Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 1, Sayfalar 61 - 67 2018-03-30

Kanser Hastalarının ve Onlara Bakım Veren Kişilerin Depresyon ve Anksiyete Durumlarının Değerlendirilmesi
Assessment of Depression and Anxiety States of Cancer Patients and Their Caregivers

Elif Ateş [1] , Emine Canyılmaz [2] , Nahide Gökçe Çakır [3] , Ceyhun Yurtsever [4] , Adnan Yöney [5]

143 347

Amaç: Teknolojinin artışı ile günümüzde kanser, ölümle sonuçlanan akut bir hastalıktan çok, sıklıkla evde bakıma gereksinim duyulan ve dolayısıyla tüm aileyi etkileyen uzun süreli tedavi gerektiren, kronik bir hastalığa dönüşmüştür.  Çalışmamızda hastaların depresyon-anksiyete durumları ile onlara bakım veren aile bireylerinin depresyon ve anksiyete durumları arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

Materyal ve Metot: Çalışmamız Karadeniz Teknik Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Ünitesinde, Haziran 2015 ile Mayıs 2016 tarihleri arasında, çalışmaya katılmayı kabul eden toplam 100 hasta ve 100 bakım veren kişide yapılmıştır. Hastalara demografik özellikleri ve Hastane Anksiyete Depresyon Skalası (HADS) sorularından oluşan tarafımızca hazırlanmış anket uygulandı. Bakıcılara da bunlara ek olarak Zarit Bakıcı Yükü Ölçeği uygulandı. Ana sonuç ölçütlerimiz anksiyete ve depresyon skorları idi.

Bulgular: Hastaların yaş ortalamaları 55,41 ± 14,29 iken bakıcılarınki 43,65 ± 13,64 idi. Bakım veren kadınlarda anksiyete ve depresyon durumu erkeklere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p<0,001, p=0,009). Hastaların depresyon skoru ve hastaların anksiyete skoru ile bakım verenlerin anksiyete skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede pozitif korelasyon vardı (r=0,261, p=0,009; r=0,210, p=0,036). Zarit puanı ile bakım verenin anksiyete ve depresyon skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede pozitif korelasyon vardı (r=0,569, p<0,001; r=0,417, p<0,001).

Sonuç: Kanser hastalarının bakımından sorumlu bireylerde oluşabilecek depresyon ve anksiyete konusunda uyanık olmak sağlığın korunup geliştirilmesi ilkesinin gereğidir.

Objectives: With the increase in technology, nowadays cancer has become a chronic disease that requires long-term treatment and care at home thus affecting the whole family, rather than an acute disease resulting in death. We aimed to investigate the relationship between the depression and anxiety states of the patients and the depression and anxiety states of their caregivers in our study.

Materials and Methods: Our study was carried out in Karadeniz Technical University Radiation Oncology Unit between June 2015 and May 2016 in a total of 100 patients and 100 their caregivers who agreed to participate in the study. A tailored questionnaire consisting of demographic features and Hospital Anxiety Depression Scale (HADS) questions was administered to patients. In addition to these, the Zarit Caregiver Scale was applied to caregivers. The main outcome measures were anxiety and depression scores.

Results: The mean age of the patients was 55.41 ± 14.29, while that of the caregivers was 43.65 ± 13.64. Anxiety and depression states were significantly higher in the women than in the men (p<0.001, p = 0.009). There was a significantly positive correlation between depression scores of the patients and the anxiety score of the patients and the anxiety scores of the caregivers (r = 0.261, p = 0.009, r = 0.210, p = 0.036). Also a significantly positive correlation was seen between the Zarit score and the caregiver's anxiety and depression scores (r = 0.569, p<0.001; r = 0.417, p<0.001).

Conclusion: Being alert about the depression and anxiety that may occur in the individuals responsible for the care of cancer patients is required under the principle of maintaining and improving the health.

