Yıl 2017, Cilt 17, Sayı 4, Sayfalar 226 - 234 2017-12-20

Ayaktan Geriatrik Hastalarda Reçetesiz Ürün Kullanımı
Nonprescription Product Use Among Geriatric Outpatients

Murat Varlı [1] , Remzi Bahşi [2] , Şule Doğan [3] , Halime Uysal [4] , Şura Subaşı [5] , Merve Toper [6] , Sena Peksarı [7] , Sevde Keskin [8] , Deniz Mut Sürmeli [9] , Tuğba Turgut [10] , Hande Selvi Öztorun [11] , Sevgi Aras [12]

196 336

Amaç: Yaşlı bireylerde bitkisel, raf üstü satılan ürünler ve vitaminleri içeren ve reçetesiz kullanılan ilaç ve tıbbi ürünler sık kullanılmaktadır. Bu çalışma ile yaşlılarda reçetesiz kullanılan ürünlerin kullanım sıklığını ve ilişkili olabilecek faktörleri değerlendirmeyi amaçladık.

Materyal ve Metot: Geriatri polikliniğine başvuran 60 yaş ve üzeri 388 hasta yüz-yüze yöntemle anket formu kullanılarak değerlendirildi. Ayrıca hastaların tüm demografik özellikleri kayıt edildi. 

Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların ortalama yaşı 73,85±7,36 (yaş aralığı 60-96; kadınların oranı %62,11). Tüm katılımcılar arasında reçetesiz ürün kullanım sıklığı %20,62 idi (n=80). Kadınların reçetesiz ürün kullanım sıklığı, erkeklerden daha fazlaydı (sırasıyla %72,50, %27,50, p=0,032). Reçetesiz ürün kullanımı ile medeni durum dışında yaş, eğitim, gelir düzeyi, çocuk sayısı, yaşanılan bölge ve sosyal güvence olup olmaması arasında anlamlı fark bulunamadı. Çalışmaya katılanlardan 186 yaşlıda (%47,68) polifarmasi (≥5 ilaç kullanımı) mevcuttu. En az 1 kronik hastalığı olan yaşlı oranı %79,12 (n=307) bulundu. Çalışmaya katılanların önemli bir bölümü (%62,50) reçetesiz kullandıkları ürünü doktoruna söylememişti.
Sonuç: Türk yaşlılarında reçetesiz ürün kullanım sıklığı özellikle kadınlarda yüksektir. Reçetesiz ürün kullanan kişilerin çoğunluğu bitkisel veya doğal kabul edilen ürün ve kullandığı ilaçlar ile potansiyel etkileşime maruz kalmaktadır.

Objectives: The use of non-prescription medications and vitamins together with herbal and over-the-counter products is common among older individuals. In this study, we aimed to evaluate the prevalence and associated factors of non-prescription medication and product use in the older individuals.
Materials and Methods: We assessed 388 older outpatients aged 60 and over, who were admitted to our geriatric clinic using a face-to-face questionnaire form. Also, the demographic characteristics of all patients were recorded. 
Results: The mean age of study population was 73.85±7.36 years (range 60-96; 62.11% female). The prevalence of non-prescription product use among all participants was 20.62 % (n = 80). The prevalence of non-prescription product use was higher in women than in men (respectively 72.50%, 27.50%, p=0.032). Apart from the marital status, there was no significant difference between non-prescription product use and age, education, income level, number of children, region of residence and social insurance existency, respectively.
One-hundred-and-eighty-six participants (47.68%) in the study sample reported polypharmacy. 79.12% of older patients (n=307) had at least one chronic disease. The majority of the study participants (62.50%) did not report the usage of non-prescription medicine to their own physicians.
Conclusion: The prevalence of non-prescription medicine and product use in Turkish older patients is high, especially among women. Many people, especially older adults are exposed to potential interactions between herbs or natural products and drugs. 
 • 1. González-Stuart A. Herbal product use by older adults. Maturitas 2011;68:52-5.
 • 2. Blalock SJ, GregoryPJ, Patel RA, Norton LL, Callahan LF, Jordan JM. Factors Associated with Potential Medication-Herb/Natural Product Interactions in a Rural Community. Altern Ther Health Med 2009;15(5):26–34.
 • 3. Nguyen HT, Grzywacz JG, Quandt SA, et al. The Relationship between Cognitive Function and Non-Prescribed Therapy Use in Older Adults Aging Ment Health 2012;16(5):648–58.
 • 4. Mattila M, Boehm L, Burke S, et al. Nonprescription Medication Use in Patients With Heart Failure:Assessment Methods, Utilization Patterns, and Discrepancies With Medical Records. J Cardiac Fail 2013;19:811-5.
 • 5. Qato DM, Wilder J, Schumm LP, Gillet VS, Alexander GC. Changes in Prescription and Over-the-Counter Medication and Dietary Supplement Use Among Older Adults in the United States, 2005 vs 2011. JAMA Intern Med. 2016;176(4):473-82.
 • 6. Stone JA, Corey A. Lester CA,Ephrem A. Aboneh EA, Phelan CH, Lauren L. Welch LL, Chui MA. A preliminary examination of over-the-counter medication misuse rates in older adults. Research in Social and Administrative Pharmacy 2017;13:187-92.
 • 7. Shi S, Mörike K, Klotz U The clinical implications of ageing for rational drug therapy. Eur J Clin Pharmacol 2008;64:183–99.
 • 8. Çakmur H. Türkiye’nin iki farklı ilinde (Kars-İzmir) yaşlılarda polifarmasiyi etkileyen faktörler. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2014;34(1):71-80.
 • 9. Öztürk Z, Gülen Uğraş K. Yaşlı hastalarda ilaç kullanımı ve polifarmasi. Tepecik Eğit. ve Araşt. Dergisi 2017;27(2):103-8.
 • 10. Maggiore RJ , Gross CP, Togawa K Gross Use of Complementary Medications among Older Adults with Cancer. Cancer 2012;118(19):4815–23.
 • 11. Arcury TA, Nguyen HT, Sandberg JC, et al. Use of Complementary Therapies for Health Promotion Among Older Adults Appl Gerontol. 2015;34(5):552–72.
 • 12. Barrenberg E, Garbe E. Use of over-the-counter (OTC) drugs and perceptions of OTC drug safety among German adults. Eur J Clin Pharmacol 2015;71:1389–96.
 • 13. Goh LY, Vitry AI, Semple SJ, Esterman A, Luszcz MA. Self-medication with over-the-counter drugs and complementary medications in South Australia's elderly population. BMC Complementary and Alternative Medicine 2009;9:42.
 • 14. Özçelik G, Toprak D. Bitkisel tedavi neden tercih ediliyor? Ankara Med J 2015;15(2):48-58.
 • 15. Dedeli Ö, Karadakovan A. Yaşlı bireylerde ilaç kullanımı, tamamlayıcı ve alternatif tedavi uygulamalarının incelenmesi. Spatula DD 2011;1(1):23-32.
 • 16. Biçen C, Elver Ö, Erdem E ve ark. Hipertansiyon hastalarında bitkisel ürün kullanımı. J Exp Clin Med 2012;29:109-12.
 • 17. Biçen C, Erdem E, Kaya C, Karataş A, Elver Ö, Akpolat T. Kronik böbrek hastalarında bitkisel ürün kullanımı Turk Neph Dial Transpl 2012;21(2):136-40.
 • 18. Uzun MB, Aykaç G, Özçelikay G. Bitkisel ürünlerin yanlış kullanımı ve zararları. Lokman Hekim Journal 2014;4(3):1-5.
 • 19. Emiroğlu M, Kara F, Arı E ve ark. Üniversite öğrencileri arasında bitkisel ilaç kullanımına yönelik tutumlar. Genel Tıp Derg 2016;26(Ek 1):7-10.
 • 20. Chui MA,Stone JA, Martin BA, Croes KD, Thorpe JM. Safeguarding Older Adults From Inappropriate Over-the-Counter Medications: The Role of Community Pharmacists. The Gerontologist 2014;54(6):989-1000.
Konular Sağlık Bilimleri
Dergi Bölümü Araştırmalar
Yazarlar

