Cilt 17, Sayı 2, Sayfalar 102 - 110 2017-06-23

Comparison of the Falling Risk with Balance and Walking Scores in Old People Living in Their Own Houses or in Nursing Homes
Kendi evi ve huzurevinde yaşayan yaşlılarda, denge ve yürüme skorları ile düşme riskinin karşılaştırılması

Enes Gümüş [1] , İsmail Arslan [2] , Oğuz Tekin [3] , İzzet Fidancı [4] , Şükrü Ümit Eren [5] , Salih Dilber [6] , Kamile Şahin [7]

371 562

Objectives: In this study, Tinetti walking and balance test was used on people over  age 65 in order to evaluate falling and femoral fracture risk.

Materials and Methods: Written consents of people over 65 years of age, consulting Family Practice Outpatient Clinic of Ankara Training and Research Hospital between March 17, 2014 and September 05, 2014 and from those living in nursing homes were taken. The study was conducted by applying a survey on sociodemographic and health conditions of the participants and also Tinetti balance and walking test. Obtained data was analyzed with SPSS 16.0 statistics program. 

Results: The study included 148 individuals aged 65 and over, 79 (53.3%) living in their own homes and 69 (46.6%) living in nursing homes. Of these, 45 (30.4%) were male and 103 (69.6%) were female. The mean age was 76.46 ± 7.19. When we examined the Tinetti test scores of elderly individuals, we observed that geriatric depression scale scores, elderliness of the participants, having a history of fall before in addition to their residence in nursing homes were all associated with the scores. Residence in nursing homes was observed to increase Tinetti balance and total scores.

Conclusion: Being the primary care physicians, the constant increase of elder population in our country within the passing years requires our particular attention on the ‘elder’s falling’ subject. We also believe that; the risk factors found related to the falling of the elder in our study may be instructive for future risk evaluation.

Amaç: Bu çalışmada 65 yaş üstü bireylerde Tinetti yürüme ve denge testi kullanılarak kişilerin düşme ve femur kırığı riski yönünden değerlendirilmesi amaçlandı.

Materyal ve Metot: Araştırmaya 17 Mart 2014 – 05 Eylül 2014 tarihleri arasında S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği polikliniğine başvuran kişiler ile huzurevlerinde yaşamakta olan 65 yaş üstü kişilerden gönüllü olanlar çalışmaya dahil edildi. Katılımcılara sosyodemografik özelliklerini ve sağlık durumlarını sorgulayan bir anket ve Tinetti denge ve yürüme testi uygulandı.  Veriler SPSS 16.0 istatistik programı ile analiz edildi. 

Bulgular: Çalışmaya kendi evinde yaşayan 79(%53,3) ve halen huzurevinde yaşamakta olan 69(%46,6) kişi olmak üzere 65 yaş üstü olan 148 bireyler dahil edildi. Bunlardan 45(%30,4)’i erkek, 103(%69,6)‘ü kadın idi. Yaş ortalaması ise 76,46 ± 7,19 idi. Yaşlı bireylerin Tinetti test skorlarının; geriatrik depresyon skalası skorları, ileri yaş, daha önceki düşme hikayesi ve huzur evinde kalma ile ilişkili olduğu gözlendi. Yaşanılan mekan olarak huzurevinde ikamet etmenin de Tinetti denge ve toplam skorunu arttırdığı görüldü.
Sonuç: Ülkemizdeki yaşlı nüfusun yıllar geçtikçe artış göstermesi ‘yaşlılarda düşme’ konusuna birinci basamak hekimleri olarak özel önem göstermemizi gerektirmektedir. Çalışmamızda yaşlılıkta düşme ile ilgili bulmuş olduğumuz risk faktörlerinin de yapılabilecek risk değerlendirmesinde yol gösterici olabileceğini düşünmekteyiz.


