and their adverse effects (7 questions), and treatment during pregnancy and lactation (4 questions) was applied to 83 patients who were either diagnosed or already followed-up with Graves' disease between March-August 2013. Data regarding gender, age, educational level, occupation, smoking status, salt type, frequency of the seafood consumption, comorbid disorders, symptoms at presentation, the source of the knowledge and treatment modalities were recorded before starting the questionnaire. Laboratory data and treatment modalities were also evaluated.
Results: Of the 83 patients, 43 were male, 40 were female and the mean age was 43,86±13,19 years. The rates of consumption of iodized salt and seafood less than once a day per month were 65,06% and 45,78%, respectively. Thirty-three patients (39,76%) were diagnosed during routine examinations. The treatment of choice was antithyroid drugs. The source of information was the treating physician in 75,90% patients. The least known subject in this questionnaire was related to the management of disease during pregnancy and lactation. In general the patients had a little idea about hyperthyroidism related osteoporosis, lack of cancer association, duration of drug therapy, adverse effects of radioactive iodine therapy.
Conclusion: Increased knowledge and awareness of Graves’ disease would provide favourable effects in diagnosis and treatment period.

 • Weetman AP. Graves' Disease. N Engl J Med 2000;343:1236-48.
 • Wiersinga WM. Clinical Relevance of Environmental Factors in the Pathogenesis of Autoimmune Thyroid Disease. Endocrinol Metab (Seoul) 2016;31:213-22.
 • Menconi F, Marcocci C, Marinò M. Diagnosis and classification of Graves' disease. Autoimmun Rev 2014;13:398-402.
 • Ergin A. Levotiroksin Sodyum Kullanan Hastalarda Yan Etki Farkındalığının Araştırılması. Uzmanlık Tezi, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye AD, Erzurum; 2015.
 • Sibel Ocak Serin, Muzaffer İlhan, Seda Ahcı, et al. Tiroid Hastalıklarında Bilinç Düzeyi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2016;50:181-5.
 • Wiersinga WM. Graves' Disease: Can It Be Cured? Endocrinol Metab (Seoul) 2019;34:29-38.
 • Sarfo-Kantanka O, Sarfo FS, Ansah EO, Kyei I. Graves Disease in Central Ghana: Clinical Characteristics and Associated Factors. Clin Med Insights Endocrinol Diabetes 2018;11:1179551418759076.
 • Jurecka-Lubieniecka B, Bednarczuk T, Ploski R, et al. Differences in gene-gene interactions in Graves’ disease patients stratified by the age of onset PLoS One 2016;11:e0150307.
 • Lanas A, Diaz P, Eugenin D, et al. [Clinical features of patients with Basedow Graves disease seen at a university hospital]. Rev Med Chil 2017;145:436-40.
 • Fairweather D, Frisancho-Kiss S, Rose NR. Sex Differences in Autoimmune Disease from a Pathological Perspective Am J Pathol 2008;173:600-9.
 • Andersson M, de Benoist B, Rogers L. Epidemiology of iodine deficiency: Salt iodisation and iodine status. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2010;24:1-11.
 • Erdoğan G, Erdogan MF, Emral R, et al. Iodine status and goiter prevalance in Turkey before mandatory iodization J Endocrinol Invest 2002;25:224–8.
 • Erdoğan MF, Ağbaht K, Altunsu T, et al. Current iodine status in Turkey. J Endocrinol Invest 2009;32:617-22.
 • Kut A, Gursoy A, Senbayram S, Bayraktar N, Budakoğlu II, Akgün HS. İodine intake is still inadequate among pregnant women eight years after mandotary iodination of salt in Turkey. J Endocrinol Invest 2010;33:461-4.
 • Hegazi MO, Ahmed S. Atypical clinical manifestations of graves' disease: an analysis in depth. J Thyroid Res 2012;2012:768019.
 • Yasuda T, Okamoto Y, Hamada N, et al. Serum vitamin D levels are decreased in patients without remission of Graves' Disease. Endocrine 2013;43:230-2.
 • Wang J, Lv S, Chen G, et al. Meta-analysis of the association between vitamin D and autoimmune thyroid disease. Nutrients 2015;7:2485-98.
 • Planck T, Shahida B, Malm J, Manjer J. Vitamin D in Graves Disease: Levels, Correlation with Laboratory and Clinical Parameters, and Genetics. Eur Thyroid J 2018;7:27-33.
 • Xu MY, Cao B, Yin J, Wang DF, Chen KL, Lu QB. Vitamin D and Graves' Disease: A Meta-analysis Update Nutrients 2015;7:3813–27.
 • Burch HB, Burman KD, Cooper DS. A 2011 survey of clinical practice patterns in the management of Graves' disease. J Clin Endocrinol Metab 2012;97:4549-58.
 • Brito JP, Schilz S, Singh Ospina N, et al. Antithyroid drugs-the most common treatment for Graves’ disease in the United States: a nationwide population-based study. Thyroid 2016;26:1144-5.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Hande PEYNİRCİ (Primary Author)

