Year 2019, Volume 19 , Issue 3, Pages 582 - 590 2019-09-30

D-Type Personality, Impulsiveness, Childhood Traumas, Anxiety and Depression Levels Among Patients Applying to The Smoking Cessation Polyclinic
Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Kişilerde D Tipi Kişilik, Dürtüsellik, Çocukluk Çağı Travmaları, Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri

İbrahim YAĞCI [1] , Gökhan PERİNCEK [2] , Yüksel KIVRAK [3]


Objectives: Smoking addiction is one of the most important public health problems in the world and in our country. One person dies every second due to health problems caused by smoking. Although anxiety, depression, childhood traumas and impulsiveness have been studied among cigarette addicts, the type-D personality pattern is yet to be investigated. This study was planned to meet this gap in the literature.
Materials and Methods: This study included 151 cigarette addicts and 100 control subjects (251 in total). Sociodemographic Data Form, Hamilton Depression Rating Scale, Hamilton Anxiety Rating Scale, Type-D Scale, Childhood Trauma Questionnaire and Barratt Impulsiveness Scale were applied to the patients.
Results: Concerning the sociodemographic data, no significant difference was found between the patient group and the control group. In comparison of the groups, a significant difference was found in their scores of Hamilton Depression Rating Scale, Hamilton Anxiety Rating Scale, Type-D Scale, Barratt Impulsiveness Scale, Childhood Trauma Questionnaire. Predictors of smoking were also shown to be impulsiveness, type-D personality, depression, and anxiety.
Conclusion: Cigarette addicts have higher levels of D-type personality, depression, anxiety, impulsiveness, and childhood traumas. Moreover impulsiveness, type-D personality, depression and anxiety predict smoking addiction. 

Amaç: Sigara bağımlılığı tüm dünyada ve ülkemizde en önemli halk sağlığı sorunlarındandır. Sigara kullanımına bağlı ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle her saniyede bir kişi hayatını kaybetmektedir. Sigara bağımlılarında anksiyete, depresyon, çocukluk çağı travmaları ve dürtüsellik çalışılmış olmakla birlikte D Tipi kişilik örüntüsü araştırılmamıştır. Literatürdeki bu eksikliği gidermek için bu çalışma planlanmıştır.
Materyal ve Metot: Çalışmamıza sigara bağımlısı olan 151 kişi ve 100 kontrol olmak üzere toplam 251 kişi alınmıştır. Olgulara Sosyodemografik Veri Formu, Hamilton Depresyon Ölçeği, Hamilton Anksiyete Ölçeği, D Tipi Kişilik Ölçeği, Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği, Barratt Dürtüsellik Ölçeği uygulanmıştır.
Bulgular: Sosyodemografik verilere bakıldığında hasta grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı fark tespit edilmemiştir. Gruplar karşılaştırıldığında Hamilton Depresyon Ölçeği, Hamilton Anksiyete Ölçeği, D Tipi Kişilik Ölçeği, Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği, Barratt Dürtüsellik Ölçeği puanları açısından anlamlı fark bulunmuştur. Ayrıca sigara içmenin yordayıcılarının dürtüsellik, D tipi kişilik, depresyon ve anksiyete olduğu gösterilmiştir.
Sonuç: Sigara bağımlılarında D tipi kişilik, depresyon, anksiyete, dürtüsellik, çocukluk çağı travmaları daha yüksektir. Ayrıca dürtüsellik, D tipi kişilik, depresyon ve anksiyete sigara bağımlılığını yordamaktadır. 

