Year 2019, Volume 19 , Issue 4, Pages 716 - 721 2019-11-28

Ailevi Akdeniz Ateşinde Cinsiyetin Prognoza Etkisi Yoktur
Gender is not a Prognostic Factor for Familial Mediterranean Fever

Nazife Sule YASAR BİLGE [1] , Erdal BODAKCI [2] , Ugur BILGE [3] , Timucin KASİFOGLU [4]


Giriş: Ailevi Akdeniz ateşi (AAA) en sık görülen herediter, oto-inflamatuar hastalıktır. Bu çalışmada amacımız AAA hastalarında cinsiyet ve klinik bulgular, hastalık şiddeti ve tedavi uyumu arasındaki ilişkiyi incelemektir. Materyal ve Metot: AAA tanılı 150 hastanın arşiv dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastalık şiddeti uluslararası AAA şiddet skorlama sistemi (ISSF) ile, tedavi uyumları 6 maddeli modifiye Morisky ölçeği ile değerlendirildi ve cinsiyetler arası kıyaslandı. Bulgular: AAA tanılı 150 hastanın 87’si (%58) kadın ve 63’ü (%42) erkekti. Erezipel benzeri eritem (EBE) kadınlarda (%51,70 ve %19, p= 0,03) ve miyalji erkeklerde daha sıktı (% 31 ve % 36,50, p=0,015). Diğer klinik bulgular cinsiyetler arası farklılık göstermedi. ISSF skorları arasında da farklılık saptanmadı (2,93±2,05 ve 3,12±2,2; p=0,716). Tedavi uyumu ve bilgi düzeyleri her iki grupta benzerdi. (sırasıyla p=0,228 ve p=0,112,). Sonuç: AAA hastalarında klinik bulgular, ISSF skorları, tedavi uyumu cinsiyetler arası farklılık göstermemektedir. AAA hastalarında cinsiyetin prognoz üzerine etkisi yoktur.
Objectives: Familial Mediterranean fever (FMF) is the most common hereditary auto-inflammatory disease. Our aim in the current study was to evaluate the relation between gender and clinical findings, the severity of disease and treatment compliance in FMF patients. Materials and Methods: Medical records of the 150 FMF patients were retrospectively evaluated. Disease severity scores were evaluated with the international severity score system for familial Mediterranean fever (ISSF), treatment compliance of the patients was evaluated with six-item modified Morisky scale and compared between males and females. Results: Of the 150 patients, 87 (58 %) were female and 63 (42 %) were male. Erysipelas like erythema (ELE) was more common in females (51.70% vs 30.90%, p= 0.03) and myalgia were more common in males (31.03% vs 36.50%, p=0.015). Other clinical findings were at similar frequencies. The ISSF scores of the groups were similar (2.93±2.05 vs 3.12±2.21, p= 0.716). The motivation for treatment and knowledge levels were the same in both groups (p=0.228 and p=0.112, respectively). Conclusion: Clinical findings, ISSF scores and treatment compliance of the FMF patients in both sexes are similar. The gender of the patient does not affect the clinical course of disease in FMF patients.
  • Sari I, Birlik M, Kasifoglu T. Familial Mediterranean fever: an updated review. Eur J Rheumatol 2014;1:21-3.
  • Kasifoglu T, Bilge SY, Sari I, et al. Amyloidosis and its related factors in Turkish patients with familial Mediterranean fever: a multicentre study. Rheumatology (Oxford) 2014;53(4):741-5.
  • Livneh A, Langevitz P, Zemer D, et al. Criteria for the diagnosis of familial Mediterranean fever. Arthritis Rheum. 1997;40(10):1879-85 (doi:10.1002/art.1780401023).
  • Demirkaya E, Acikel C, Hashkes P, et al. FMF Arthritis Vasculitis and Orphan disease Research in pediatric rheumatology (FAVOR). Development and initial validation of international severity scoring system for familial Mediterranean fever (ISSF). Ann Rheum Dis. 2016;75(6):1051-6.
  • Vural B, Acar OT, Topsever P, Filiz TM. Reliability And Validity Of Turkish Version Of Modified Morisky Scale. Tur Fam Physician. 2012;3(2):17-20.
  • Pras E, Livneh A, Balow Jr JE, ve ark. Clinical differences between North African and Iraqi Jews with familial Mediterranean fever. Am J Med Genet 1998;75(2):216-9.
  • Mor A, Shinar Y, Zaks N, et al. Evaluation of disease severity in familial Mediterranean fever. Semin Arthritis Rheum. 2005;35(1):57-64.
  • Sönmez HE, Esmeray P, Batu ED, et al. Is age associated with disease severity and compliance to treatment in children with familial Mediterranean fever? Rheumatol Int. 2019;39(1):83-7.
Primary Language en
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0783-1072
Author: Nazife Sule YASAR BİLGE
Institution: ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0402-1525
Author: Erdal BODAKCI
Institution: Division of Rheumatology, Department of Internal Medicine, Eskisehir Osmangazi University
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9310-3070
Author: Ugur BILGE
Institution: Department of Family Medicine, Eskisehir Osmangazi University
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2544-8648
Author: Timucin KASİFOGLU
Institution: Division of Rheumatology, Department of Internal Medicine, Eskisehir Osmangazi University
Country: Turkey