 • 1. Gültekin M, Boztaş G. Türkiye Kanser İstatistikleri. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. 2014;43.
 • 2. Lee HJ, Park E-C, Kim SJ, Lee SG. Quality of life of family members living with cancer patients. Asian Pac J Cancer Prev 2015;16(16):6913-7. 3. Dunkin JJ, Anderson-Hanley C. Dementia caregiver burden A review of the literature and guidelines for assessment and intervention. Neurology. 1998;51(1 Suppl 1):53-60.
 • 4. Mansourabadi A, Moogooei M, Nozari S. Evaluation of Distress and Stress in Cancer Patients in AMIR Oncology Hospital in Shiraz. Iranian journal of pediatric hematology and oncology 2014;4(4):131.
 • 5. Grassi L, Johansen C, Annunziata M. Italian Society of Psycho-Oncology Distress Thermometer Study Group Screening for distress in cancer patients: a multicenter, nationwide study in Italy. Cancer 2013;119:1714-21.
 • 6. Atagün Mİ, Balaban ÖD, Atagün Z, Elagöz M, Özpolat AY. Kronik hastalıklarda bakım veren yükü. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2011;3(3):513-52.
 • 7. Özlü A, Yildiz M, Aker T. Zarit Bakıcı Yük Ölçeğinin Şizofreni Hasta Yakınlarında Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Arch Neuropsychiatry 2009;46:38-42
 • 8. Aydemir Ö, Güvenir T, Küey L, Kültür S. Hastane anksiyete ve depresyon ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi 1997;8(4):280-7.
 • 9. Hasson‐Ohayon I, Goldzweig G, Braun M, Galinsky D. Women with advanced breast cancer and their spouses: diversity of support and psychological distress. Psycho‐Oncology 2010;19(11):1195-204.
 • 10. Kim Y, Baker F, Spillers RL. Cancer caregivers' quality of life: effects of gender, relationship, and appraisal. J Pain Symptom Manage 2007;34(3):294-304.
 • 11. Padmaja G, Vanlalhruaii C, Rana S, Nandinee D, Hariharan M. Care givers' depression, anxiety, distress, and somatization as predictors of identical symptoms in cancer patients. J Can Res Ther 2016;12(1):53.
 • 12. Tomarken A, Holland J, Schachter S et al. Factors of complicated grief pre‐death in caregivers of cancer patients. Psycho‐Oncology 2008;17(2):105-11.
 • 13. Danacı E, Koç Z. Caregiving Burden and Life Satisfaction Among Caregivers of Cancer Patients Admitted to the Emergency Department. Clinical Nursing Research. 2017:1054773817708083, https://doi.org/10.1177/1054773817708083, Erişim Tarihi: 03.11.2017.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri
Dergi Bölümü Araştırmalar
Yazarlar

Yazar: Elif Ateş (Sorumlu Yazar)

Yazar: Emine Canyılmaz

Yazar: Nahide Gökçe Çakır

Yazar: Ceyhun Yurtsever

Yazar: Adnan Yöney

Bibtex @araştırma makalesi { amj408965, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {61 - 67}, doi = {10.17098/amj.408965}, title = {Kanser Hastalarının ve Onlara Bakım Veren Kişilerin Depresyon ve Anksiyete Durumlarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Çakır, Nahide Gökçe and Canyılmaz, Emine and Ateş, Elif and Yurtsever, Ceyhun and Yöney, Adnan} }
APA Ateş, E , Canyılmaz, E , Çakır, N , Yurtsever, C , Yöney, A . (2018). Kanser Hastalarının ve Onlara Bakım Veren Kişilerin Depresyon ve Anksiyete Durumlarının Değerlendirilmesi. Ankara Medical Journal, 18 (1), 61-67. DOI: 10.17098/amj.408965
MLA Ateş, E , Canyılmaz, E , Çakır, N , Yurtsever, C , Yöney, A . "Kanser Hastalarının ve Onlara Bakım Veren Kişilerin Depresyon ve Anksiyete Durumlarının Değerlendirilmesi". Ankara Medical Journal 18 (2018): 61-67 <http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/36291/408965>
Chicago Ateş, E , Canyılmaz, E , Çakır, N , Yurtsever, C , Yöney, A . "Kanser Hastalarının ve Onlara Bakım Veren Kişilerin Depresyon ve Anksiyete Durumlarının Değerlendirilmesi". Ankara Medical Journal 18 (2018): 61-67
RIS TY - JOUR T1 - Kanser Hastalarının ve Onlara Bakım Veren Kişilerin Depresyon ve Anksiyete Durumlarının Değerlendirilmesi AU - Elif Ateş , Emine Canyılmaz , Nahide Gökçe Çakır , Ceyhun Yurtsever , Adnan Yöney Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17098/amj.408965 DO - 10.17098/amj.408965 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 67 VL - 18 IS - 1 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.408965 UR - http://dx.doi.org/10.17098/amj.408965 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Kanser Hastalarının ve Onlara Bakım Veren Kişilerin Depresyon ve Anksiyete Durumlarının Değerlendirilmesi %A Elif Ateş , Emine Canyılmaz , Nahide Gökçe Çakır , Ceyhun Yurtsever , Adnan Yöney %T Kanser Hastalarının ve Onlara Bakım Veren Kişilerin Depresyon ve Anksiyete Durumlarının Değerlendirilmesi %D 2018 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 18 %N 1 %R doi: 10.17098/amj.408965 %U 10.17098/amj.408965
ISNAD Ateş, Elif , Canyılmaz, Emine , Çakır, Nahide Gökçe , Yurtsever, Ceyhun , Yöney, Adnan . "Kanser Hastalarının ve Onlara Bakım Veren Kişilerin Depresyon ve Anksiyete Durumlarının Değerlendirilmesi". Ankara Medical Journal 18 / 1 (Mart 2018): 61-67. http://dx.doi.org/10.17098/amj.408965