 • World Health Organization, WHO Global Status Report on Noncommunicable Diseases.İsviçre: 2014:36-7, https://www.who.int/nmh/publications/ncd-status-report-2014/en/, Erişim tarihi: 01.05.2019.
 • World Health Organization Tobacco Free Initiative. Building blocks for tobacco control: a handbook. 2004:4-13. https://www.who.int/tobacco/resources/publications/tobaccocontrol_handbook/en/, Erişim tarihi: 01.05.2019.
 • Uğur M, Balcıoğlu İ, Kocabaşoğlu N. Türkiye’de sık karşılaşılan psikiyatrik hastalıklar. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli etkinlikleri eğitimi. ST; İstanbul: 2008;62:59-84.
 • Black DW, Zimmerman M, Coryell WH. Cigarette smoking and psychiatric disorder in a community sample. Ann Clin Psychiatry 1999;11:129-36.
 • Kural S, Evren C, Çakmak D. Alkol/Madde bağımlılığında kişilik bozukluğu ek tanısının diğer I. eksen tanıları ve çocukluk çağı kötüye kullanımı ve ihmali ile ilişkisi. Bağım Derg 2005;6(1):11-24.
 • Denollet J. DS14: Standard assessment of negative affectivity, social inhibition, and type D personality. Psychosom Med 2005;67(1):89‐97.
 • Grade G, Jordan J, Kümmel M, Stuwe C, Schubmann R, Schulze F. Evaluation of the German Type D Scale and prevalane of The type personality pattern in cardiological and psychosomatic patients and healthy subjects. Psycohother Psychosom Med Psychol 2004;54(11):413-22.
 • Mols F, Denollet J. Type D personality in the general population: A systematic review of health status, mechanisms of disease, and work‐related problems. Health Qual Life Outcomes 2010;8:1‐10.
 • Hamilton M. A rating scale for depression. Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry. 1960;23:56-62.
 • Akdemir A, Örsel S, Dağ İ. Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği’nin geçerliği, güvenilirliği ve klinikte kullanımı. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1996;4:251-9.
 • Hamilton M. The assessment of anxiety states by rating. The British journal of medical psychology 1959;32(Suppl.1):50-5.
 • Yazıcı MK, Demir B, Tanrıverdi N, Karaağaoğlu E, Yolaç P. Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği, derecelendiriciler arası güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Türkiye Psikiyatri Dergisi 1998;9:114-7.
 • Bernstein DP, Fink L, Handelsman L ve ark. Initial reliability and validity of a new retrospective measure of child abuse and neglect. Am J Psychiatry 1994; 151(8):1132-36.
 • Şar V, Öztürk E, İkikardeş E. Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeğinin (CTQ) Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenilirliği. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2012;32(4):1054-63.
 • Denollet J. DS14: Standard assessment of negative affectivity, social inhibition, and Type D personality. Psychosom Med 2015;67(1):89-97.
 • Patton JH, Stanford MS, Barratt ES. Factor structure of the Barratt impulsiveness scale. J Clin Psychol 1995;51(6):768-74.
 • Güleç H, Tamam L, Güleç MY ve ark. Psychometric properties of the Turkish version of the Barratt Impulsiveness Scale-11. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2008;18(4):251-58.
 • Health UDo, Services H. Reducing tobacco use: a report of the surgeon general executive summary. Atlanta, Georgia: US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health. 2000.
 • Uysal MA, Kadakal F, Karşidağ C, Bayram NG, Uysal O, Yilmaz V. Fagerstrom test for nicotine dependence: reliability in a Turkish sample and factor analysis. Tuberk Toraks Derg 2004;52(2):115-21.
 • Şişman-Bal S, Ayçiçeği-Dinn A, Dinn WM. Sigara kullanımı, nöropsikolojik performans ve kişilik özellikleri. Nesne 2018;6(13):367-406.
 • Asendorpf JB. Social inhibition: a general developmental perspective. In: Traue HC, Pennebaker JW, eds. Emotion, inhibition and health. Seattle: Hogrefe & Huber Publishers; 1993:80-99.
 • Sonntag H, Wittchen HU, Höfler M, Kessler RC, Stein MB. Are social fears and DSM-IV social anxiety disorder associated with smoking and nicotine dependence in adolescents and young adults? Eur Psychiatry 2000; 15(1):67-74.
 • Dinn WM, Ayçiçeği A, Harris CL. Cigarette Smoking in a student sample: Neurocognitive and Clinical Correlates. Addictive Behaviors 2004;29(1):107-26.
 • Rezvanfard M, Ekhtiari H, Mokri A, Djavid GE. Psychological and behavioral traits in smokers and their relationship with nicotine dependence level. Archives of Iranian Medicine 2010;13(5):395-405.
 • Lasser K, Boyd JW, Woolhandler S, Himmelstein DU, McCormick D, Bor DH. Smoking and mental illness: A population-based prevalence study. JAMA 2000; 284(20):2606-10.
 • Spratt EG, Back SE, Yeatts SD ve ark. Relationship between child abuse and adult smoking. Int J Psychiatry Med 2009;39(4):417-26.
 • Merry SN, Andrews LK. Psychiatric status of sexually abused children 12 months after disclosure of abuse. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1994;33(7):939-44.
 • Westermeyer J, Wahmanholm K, Thuras P. Effects of childhood physical abuse on course and severity of substance abuse. American Journal of Addiction 2001;10(2):101-10.
 • Kollins SH. “Delay Discounting is Associated with Substance use in College Students” Addict Behav 2002;28(6):1167-73.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Author: İbrahim YAĞCI