 • Şahin EM, Yalçın BM. Huzurevinde veya kendi evinde yaşayan yaşlılarda depresyon sıklıklarının karşılaştırılması. Geriatri 2003;6(2):10-3.
 • Şenol Y, Akdeniz M. Yaşlılık ve koruyucu tıp. GeroFam 2010;1(1):49-68.
 • Fuller GF. Falls in the elderly. Am Fam Physician 2000;61:2159-68, 2173-4.
 • Gemalmaz A, Dişçigil G, Başak O. Huzurevi sakinlerinin yürüme ve denge durumlarının değerlendirilmesi. Geriatri 2004;7(2):41-4.
 • Boulgarides LK, McGinty SM, Willett JA, Barnes CW. Use of clinical and impairment-based tests to predict falls by community-dwelling older adults. Phys Ther 2003;83(12):328-39.
 • Chu LW, Chi I, Chiu AYY. Incidence and Predictors of Falls in the Chinese Elderly. Ann Acad Med Singapore 2005;34(8):60-72.
 • Karataş GK, Maral I. Ankara-Gölbaşı ilçesinde geriatric popülasyonda 6 aylık dönemde düşme sıklığı ve düşme için risk faktörleri. Geriatri 2001;4(2):152-8.
 • Özcan A, Donat H, Gelecek N, Özdirenç M, Karadibak D. The relationship between risk factors for falling and quality of life. BMC Public Health 2005;5(3):90.
 • Rao SS. Prevention of falls in older patients. Am Fam Physician 2005;72(13):81-8, 93-4.
 • Ballard JE, McFarland C, Wallace LS, Holiday DB, Roberson G. The effect of 15 weeks of exercise on balance, leg strength, and reduction in falls in 40 women aged 65 to 89 years. JAMWA 2004;59(9):255-61.
 • Hawk C, Hyland JK, Rupert R, Colonvega M, Hall S. Assessment of balance and risk for falls in a sample of community-dwelling adults aged 65 and older. Chiropractic & Osteopathy 2006;14(5):3.
 • Kawanabe K, Kawashima A, Sashimoto I, Takeda T, Sato Y, Iwamoto J. Effect of whole-body vibration exercise and muscle strengthening, balance, and walking exercises on walking ability in the elderly. Keio J Med 2007;56(7):28-33.
 • Rubenstein LZ, Josephson KR, Robbins AS. Falls in the nursing home. Ann Intern Med 1994;121(6):442–51.
 • Şencan İ, Canbal M, Tekin O, Işık B. Halk Sağlığı Sorunu Olarak Yaşlılık Dönemi Düşmeleri; Yeni Tıp Dergisi 2011;28 (2):79-82.
 • Raiche M, Hebert R, Prince F, Corriveau H. Screening older adults at risk of falling with the Tinetti balance scale. The Lancet 2000;356(23):1001-2. Abrams WB, Beers MH, Berkow R. Merck Manuel of Geriatrics. 2nd ed. NJ: Merck&Co.Inc; 1996:7-12, 171-7, 216-32.
 • Şahin A, Savur B, Kunt Ş, Tekin O. Ankara-Pursaklar Bölgesindeki Yaşlılarda Tinetti Denge ve Yürüme Testi Skorlarına Biyopsikososyal Faktörlerin Etkileri. Akad Geriatri 2010;2(2):31-9.
 • Ertan T, Eker E, Şar V; Geriatrik Depresyon Ölçeğinin Türk Yaşlı nüfusunda geçerlilik ve güvenilirliği. Nöropsikıyatri Arşivi 1997;33 (2):62-7.
 • Onat ŞŞ., Delialioğlu SÜ., Özel S. Geriatrik Popülasyonda Dengenin Fonksiyonel Durum ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi. Türk Fiz Tıp Rehab Derg, 2014:60 (1);47-54.
 • Tinetti ME, McAvay G, Claus E. Does multiple risk factor reduction explain the reduction in fall rate in the Yale FICSIT trial? Frailty and Injuries Cooperative Studies of Intervention Techniques. Am J Epidemiol 1996;144(9):389-99.
 • Soyuer F, Şenol V, Elmalı F. Huzurevinde Kalan 65 Yaş ve Üstündeki Bireylerin, Fiziksel Aktivite, Denge ve Mobilite Fonksiyonları. Van Tıp Dergisi 2012;19(3):116-21.
 • Hausdorff JM, Herman T, Baltadjieva R, Gurevich T, Giladi N. Balance and gait in older adults with systemic hypertension. Am J Cardiol 2003;91(5):643-5.
 • Naharcı M.İ, Doruk H. Yaşlı Popülasyonda Düşmeye Yaklaşım. TAF Prev Med Bull 2009;8(5):437-44.
 • Yeşilbakan ÖU, Karadakovan A. Narlıdere dinlenme ve bakımevlerinde yaşayan yaşlı bireylerdeki düşme sıklığı ve düşmeyi etkileyen faktörler. Turkish Journal of Geriatrics 2005;8(2):72-7.
 • Cavlak U, Kerem M, Meriç A, Kırdı N. Ev ortamında ve huzurevinde yaşayan yaşlıların değişik yönlerden değerlendirilmesi. Turkish Journal of Geriatrics 2001;4(3):106-12.
 • Rubenstein LZ, Power C. Falls and Mobility Problems: Potential Quality İndicators and Litareture Review (the ACOVE Project). Santa Monica, CA:Rand Corporation; 1999:1-40.
 • Rossman I., Clinical Geriatric. Philadelphia: JB Lippincott Co.; 1979:3-316.
 • Downton JH, Andrews K. Prevalence, characteristics and factors associated with falls among the elderly living at home. Aging 1991:3(5):219-28.
 • Lipsitz LA. Jonsson PV, Kelley MM, Koestner JS. Causes and correlates of recurrent falls in ambulatory frail elderly. J Gerontol 1991;46:M114-122.
 • Bueno-Cavanillas A. Padilla-Ruiz F, Jimenez-Moleon JJ, Peİnado-Monso C A, Galvez-Vargas R. Risk factors in falls among the elderly acoording to extrinsic and intrinsic precipitating causes. Eur J Epidemiol 2000;16(7):849-59.
 • Çakar E, Durmuş O, Dinçer Ü, Kıralp M.Z, Soydan F.C. the effect of marıtal status on health qualıty and fall rısk of elderly people. Turkish Journal of Geriatrics 2011;14(4):331-6.
 • Legters K. Fear of falling. Physical Therapy 2002;82 (3):264-72.
 • Gillespie LD, Gillespie WJ, Robertson MC, LambSE, Cumming RG, Rowe BH. Interventions forpreventing falls in elderly people. Cochrane Database Syst Rev 2003;4: CD000340.
Konular Sağlık Bilimleri
Dergi Bölümü Araştırmalar
Yazarlar

