Yıl 2017, Cilt 17, Sayı 3, Sayfalar 160 - 173 2017-09-27

Evaluation of the Frequency of Symptoms and Signs Related to Chronic Fatigue Syndrome in Pregnant Women
Gebelerde Kronik Yorgunluk Sendromu Belirti ve Bulgularının Sıklığının Araştırılması

Mehmet Gölcür [1] , Oktay Sarı [2] , Ümit Aydoğan [3] , Yaşam Kemal Akpak [4] , Uğur Keskin [5]

84 215

Objectives: Chronic fatigue syndrome (CFS) is characterized by fatigue that has not improved with rest and has continued for at least six months and also by four of the following symptoms; memory and concentration problems, myalgia, arthralgia, headache, sleep disturbance, recurrent throat pain and sensitive lymph nodes. The pregnancy period is a physiological process in which similar complaints can be seen in association with various hormonal, metabolic and anatomical changes. In our study, we investigated the frequency of symptoms of CFS that can interfere with pregnancy.
Materials and Methods: This study was performed with 224 pregnant women without any chronic systemic disease. A survey form including sociodemographic characteristics and pregnancy information and symptoms and findings of CFS were applied to the pregnants. The results were evaluated according to the CFS diagnostic criteria in the guideline for diagnosis and treatment of CDC and Bruce M. Carruthers et al.

Results: According to CDC 24 (10.7%) pregnant women and according to the diagnosis and treatment guide, 8 pregnant women (3.5%) were evaluated as CFS. The most common complaints in pregnancy are; fatigue after exercise in 75% (n = 168), sensitivity to light, sound and smell in 58.9% (n = 132) and excessive sleep or less sleep in 53.6%(n=120).

Conclusion: The fact that many signs and symptoms are common between CFS and pregnancy necessitates that doctors following-up pregnant women should carefully evaluate every complaint belonging to the pregnancy.

Amaç: Kronik yorgunluk sendromu (KYS) istirahat ile düzelmeyen ve en az altı aydan beri devam eden yorgunluk ile birlikte, ayrıca hafıza ve konsantrasyon problemleri, miyalji, artralji, başağrısı, uyku bozukluğu, tekrarlayan boğaz ağrısı ve hassas lenf nodları gibi bulgulardan en az dört tanesinin bulunmasıyla karakterize bir hastalıktır. Gebelik süreci ise çeşitli hormonal, metabolik ve anatomik değişiklikler paralelinde benzer yakınmaların görülebileceği fizyolojik bir süreçtir. Çalışmamızda, gebelerde karışabilen KYS semptomlarının sıklığını araştırdık.

Materyal ve Metot: Bu çalışma kronik sistemik hastalığı olmayan 224 gebe ile gerçekleştirildi. Gebelere sosyodemografik özellikleri ve gebelik bilgileri ile KYS belirti ve bulgularını içeren anket formu uygulandı. Sonuçlar hastalık koruma ve kontrol merkezi (CDC) ve Bruce M.Carruthers ve ark. nın yayınladığı tanı ve tedavi kılavuzunda yer alan KYS tanı kriterleri ışığında değerlendirildi. 
Bulgular: CDC’ye göre 24 (%10,7) gebe, tanı ve tedavi kılavuzuna göre ise 8 gebe (%3,5) KYS olarak değerlendirildi. Gebelerde en sık görülen yakınmalar; %75 (n=168) ile egzersiz sonrası yorgunluk, %58,9 (n=132) ile aşırı uyuma veya az uyuma ve %53,6 (n=120) ile ışık, ses ve kokulara karşı hassasiyet olarak saptandı. 
Sonuç: KYS ile gebelik arasında pek çok belirti ve bulgunun ortak olarak bulunması gerçeği gebe takibi yapan hekimlerinin gebelere ait her yakınmayı dikkatli bir şekilde değerlendirmesini gerektirmektedir. Gebelik sürecinde ve fizyolojik olarak değerlendirilebilen bazı yakınmalar, aslında gebelik süreci ile tetiklenmiş bazı patolojilere işaret ediyor olabilir.