Author: Gökhan PERİNCEK

Author: Yüksel KIVRAK (Primary Author)

Dates

Publication Date : September 30, 2019

Bibtex @research article { amj625436, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {582 - 590}, doi = {10.17098/amj.625436}, title = {Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Kişilerde D Tipi Kişilik, Dürtüsellik, Çocukluk Çağı Travmaları, Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri}, key = {cite}, author = {YAĞCI, İbrahim and PERİNCEK, Gökhan and KIVRAK, Yüksel} }
APA YAĞCI, İ , PERİNCEK, G , KIVRAK, Y . (2019). Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Kişilerde D Tipi Kişilik, Dürtüsellik, Çocukluk Çağı Travmaları, Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri. Ankara Medical Journal , 19 (3) , 582-590 . DOI: 10.17098/amj.625436
MLA YAĞCI, İ , PERİNCEK, G , KIVRAK, Y . "Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Kişilerde D Tipi Kişilik, Dürtüsellik, Çocukluk Çağı Travmaları, Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri". Ankara Medical Journal 19 (2019 ): 582-590 <http://www.ankaramedicaljournal.com/en/issue/48948/625436>
Chicago YAĞCI, İ , PERİNCEK, G , KIVRAK, Y . "Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Kişilerde D Tipi Kişilik, Dürtüsellik, Çocukluk Çağı Travmaları, Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri". Ankara Medical Journal 19 (2019 ): 582-590
RIS TY - JOUR T1 - Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Kişilerde D Tipi Kişilik, Dürtüsellik, Çocukluk Çağı Travmaları, Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri AU - İbrahim YAĞCI , Gökhan PERİNCEK , Yüksel KIVRAK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17098/amj.625436 DO - 10.17098/amj.625436 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 582 EP - 590 VL - 19 IS - 3 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.625436 UR - https://doi.org/10.17098/amj.625436 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Kişilerde D Tipi Kişilik, Dürtüsellik, Çocukluk Çağı Travmaları, Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri %A İbrahim YAĞCI , Gökhan PERİNCEK , Yüksel KIVRAK %T Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Kişilerde D Tipi Kişilik, Dürtüsellik, Çocukluk Çağı Travmaları, Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri %D 2019 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 19 %N 3 %R doi: 10.17098/amj.625436 %U 10.17098/amj.625436
ISNAD YAĞCI, İbrahim , PERİNCEK, Gökhan , KIVRAK, Yüksel . "Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Kişilerde D Tipi Kişilik, Dürtüsellik, Çocukluk Çağı Travmaları, Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri". Ankara Medical Journal 19 / 3 (September 2019): 582-590 . https://doi.org/10.17098/amj.625436
AMA YAĞCI İ , PERİNCEK G , KIVRAK Y . Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Kişilerde D Tipi Kişilik, Dürtüsellik, Çocukluk Çağı Travmaları, Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri. Ankara Med J. 2019; 19(3): 582-590.
Vancouver YAĞCI İ , PERİNCEK G , KIVRAK Y . Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Kişilerde D Tipi Kişilik, Dürtüsellik, Çocukluk Çağı Travmaları, Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri. Ankara Medical Journal. 2019; 19(3): 590-582.