Yazar: Enes Gümüş
E-posta: izzetfidanci@gmail.com
Kurum: ANKARA EAH
Ülke: Turkey


Yazar: İsmail Arslan
E-posta: ismailarslan63@yahoo.com
Kurum: ANKARA EAH
Ülke: Turkey


Yazar: Oğuz Tekin
E-posta: oguztekin82@hotmail.com
Kurum: ANKARA EAH
Ülke: Turkey


Yazar: İzzet Fidancı
E-posta: izzetfidanci@gmail.com
Kurum: ANKARA EAH
Ülke: Turkey


Yazar: Şükrü Ümit Eren
E-posta: drumiteren@gmail.com
Kurum: ANKARA EAH

Yazar: Salih Dilber
E-posta: salihd@gmail.com
Kurum: ANKARA EAH

Yazar: Kamile Şahin
E-posta: kazangap84@hotmail.com
Kurum: ANKARA EAH

Bibtex @araştırma makalesi { amj284275, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, address = {Yıldırım Beyazıt Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {17}, pages = {102 - 110}, doi = {10.17098/amj.284275}, title = {Comparison of the Falling Risk with Balance and Walking Scores in Old People Living in Their Own Houses or in Nursing Homes}, language = {en}, key = {cite}, author = {Eren, Şükrü Ümit and Fidancı, İzzet and Arslan, İsmail and Dilber, Salih and Tekin, Oğuz and Şahin, Kamile and Gümüş, Enes} } @araştırma makalesi { amj284275, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, address = {Yıldırım Beyazıt Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {17}, pages = {102 - 110}, doi = {10.17098/amj.284275}, title = {Kendi evi ve huzurevinde yaşayan yaşlılarda, denge ve yürüme skorları ile düşme riskinin karşılaştırılması}, language = {tr}, key = {cite}, author = {Eren, Şükrü Ümit and Fidancı, İzzet and Arslan, İsmail and Dilber, Salih and Tekin, Oğuz and Şahin, Kamile and Gümüş, Enes} }
APA Gümüş, E , Arslan, İ , Tekin, O , Fidancı, İ , Eren, Ş , Dilber, S , Şahin, K . (2017). Comparison of the Falling Risk with Balance and Walking Scores in Old People Living in Their Own Houses or in Nursing Homes. Ankara Medical Journal, 17 (2), 102-110. DOI: 10.17098/amj.284275
MLA Gümüş, E , Arslan, İ , Tekin, O , Fidancı, İ , Eren, Ş , Dilber, S , Şahin, K . "Comparison of the Falling Risk with Balance and Walking Scores in Old People Living in Their Own Houses or in Nursing Homes". Ankara Medical Journal 17 (2017): 102-110 <http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/29961/284275>
Chicago Gümüş, E , Arslan, İ , Tekin, O , Fidancı, İ , Eren, Ş , Dilber, S , Şahin, K . "Comparison of the Falling Risk with Balance and Walking Scores in Old People Living in Their Own Houses or in Nursing Homes". Ankara Medical Journal 17 (2017): 102-110
RIS TY - JOUR T1 - Kendi evi ve huzurevinde yaşayan yaşlılarda, denge ve yürüme skorları ile düşme riskinin karşılaştırılması AU - Enes Gümüş , İsmail Arslan , Oğuz Tekin , İzzet Fidancı , Şükrü Ümit Eren , Salih Dilber , Kamile Şahin Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17098/amj.284275 DO - 10.17098/amj.284275 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 102 EP - 110 VL - 17 IS - 2 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.284275 UR - http://dx.doi.org/10.17098/amj.284275 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Kendi evi ve huzurevinde yaşayan yaşlılarda, denge ve yürüme skorları ile düşme riskinin karşılaştırılması %A Enes Gümüş , İsmail Arslan , Oğuz Tekin , İzzet Fidancı , Şükrü Ümit Eren , Salih Dilber , Kamile Şahin %T Kendi evi ve huzurevinde yaşayan yaşlılarda, denge ve yürüme skorları ile düşme riskinin karşılaştırılması %D 2017 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 17 %N 2 %R doi: 10.17098/amj.284275 %U 10.17098/amj.284275