Yıl 2017, Cilt 17, Sayı 2, Sayfalar 119 - 126 2017-06-23

Aile Hekimliği Polikliniğine Mekanik Bel Ağrısı Nedeni ile Başvuran Hastaların Tercih Ettikleri Tedavi Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Treatment Methods of Patients with Mechanical Low Back Pain Complaints Admitted to Family Physician’s Clinic

Hüseyin Balcıoğlu [1] , İlhami Ünlüoğlu [2] , Muzaffer Bilgin [3]

508 998

Amaç: Çalışmamızda amaç; aile hekimliği polikliniğine, mekanik nedenlere bağlı bel ağrısı şikâyeti ile başvuran hastaların tercih ettikleri medikal tedavi yöntemleri ile tamamlayıcı tedavi yöntemlerini değerlendirmektir.

Materyal ve Metot: Temmuz- Aralık 2016 tarihleri arasında aile hekimliği polikliniğine mekanik bel ağrısı şikâyetiyle başvuran hastalar çalışmaya dâhil edildi. Mekanik bel ağrısının ne sebeple ve ne zaman başladığı, mevcut ağrısına yönelik ilaç kullanımı, kullandı ise hangi ilacı kullandığı, bel ağrısına iyi geldiğini düşündüğü ilaçların isimleri, bel ağrısına yönelik tedavilerde ilaçlara mı yoksa ilaçsız yöntemlere mi öncelik verdiği, bel ağrısı için hastaneye başvurmadan önce tıbbi olmayan yöntemlere ilgisi, tıbbi olmayan yöntemlere başvurdu ise hangi yönteme veya yöntemlere başvurduğu ve mevcut ağrısını VAS (Visual Analogue Scale) üzerinde puanlaması istenmiştir.

Bulgular: Çalışmamıza %38,20’si kadın, %61,80’i erkek olmak üzere 152 hasta dâhil edilmiştir. Bel ağrısının nedenleri incelendiğinde hastalar en çok (%30,30) uzun süre aynı pozisyonda durmak veya yatmak olduğunu belirtmişlerdir. Bel ağrısının başlama sürelerine bakıldığında en çok (%67,80) 1 gün ile 7 gün arasında başladığı ifade edilmiştir. Hastalarımızın %60,50’si bel ağrısı için hastaneye başvurmadan önce ilaç kullandıklarını belirtmişlerdir. Hastaneye başvurmadan önce tıbbi olmayan yöntemlere hastaların %38,20’si başvurmuştur. Bel ağrılarını VAS’a göre puanlamalarını istediğimizde en sık 6 puan verildiği görülmüştür. Bel ağrısını dindirmek için hastaneye başvurmadan önce en sık kullanılan oral ilaç parasetamol (% 17,50) iken, topikal olarak en sık etofenamat’ın (% 16,70) tercih edildiği görülmüştür.

Sonuç: Hastaların bel ağrısı ile ilgili bilgilendirilmeleri, olumsuz sonuçları önleyecektir.  İlaçlar, doktor kontrolü altında kullanılmalı ve bilinçsizce yapılan tıbbi olmayan müdahalelerden kaçınılmalıdır.   

Objectives: The purpose of this study is to evaluate the medical and complementary treatment methods of patients with mechanical complaints of low back pain who were admitted to the family medicine polyclinic.

Materials and Methods: Between July and December 2016, patients who were referred to the family medicine polyclinic with a complaint of mechanical back pain were included in the study. Patients were asked to complete the questionnaire evaluating the causes and beginning of the pain, medications used, names of medications thought to be useful and preferred non-medical methods. The pain was evaluated at the admittance by VAS (Visual Analogue Scale) and the score was recorded for each patient.

Results: 152 patients were included in the study (38.20% female and 61.80% male). The main cause of lumbar pain was standing or lying in the same position for a long time (30.30%). When the onset of low back pain was examined, the main answer was ‘between 1 to 7 days’ (67.80%). 60.50% of our patients stated that they have used drugs before the admission to the hospital. Before admitting to the hospital, 38.20% of the patients have not used any non-medical methods. When we scored the low back pain according to VAS, we have seen that most of the patients have taken 6 points. Before admitting to the hospital, paracetamol (17.50%) was the most commonly used oral medication, while etofenamate (16.70%) was the most preferred topical medication.

Conclusion: Informing the patients about low back pain will prevent negative outcomes. Medications, should be used by the doctors’ advice and non-medical interventions should be avoided.