 • Vergauwen K, Huijnen IP, Kos D, Van de Velde D, van Eupen I, Meeus M. Assessment of activity limitations and participation restrictions with persons with chronic fatigue syndrome: a systematic review. Disabil Rehabil 2015;37(19):1706-16.
 • Yancey JR, Thomas SM. Chronic fatigue syndrome: diagnosis and treatment. Am Fam Physician 2012;86(8):741-6.
 • Jason LA, Richman JA, Rademaker AW, Jordan KM, Plioplys AV, Taylor RR, McCready W, Huang CF, Plioplys S. A community-based study of chronic fatigue syndrome. Arch Intern Med 1999;159(18):2129-37.
 • Carruthers BM, Jain AK, De Meirleir KL, et al. Myalgic Encephalomyelitis/Chronıc Fatigue Syndrome: Clinical Working Case Definition, Diagnostic and Treatment Protocols. Journal of Chronic Fatigue Syndrome 2003;11(1):7-115.
 • Johnston S, Brenu EW, Staines D, Marshall-Gradisnik S. The prevalence of chronic fatigue syndrome/ myalgic encephalomyelitis: a meta-analysis. Clin Epidemiol. 2013;5:105-10.
 • Karaduman M, Sarı O, Aydoğan U, Akpak YK, Semiz A, Yılanlıoğlu NC, Keskin U. Evaluation of obstructive sleep apnea symptoms in pregnant women with chronic disease. J Matern Fetal Neonatal Med 2016;29(20):3379-85.
 • Okour A, Alkhateeb M, Amarin Z. Awareness of danger signs and symptoms of pregnancy complication among women in Jordan. Int J Gynaecol Obstet 2012;118(1):11-4.
 • Werker CL, Nijhof SL, van de Putte EM. Clinical Practice: Chronic fatigue syndrome. Eur J Pediatr 2013;172(10):1293-8.
 • Wessely S, Chalder T, Hirsch S, Wallace P, Wright D. The prevalence and morbidity of chronic fatigue and chronic fatigue syndrome: a prospective primary care study. Am J Public Health 1997;87(9):1449-55.
 • 1Allen PR. Chronic fatigue syndrome: implications for women and their health care providers during the childbearing years. J Midwifery and Womens Health 2008;53(4):289-301.
 • Jha RR, Masson EA, Lindow SW. Detailed description of a pregnancy associated with severe chronic fatigue syndrome. J Obstet Gynaecol 1999;19(3):306-7.
 • Jason LA, Taylor RR, Kennedy CL, Jordan K, Huang CF, Torres-Harding S, Song S, Johnson D. A factor analysis of chronic fatigue symptoms in a community-based sample. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2002;37(4):183-9.
 • Çevik R, Gür A, Nas K, Acar S, Saraç AJ. Kronik yorgunluk sendromlu hastaların klinik özellikleri. Romatizma 2003;18(1):18-22.
 • Kroenke K. Gender differences in the reporting of physical and somatoform symptoms. Psychosomatic Medicine 1998;60:150-5.
 • Baranuik JN, Clauw DJ, Gaumond E. Rhinitis symptoms in chronic fatigue syndrome. Ann Allergy Asthma Immunol 1998;81(4):359-65.
 • Çoban A, Yanıkkerem E. Gebelerde uyku kalitesi ve yorgunluk düzeyi. Ege Tıp Dergisi 2010;49(2):87-94.
 • Bansal AS, Bradley AS, Bishop KN, Kiani-Alikhan S, Ford B. Chronic fatigue syndrome, the immune system and viral infection. Brain Behav Immun 2012;26(1):24-31.
 • Lewis G, Wesseley S. The epidemiology of fatigue : more questions than answers. J of Epidemiology and Community Health 1992;46(2):92-7.
 • Bates DW, Schmitt W, Buchwald D, Ware NC, Lee J, Thoyer E, Kornish RJ, Komaroff AL. Prevalence of fatigue and chronic fatigue syndrome in a primary care practice. Arch Intern Med 1993;153(24):2759-65.
 • Naud K, Ouellet A, Brown C, Pasquier JC, Moutquin JM. Is sleep disturbed in pregnancy? J Obstet Gynaecol Can 2010;32(1):28-34.
 • Allen LH. Anemia and iron deficiency: effects on pregnancy outcome. Am J Clin Nutr 2000;71(5):1280-4.
 • Demitrack MA, Crofford LJ. Evidence for and pathophysiologic implications of hypothalamic-pituitary-adrenal axis dysregulation in fibromyalgia and chronic fatigue syndrome. Ann N Y Acad Sci 1998;840:684-97.
 • Schacterle RS, Komaroff AL. A comparison of pregnancies that occur before and after the onset of chronic fatigue syndrome. Arch Intern Med 2004;164(4):401-4.
Konular Sağlık Bilimleri
Dergi Bölümü Araştırmalar
Yazarlar

