Year 2017, Volume 17, Issue 4, Pages 300 - 304 2017-12-20

Aile Hekimliğinde Saha Eğitimi: Bir Eğitim Aile Sağlığı Merkezi
Field Training in Family Medicine: An Educational Family Health Center

Furkan Dağcıoğlu [1] , Yusuf Üstü [2]

108 289

Aile hekimliğinin temel yeterlilikleri arasında sayılan toplum yönelimli bakım, bir takım çalışmasını gerektirmekte olup, bunun yürütülebilmesi için hem sağlık çalışanları hem de sağlık sektöründen olmayan kişilerle uyum içinde ortak bir dil oluşturulması elzemdir. Bu koordinasyonun sağlanabilmesi için gerekli eğitimlerin aile hekimliği ihtisası sırasında verilmesinde Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri (EASM)’ lerin önemli rol oynayacağı düşünülmektedir.

Bu yazı ile Üniversitemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalına bağlı olarak 06/06/2017 tarihinde açmış olduğumuz EASM ile ilgili deneyimlerimizin paylaşılması amaçlanmaktadır.

Community-oriented care, which is considered as one of the basic competencies of the family medicine, requires a team work and it is essential to establish a common language in harmony with the healthcare workers, as well as those who are not healthcare professionals. It is thought that Educational Family Medicine Centers (EFMC’s) will play an important role when the necessary trainings are given during family medicine specialization in order to achieve this coordination.

In this article, we aimed to share our experiences about the EFMC we have opened within the Family Medicine Department of our University on 06/06/2017.

  • 1. Tababet Uzmanlık Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük. 23.11.1983; [internet]: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/18230.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/18230.pdf (Erişim tarihi: 04.12.2017).
  • 2. Tıpta Uzmanlık Kurulu 82 Sayılı Kararı. 21-23.06.2010; [internet]: http://www.tuk.saglik.gov.tr/rotasyonlar.pdf (Erişim tarihi: 04.12.2017).
  • 3. Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği. 28983 2014; [internet]: http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19629&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=t%C4%B1pta%20ve%20di%C5%9F%20hekimli%C4%9Findetuey-2014.pdf (Erişim tarihi: 04.12.2017).
  • 4. Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Ödeme Ve Sözleşme Yönetmeliği. 26.09.2014; [internet]: http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20072&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=aile%20sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1 (Erişim tarihi: 04.12.2017).
  • 5. Gervits M, Anderson M. Community-oriented primary care (COPC) in Barcelona, Spain: an urban COPC experience. Int J Health Serv 2014;44(2):383-98 (doi:10.2190/HS.44.2.m).
  • 6. Ateş E, Set T. One of the Family Medicine Core Competencies: Community-Oriented Care. Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2015;9(3):121-4 (doi:10.5455/tjfmpc.187047).
  • 7. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği. 25.01.2013; [internet]: http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.17051&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=aile%20hekimli%C4%9Fi (Erişim tarihi: 04.12.2017).
  • 8. Aile Hekimliği Ödeme Ve Sözleşme Yönetmeliği. 30.12.2010; [internet]: http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20101237&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=aile%20hekimli%C4%9Fi (Erişim tarihi: 04.12.2017).
Subjects Health Sciences
Journal Section Reviews
Authors

Author: Furkan Dağcıoğlu (Primary Author)

Author: Yusuf Üstü

Bibtex @review { amj364170, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2017}, volume = {17}, pages = {300 - 304}, doi = {10.17098/amj.364170}, title = {Field Training in Family Medicine: An Educational Family Health Center}, key = {cite}, author = {Üstü, Yusuf and Dağcıoğlu, Furkan} }
APA Dağcıoğlu, F , Üstü, Y . (2017). Field Training in Family Medicine: An Educational Family Health Center. Ankara Medical Journal, 17 (4), 300-304. DOI: 10.17098/amj.364170
MLA Dağcıoğlu, F , Üstü, Y . "Field Training in Family Medicine: An Educational Family Health Center". Ankara Medical Journal 17 (2017): 300-304 <http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/32969/364170>
Chicago Dağcıoğlu, F , Üstü, Y . "Field Training in Family Medicine: An Educational Family Health Center". Ankara Medical Journal 17 (2017): 300-304
RIS TY - JOUR T1 - Field Training in Family Medicine: An Educational Family Health Center AU - Furkan Dağcıoğlu , Yusuf Üstü Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17098/amj.364170 DO - 10.17098/amj.364170 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 300 EP - 304 VL - 17 IS - 4 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.364170 UR - http://dx.doi.org/10.17098/amj.364170 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Field Training in Family Medicine: An Educational Family Health Center %A Furkan Dağcıoğlu , Yusuf Üstü %T Field Training in Family Medicine: An Educational Family Health Center %D 2017 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 17 %N 4 %R doi: 10.17098/amj.364170 %U 10.17098/amj.364170