 • Hoy D, Brooks P, Blyth F, Buchbinder R. The epidemiology of low back pain. Best practice & research Clinical rheumatology 2010;24(6):769-81.
 • Özdağ NH, Mollahaliloğlu S, Öztaş D, Güzeldemirci G. Acupuncture in the treatment of pain. Ankara Medical Journal 2015;15(4):249-53.
 • Yılmaz Ö, Eroğlu PK, Yurdakul FG ve ark. Comparing physical therapy accompanying exercise with only exercise treatments in patients with chronic mechanical low back pain. Turk Osteoporoz Dergisi 2015;21(2):73-8.
 • Arslantaş D, Metintaş S, Kalyoncu C, Ünsal A, Işıklı B. Eskişehir kırsal kesimi erişkinlerinde bel ağrısı sıklığı. Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor 2003;9(4):391-5.
 • Mayer T, Gatchel RJ, Evans T. Effect of age on outcomes of tertiary rehabilitation for chronic disabling spinal disorders. Spine 2001;26(12);1378-84.
 • Altınel L, Köse KÇ, Ergan V ve ark. The prevelance of low back pain and risk factors among adult population in Afyon region, Turkey. Acta Orthop Traumatol Turc 2008;42(5):328-33.
 • Kuru T, Yeldan İ, Zengin A ve ark. Erişkinlerde ağrı ve farklı ağrı tedavilerinin prevalansı. Ağrı 2011;23(1):22-7.
 • Ayvat PÜ, Aydın ON, Oğurlu M. Adnan Menderes üniversitesi tıp fakültesi algoloji polikliniği’ne başvuran hastaların sosyodemografik özellikleri ve ağrı prevalansı. Ağrı 2011;23:28-39.
 • Westergaard ML, Hansen EH, Glümer C, Jensen RH. Prescription pain medications and chronic headache in Denmark: implications for preventing medication overuse. Eur J Clin Pharmacol 2015;71(7):851-60.
 • Enthoven WTM, Roelofs PDDM, Deyo RA, van Tulder MW, Koes BW. Non-steroidal anti-inflammatory drugs for chronic low back pain. Cochrane library 2016;(2):1-23.
 • Geller M, Mibielli MA, Nunes CP, da Fonseca AS, Goldberg SW, Oliveira L. Comparison of the action of diclofenac alone versus diclofenac plus B vitamins on mobility in patients with low back pain. Journal of Drug Assessment 2016;5(1):1-3.
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Araştırmalar
Yazarlar

Yazar: Hüseyin Balcıoğlu
Ülke: Turkey


Yazar: İlhami Ünlüoğlu

Yazar: Muzaffer Bilgin

Bibtex @araştırma makalesi { amj302448, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {17}, pages = {119 - 126}, doi = {10.17098/amj.302448}, title = {Evaluation of the Treatment Methods of Patients with Mechanical Low Back Pain Complaints Admitted to Family Physician’s Clinic}, key = {cite}, author = {Balcıoğlu, Hüseyin and Ünlüoğlu, İlhami and Bilgin, Muzaffer} }
APA Balcıoğlu, H , Ünlüoğlu, İ , Bilgin, M . (2017). Evaluation of the Treatment Methods of Patients with Mechanical Low Back Pain Complaints Admitted to Family Physician’s Clinic. Ankara Medical Journal, 17 (2), 119-126. DOI: 10.17098/amj.302448
MLA Balcıoğlu, H , Ünlüoğlu, İ , Bilgin, M . "Evaluation of the Treatment Methods of Patients with Mechanical Low Back Pain Complaints Admitted to Family Physician’s Clinic". Ankara Medical Journal 17 (2017): 119-126 <http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/29961/302448>
Chicago Balcıoğlu, H , Ünlüoğlu, İ , Bilgin, M . "Evaluation of the Treatment Methods of Patients with Mechanical Low Back Pain Complaints Admitted to Family Physician’s Clinic". Ankara Medical Journal 17 (2017): 119-126
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of the Treatment Methods of Patients with Mechanical Low Back Pain Complaints Admitted to Family Physician’s Clinic AU - Hüseyin Balcıoğlu , İlhami Ünlüoğlu , Muzaffer Bilgin Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17098/amj.302448 DO - 10.17098/amj.302448 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 126 VL - 17 IS - 2 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.302448 UR - http://dx.doi.org/10.17098/amj.302448 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Evaluation of the Treatment Methods of Patients with Mechanical Low Back Pain Complaints Admitted to Family Physician’s Clinic %A Hüseyin Balcıoğlu , İlhami Ünlüoğlu , Muzaffer Bilgin %T Evaluation of the Treatment Methods of Patients with Mechanical Low Back Pain Complaints Admitted to Family Physician’s Clinic %D 2017 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 17 %N 2 %R doi: 10.17098/amj.302448 %U 10.17098/amj.302448
ISNAD Balcıoğlu, Hüseyin , Ünlüoğlu, İlhami , Bilgin, Muzaffer . "Aile Hekimliği Polikliniğine Mekanik Bel Ağrısı Nedeni ile Başvuran Hastaların Tercih Ettikleri Tedavi Yöntemlerinin Değerlendirilmesi". Ankara Medical Journal 17 / 2 (Haziran 2017): 119-126. http://dx.doi.org/10.17098/amj.302448


Evaluation of the Prevalence and Associated Factors of Low Back Pain
Ankara Medical Journal
Elif Serap Esen
DOI: 10.17098/amj.497473