Yıl 2017, Cilt 17, Sayı 4, Sayfalar 204 - 215 2017-12-20

Evaluation of social relationships in COPD patients
KOAH Hastalarında Sosyal İlişkilerin Değerlendirilmesi

Arzu Kuzulu [1] , Gülden Bilgin [2] , İsmail Arslan [3] , Havva Öznur [4] , Özlem Kızıltaş [5] , Oğuz Tekin [6] , Nevgül Demir [7] , Zühal Albayrak [8]

206 321

Objectives: This study aimed to demonstrate COPD patients need of social support by evaluating relationship between family and social environment while follow-up.
Materials and Methods: The present study was conducted in outpatient clinics of Family Medicine Department and Chest Diseases Department at Ankara Training and Research Hospital between May-September 2015. Three hundred three individuals with COPD and 297 individuals without COPD were included in the study. Demographics and Lubben Social Network Scale were administired to participants and patients with copd also performed pulmonary function test. The data were analyzed using SPSS statistical software version 16.0.
Results: Six hundred individuals in the age range of 40-80 years including 350 males (58.33%) and 250 females (41.67%) were enrolled in the study. Participants were divided into two groups as follows: participants with COPD (303 participants, 50.50%) and controls (297 participants, 49.50%). It was detected significant differences between groups in the social network scale scores. COPD patients had lower scores of family and friends network but neighbour section scores were found similar in the groups. However presence of comorbid chronic illnesses lowered the scores of family, neighbour and family sections, it was found that substance abuse had negative effects on the scores of family and friend sections. It was identified that when COPD severity increases, overall scores decrease.
Conclusion: Social relations decrease in Chronic Obstructive Pulmonary Disease based on increased severity of the disease. It should be evaluated in COPD patients for social relation status besides medical treatment. After the diagnosis of COPD, if patients receive guidance, social support and psychosocial assistance as soon as possible, it will improve the quality of life and be appropriate for both therapy and socialization.

Amaç: Çalışmamızda KOAH hastalarının uzun süren ve ilerleyici bu hastalıkla yaşarken aile ve sosyal çevresi ile olan ilişkilerini değerlendirerek hastaların takibi boyunca sosyal destek ihtiyacını ortaya koymayı amaçladık.

Materyal ve Metot: Mayıs–Eylül 2015’de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği ve Göğüs Hastalıkları polikliniklerinde yürütüldü. Çalışmaya KOAH tanısı olan 303 ve olmayan 297 kişi alındı. Katılımcılara demografik sorular, “Lubben Sosyal Ağ Ölçeği” ve KOAH tanısı olanlara Solunum Fonksiyon Testi uygulandı. Veri analizinde SPSS 16.00 istatistik programı kullanıldı.

Bulgular: Çalışmaya 350 (%58,33) erkek ve 250 (%41,67) kadın olmak üzere 40-80 yaş aralığındaki 600 kişi alındı. Katılımcılar KOAH olan 303 (%50,50) ve olmayan (kontrol) 297 (%49,50) kişi olarak 2 gruba ayrıldı. Çalışmaya katılan KOAH olan ve kontrol grubu arasında sosyal ağ ölçeği skorlarında anlamlı farklar bulundu. KOAH grubunda aile ve arkadaş skorları daha düşükken komşu skorları iki grupta da yakın bulundu. Ek kronik hastalık aile, komşu ve arkadaş gruplarının tümünde skorları düşürürken, madde kullanımı aile ve arkadaş skorları üzerinde olumsuz etkili bulunmuştur. Ayrıca KOAH şiddetlendikçe genel olarak skorların düştüğü belirlenmiştir.

Sonuç: KOAH hastası olmak ve hastalığın şiddetinin artmasıyla sosyal ilişkiler azalmaktadır. KOAH hastalarının takibinde medikal tedavinin yanı sıra sosyal ilişki durumlarının da ele alınması gerekmektedir. Tanı sonrasında en kısa süre içinde hastalara rehberlik, sosyal ve psikososyal desteğin verilmesi hastaların hem tedavisi hem de sosyalleşmesi açısından uygun olup yaşam kalitelerinin artmasını sağlayacaktır.