Author: Çiğdem UZUNTEPE AKSU

Author: Akif DOĞAN

Author: Canan ERSOY

Dates

Publication Date : September 30, 2019

Bibtex @research article { amj624708, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {613 - 621}, doi = {10.17098/amj.624708}, title = {Graves Hastalarında Hastalık Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Sonuçları}, key = {cite}, author = {PEYNİRCİ, Hande and UZUNTEPE AKSU, Çiğdem and DOĞAN, Akif and ERSOY, Canan} }
APA PEYNİRCİ, H , UZUNTEPE AKSU, Ç , DOĞAN, A , ERSOY, C . (2019). Graves Hastalarında Hastalık Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Sonuçları. Ankara Medical Journal , 19 (3) , 613-621 . DOI: 10.17098/amj.624708
MLA PEYNİRCİ, H , UZUNTEPE AKSU, Ç , DOĞAN, A , ERSOY, C . "Graves Hastalarında Hastalık Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Sonuçları". Ankara Medical Journal 19 (2019 ): 613-621 <http://www.ankaramedicaljournal.com/en/issue/48948/624708>
Chicago PEYNİRCİ, H , UZUNTEPE AKSU, Ç , DOĞAN, A , ERSOY, C . "Graves Hastalarında Hastalık Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Sonuçları". Ankara Medical Journal 19 (2019 ): 613-621
RIS TY - JOUR T1 - Graves Hastalarında Hastalık Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Sonuçları AU - Hande PEYNİRCİ , Çiğdem UZUNTEPE AKSU , Akif DOĞAN , Canan ERSOY Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17098/amj.624708 DO - 10.17098/amj.624708 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 613 EP - 621 VL - 19 IS - 3 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.624708 UR - https://doi.org/10.17098/amj.624708 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Graves Hastalarında Hastalık Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Sonuçları %A Hande PEYNİRCİ , Çiğdem UZUNTEPE AKSU , Akif DOĞAN , Canan ERSOY %T Graves Hastalarında Hastalık Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Sonuçları %D 2019 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 19 %N 3 %R doi: 10.17098/amj.624708 %U 10.17098/amj.624708
ISNAD PEYNİRCİ, Hande , UZUNTEPE AKSU, Çiğdem , DOĞAN, Akif , ERSOY, Canan . "Graves Hastalarında Hastalık Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Sonuçları". Ankara Medical Journal 19 / 3 (September 2019): 613-621 . https://doi.org/10.17098/amj.624708
AMA PEYNİRCİ H , UZUNTEPE AKSU Ç , DOĞAN A , ERSOY C . Graves Hastalarında Hastalık Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Sonuçları. Ankara Med J. 2019; 19(3): 613-621.
Vancouver PEYNİRCİ H , UZUNTEPE AKSU Ç , DOĞAN A , ERSOY C . Graves Hastalarında Hastalık Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Sonuçları. Ankara Medical Journal. 2019; 19(3): 621-613.