Yazar: Murat Varlı (Sorumlu Yazar)

Yazar: Remzi Bahşi

Yazar: Şule Doğan

Yazar: Halime Uysal

Yazar: Şura Subaşı

Yazar: Merve Toper

Yazar: Sena Peksarı

Yazar: Sevde Keskin

Yazar: Deniz Mut Sürmeli

Yazar: Tuğba Turgut

Yazar: Hande Selvi Öztorun

Yazar: Sevgi Aras

Bibtex @araştırma makalesi { amj364163, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {17}, pages = {226 - 234}, doi = {10.17098/amj.364163}, title = {Nonprescription Product Use Among Geriatric Outpatients}, key = {cite}, author = {Subaşı, Şura and Doğan, Şule and Turgut, Tuğba and Aras, Sevgi and Keskin, Sevde and Peksarı, Sena and Bahşi, Remzi and Varlı, Murat and Toper, Merve and Öztorun, Hande Selvi and Uysal, Halime and Mut Sürmeli, Deniz} }
APA Varlı, M , Bahşi, R , Doğan, Ş , Uysal, H , Subaşı, Ş , Toper, M , Peksarı, S , Keskin, S , Mut Sürmeli, D , Turgut, T , Öztorun, H , Aras, S . (2017). Nonprescription Product Use Among Geriatric Outpatients. Ankara Medical Journal, 17 (4), 226-234. DOI: 10.17098/amj.364163
MLA Varlı, M , Bahşi, R , Doğan, Ş , Uysal, H , Subaşı, Ş , Toper, M , Peksarı, S , Keskin, S , Mut Sürmeli, D , Turgut, T , Öztorun, H , Aras, S . "Nonprescription Product Use Among Geriatric Outpatients". Ankara Medical Journal 17 (2017): 226-234 <http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/32969/364163>
Chicago Varlı, M , Bahşi, R , Doğan, Ş , Uysal, H , Subaşı, Ş , Toper, M , Peksarı, S , Keskin, S , Mut Sürmeli, D , Turgut, T , Öztorun, H , Aras, S . "Nonprescription Product Use Among Geriatric Outpatients". Ankara Medical Journal 17 (2017): 226-234
RIS TY - JOUR T1 - Nonprescription Product Use Among Geriatric Outpatients AU - Murat Varlı , Remzi Bahşi , Şule Doğan , Halime Uysal , Şura Subaşı , Merve Toper , Sena Peksarı , Sevde Keskin , Deniz Mut Sürmeli , Tuğba Turgut , Hande Selvi Öztorun , Sevgi Aras Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17098/amj.364163 DO - 10.17098/amj.364163 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 226 EP - 234 VL - 17 IS - 4 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.364163 UR - http://dx.doi.org/10.17098/amj.364163 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Nonprescription Product Use Among Geriatric Outpatients %A Murat Varlı , Remzi Bahşi , Şule Doğan , Halime Uysal , Şura Subaşı , Merve Toper , Sena Peksarı , Sevde Keskin , Deniz Mut Sürmeli , Tuğba Turgut , Hande Selvi Öztorun , Sevgi Aras %T Nonprescription Product Use Among Geriatric Outpatients %D 2017 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 17 %N 4 %R doi: 10.17098/amj.364163 %U 10.17098/amj.364163