Yazar: Mehmet Gölcür
E-posta: info@ankaramedicaljournal.com

Yazar: Oktay Sarı
E-posta: oktay.sari@sbu.edu.tr

Yazar: Ümit Aydoğan
E-posta: info@ankaramedicaljournal.com

Yazar: Yaşam Kemal Akpak
E-posta: info@ankaramedicaljournal.com

Yazar: Uğur Keskin
E-posta: info@ankaramedicaljournal.com

Bibtex @araştırma makalesi { amj339335, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, address = {Yıldırım Beyazıt Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {17}, pages = {160 - 173}, doi = {10.17098/amj.339335}, title = {Evaluation of the Frequency of Symptoms and Signs Related to Chronic Fatigue Syndrome in Pregnant Women}, key = {cite}, author = {Aydoğan, Ümit and Akpak, Yaşam Kemal and Keskin, Uğur and Sarı, Oktay and Gölcür, Mehmet} }
APA Gölcür, M , Sarı, O , Aydoğan, Ü , Akpak, Y , Keskin, U . (2017). Evaluation of the Frequency of Symptoms and Signs Related to Chronic Fatigue Syndrome in Pregnant Women. Ankara Medical Journal, 17 (3), 160-173. DOI: 10.17098/amj.339335
MLA Gölcür, M , Sarı, O , Aydoğan, Ü , Akpak, Y , Keskin, U . "Evaluation of the Frequency of Symptoms and Signs Related to Chronic Fatigue Syndrome in Pregnant Women". Ankara Medical Journal 17 (2017): 160-173 <http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/31196/339335>
Chicago Gölcür, M , Sarı, O , Aydoğan, Ü , Akpak, Y , Keskin, U . "Evaluation of the Frequency of Symptoms and Signs Related to Chronic Fatigue Syndrome in Pregnant Women". Ankara Medical Journal 17 (2017): 160-173
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of the Frequency of Symptoms and Signs Related to Chronic Fatigue Syndrome in Pregnant Women AU - Mehmet Gölcür , Oktay Sarı , Ümit Aydoğan , Yaşam Kemal Akpak , Uğur Keskin Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17098/amj.339335 DO - 10.17098/amj.339335 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 160 EP - 173 VL - 17 IS - 3 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.339335 UR - http://dx.doi.org/10.17098/amj.339335 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Evaluation of the Frequency of Symptoms and Signs Related to Chronic Fatigue Syndrome in Pregnant Women %A Mehmet Gölcür , Oktay Sarı , Ümit Aydoğan , Yaşam Kemal Akpak , Uğur Keskin %T Evaluation of the Frequency of Symptoms and Signs Related to Chronic Fatigue Syndrome in Pregnant Women %D 2017 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 17 %N 3 %R doi: 10.17098/amj.339335 %U 10.17098/amj.339335