 • 1. Pauwels RA. National and international guidelines for COPD: the need for evidence. Chest 2000;117(2 suppl):20-2.
 • 2. Toraks Derneği Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanı ve Tedavi Rehberi. Türk Toraks Dergisi 2000;1(ek 1):1-25.
 • 3. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. NHLBI/WHO Workshop Report; 2006. http://www.who.int/respiratory/copd/GOLD_WR_06.pdf (Erişim tarihi: 03.03.2017).
 • 4. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. www.goldcopd.org/gold-reports/ (Erişim tarihi: 5.10.2017).
 • 5. Cahit Ö. KOAH'lı hastada yaşam kalitesi. Turkiye Klinikleri Journal of Family Medicine Special Topics 2014;5(3):93-7.
 • 6. Atasever A, Erdinç E. KOAH’da yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 2003;51(4):446-55.
 • 7. No authors listed. Pulmonary rehabilitation: Joint ACCP/AACVPR Evidence-Based Guidelines Panel. Chest 1997;1363-96.
 • 8. Tel H, Akdemir N. KOAH’lı hastalara uygulanan planlı hasta öğretiminin ve hasta izleminin hastaların hastalıkla baş etme durumlarına etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 1998;2:44-52. 9. Spruit MA, Troosters T, Trappenburg JC, et al. Exercise training during rehabilitation of patients with COPD: a current perspective. Patient Educ Couns 2004;52:243-8. 10. Xiaolian J, Chaiwan S, Panuthai S, et al. Family support and self-care behavior of Chinese chronic obstructive pulmonary disease patients. Nurs Health Sci 2002;4:41-9.
 • 11. Coultas DB, Edwards D, Barnett B, Wludyka P. Predictors of depressive symptoms in patients with COPD and health impact. COPD 2007;4:23-8. 12. Alamo Martell MC, Artilec Ruano MC, Santiago Navaao P et al. Functional social support perceived by patients in a program of home care in rural and urban settings. Aten Primaria 1999;24:26-31. 13. Hutchison C. Social support: factors to consider when desingning studies that measure social support. J Adv Nurs 1999;29:1520-6.
 • 14. Sarason IG, Sarason BR, Potter E, Antoni MH. Life events, social support, and illness. Psychosomatic Medicine 1985;47:156-61.
 • 15. Lubben, JE. Assessing social networks among elderly populations. Family & Community Health 1988;11(3):42-52.
 • 16. Canbal M. Sencan I. Sahin A. Kunt S. Cavuş U.Y. Tekin O. Effects of depression and life factors on social network score in elderly people in Çankaya, Ankara. Turk J Med Sci 2012;42(4):725-31.
 • 17. Van Manen JG, Bindels PJE, Dekker FW, et al. Added value of co-morbidity in predicting health-related quality of life in COPD patients. Respir Med 2001;95:496-504.
 • 18. Graydon JE, Ross E. Influence of symptoms, lung function, mood, and social support on level of functioning of patients with COPD. Research Nurs Health 1995;18:525-33.
 • 19. Aras A, Tel H. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda algılanan sosyal destek ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi. Turk Toraks Dergisi 2009;10:63-8.
 • 20. Hacıhasanoğlu R, Karakurt P, Yıldırım A, Uslu S. Bir sağlık ocağına başvuran kronik hastalığı olan bireylerde anksiyete ve depresyon. TAF Prev Med Bull 2010;9(3):209-16.
Konular Sağlık Bilimleri
Dergi Bölümü Araştırmalar
Yazarlar

Yazar: Arzu Kuzulu

Yazar: Gülden Bilgin

Yazar: İsmail Arslan (Sorumlu Yazar)

Yazar: Havva Öznur

Yazar: Özlem Kızıltaş

Yazar: Oğuz Tekin

Yazar: Nevgül Demir

Yazar: Zühal Albayrak

Bibtex @araştırma makalesi { amj364158, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {17}, pages = {204 - 215}, doi = {10.17098/amj.364158}, title = {Evaluation of social relationships in COPD patients}, key = {cite}, author = {Arslan, İsmail and Kızıltaş, Özlem and Albayrak, Zühal and Tekin, Oğuz and Demir, Nevgül and Öznur, Havva and Bilgin, Gülden and Kuzulu, Arzu} }
APA Kuzulu, A , Bilgin, G , Arslan, İ , Öznur, H , Kızıltaş, Ö , Tekin, O , Demir, N , Albayrak, Z . (2017). Evaluation of social relationships in COPD patients. Ankara Medical Journal, 17 (4), 204-215. DOI: 10.17098/amj.364158
MLA Kuzulu, A , Bilgin, G , Arslan, İ , Öznur, H , Kızıltaş, Ö , Tekin, O , Demir, N , Albayrak, Z . "Evaluation of social relationships in COPD patients". Ankara Medical Journal 17 (2017): 204-215 <http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/32969/364158>
Chicago Kuzulu, A , Bilgin, G , Arslan, İ , Öznur, H , Kızıltaş, Ö , Tekin, O , Demir, N , Albayrak, Z . "Evaluation of social relationships in COPD patients". Ankara Medical Journal 17 (2017): 204-215
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of social relationships in COPD patients AU - Arzu Kuzulu , Gülden Bilgin , İsmail Arslan , Havva Öznur , Özlem Kızıltaş , Oğuz Tekin , Nevgül Demir , Zühal Albayrak Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17098/amj.364158 DO - 10.17098/amj.364158 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 204 EP - 215 VL - 17 IS - 4 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.364158 UR - http://dx.doi.org/10.17098/amj.364158 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Evaluation of social relationships in COPD patients %A Arzu Kuzulu , Gülden Bilgin , İsmail Arslan , Havva Öznur , Özlem Kızıltaş , Oğuz Tekin , Nevgül Demir , Zühal Albayrak %T Evaluation of social relationships in COPD patients %D 2017 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 17 %N 4 %R doi: 10.17098/amj.364158 %U 10.17098/amj.364158