Dates

Publication Date : November 28, 2019

Bibtex @research article { amj651961, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {716 - 721}, doi = {10.17098/amj.651961}, title = {Gender is not a Prognostic Factor for Familial Mediterranean Fever}, key = {cite}, author = {YASAR BİLGE, Nazife Sule and BODAKCI, Erdal and BILGE, Ugur and KASİFOGLU, Timucin} }
APA YASAR BİLGE, N , BODAKCI, E , BILGE, U , KASİFOGLU, T . (2019). Gender is not a Prognostic Factor for Familial Mediterranean Fever. Ankara Medical Journal , 19 (4) , 716-721 . DOI: 10.17098/amj.651961
MLA YASAR BİLGE, N , BODAKCI, E , BILGE, U , KASİFOGLU, T . "Gender is not a Prognostic Factor for Familial Mediterranean Fever". Ankara Medical Journal 19 (2019 ): 716-721 <http://www.ankaramedicaljournal.com/en/issue/50345/651961>
Chicago YASAR BİLGE, N , BODAKCI, E , BILGE, U , KASİFOGLU, T . "Gender is not a Prognostic Factor for Familial Mediterranean Fever". Ankara Medical Journal 19 (2019 ): 716-721
RIS TY - JOUR T1 - Gender is not a Prognostic Factor for Familial Mediterranean Fever AU - Nazife Sule YASAR BİLGE , Erdal BODAKCI , Ugur BILGE , Timucin KASİFOGLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17098/amj.651961 DO - 10.17098/amj.651961 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 716 EP - 721 VL - 19 IS - 4 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.651961 UR - https://doi.org/10.17098/amj.651961 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Gender is not a Prognostic Factor for Familial Mediterranean Fever %A Nazife Sule YASAR BİLGE , Erdal BODAKCI , Ugur BILGE , Timucin KASİFOGLU %T Gender is not a Prognostic Factor for Familial Mediterranean Fever %D 2019 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 19 %N 4 %R doi: 10.17098/amj.651961 %U 10.17098/amj.651961
ISNAD YASAR BİLGE, Nazife Sule , BODAKCI, Erdal , BILGE, Ugur , KASİFOGLU, Timucin . "Gender is not a Prognostic Factor for Familial Mediterranean Fever". Ankara Medical Journal 19 / 4 (November 2019): 716-721 . https://doi.org/10.17098/amj.651961
AMA YASAR BİLGE N , BODAKCI E , BILGE U , KASİFOGLU T . Gender is not a Prognostic Factor for Familial Mediterranean Fever. Ankara Med J. 2019; 19(4): 716-721.
Vancouver YASAR BİLGE N , BODAKCI E , BILGE U , KASİFOGLU T . Gender is not a Prognostic Factor for Familial Mediterranean Fever. Ankara Medical Journal. 2019; 19(4): 721-716.