Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 1, Sayfalar 68 - 75 2018-03-30

Moral Problems Experienced by Nurses
Hemşirelerin Deneyimledikleri Ahlaki Sorunlar

Fatoş Korkmaz [1] , Özlem Mustafbaylı [2] , Işıl Yerlikaya [3]

149 260

Objectives: To identify the moral problems experienced by nurses. 
Materials and Methods: A descriptive, cross-sectional study was conducted. Present study was conducted at a private Turkish hospital between February 1 and May 31, 2012. All 256 nurses employed by the hospital were asked to participate in the study. A total of 166 nurses agreed to participate (response rate = 64.80%). Data was collected through a questionnaire that consisted of two sections: socio-demographic characteristics and the most frequently experienced moral problems. The data was analyzed both descriptively and quantitatively. The nurses’ responses were thoroughly assessed via an interpretative analysis. The contents of these responses were stratified to define specific ethical principle violations. 
Results: Nurses’ mean age was 29 ± 4.50 years old; all were female, 53.61% were married, and 72.89% had a Bachelor’s degree in nursing. Approximately 87.00% of the nurses had experienced a moral problem at the hospital. The most commonly identified moral problems were violations of ethical principles (violations of non-maleficence 32.64%), “mobbing” from patients, their relatives, or doctors (32.64%); and problems related to inappropriate communications between healthcare professionals and patients (9.72%). Approximately 39.10% of the moral problems were resolved, and 50.00% of the nurses were involved in the resolution process.
Conclusion: The most common moral problems identified by the nurses were violations of ethical principles, “mobbing” from patients, their relatives, and doctors; and inappropriate communication between healthcare professionals (doctors, nurses etc) and their patients. 

Giriş: Bu çalışmada amacımız hemşirelerin deneyimledikleri ahlaki sorunları belirlemektir. 
Materyal ve Metot: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalışma, 1 Şubat-31 Mayıs 2012 tarihleri arasında Ankara/Türkiye’de özel bir hastanede gerçekleştirilmiştir. Hastanede çalışan 256 hemşire araştırmaya katılmaya davet edilmiştir. 166 hemşire çalışmaya katılmayı kabul etmiştir (Yanıtlanma oranı %64,80). Veriler sosyo-demografik özellikler ve hemşirelerin sıklıkla karşılaştıkları ahlaki sorunları belirlemeye yönelik açık uçlu soruları içeren iki bölümden oluşan soru formu ile toplanmıştır. Veriler, niceliksel ve niteliksel olarak analiz edilmiştir. Hemşirelerin deneyimledikleri ahlaki sorunlara yönelik cevapları yorumlayıcı analiz ile değerlendirilmiştir. Gelen cevap içerikleri etik ilke ihlallerini tanımlamak üzere tabakalandırılarak sunulmuştur.
Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 29 ± 4,50 olup, hepsi kadın, %53,61’i evli ve %72,89’u lisans düzeyinde hemşirelik eğitimi almıştır. Hemşirelerin yaklaşık olarak %86,75’i çalıştıkları kurumda kendilerini ahlaki olarak rahatsız eden bir sorun yaşadığını belirtmiştir. En sıklıkla deneyimlenen sorunlar; etik ilkelerin ihlali (zarar vermeme ilkesi ihlali %32,64); hasta, hasta yakını ve doktorlar (%32,64) tarafından uygulanan “yıldırma” ve hasta ile sağlık personeli arasındaki uygun olmayan iletişim (%9,72) olarak sıralanmıştır. Deneyimlenen ahlaki sorunların %39,10’unun çözümlenmiş olduğu ve hemşirelerin %50,00’sinin çözüm süreci içinde yer aldığı bulunmuştur.
Sonuç: En sık deneyimlenen ahlaki sorunlar; etik ilklerin ihlali, hastalar/ akrabaları ve doktorlardan kaynaklanan "yıldırma” ve sağlık profesyonelleri (doktor, hemşire ve diğerleri) ile hastaları arasındaki uygun olmayan iletişimdir.

 • 1. Başak T, Uzun Ş, Arslan F. Investigation of the moral sensibility of intensive care nurses. Gülhane Medical Journal 2010;52(2):76-81.
 • 2. Iyigun E, Tastan S, Ayhan H, Coskun H, Demiralp M. Ethical problems encountered by nurses in Turkey. IJCS 2015;8(1):45-51.
 • 3. Karagozoglu S, Yildirim G, Ozden D, Çınar Z. Moral distress in Turkish intensive care nurses. Nurs Ethics 2015;24(2):209-24.
 • 4. Maluwa VM, Andre J, Ndebele P, Chilemba E. Moral distress in nursing practice in Malawi. Nurs Ethics 2012;19(2):196-207.
 • 5. Pauly B, Varcoe C, Storch J, Newton L. Registered nurses’ perceptions of moral distress and ethical climate. Nurs Ethics 2009; 16(5): 561-73.
 • 6. Silén M, Svantesson M, Kjellström S, Sidenvall B, Christensson L. Moral distress and ethical climate in a Swedish nursing context: perceptions and instrument usability. J Clin Nurs 2011;20(23‐24):3483-93.
 • 7. Cavaliere TA, Daly B, Dowling D, Montgomery K. Moral distress in neonatal intensive care unit RNs. Adv Neonatal Care 2010;10(3):145-56.
 • 8. Corley MC, Elswick RK, Gorman M, Clor T. Development and evaluation of a moral distress scale. J Adv Nurs 2001;33(2):250-6.
 • 9. Burston AS, Tuckett AG. Moral distress in nursing: contributing factors, outcomes and interventions. Nurs Ethics 2013;20(3):312-24.
 • 10. Wilson MA, Goettemoeller DM, Bevan NA, McCord JM. Moral distress: levels, coping and preferred interventions in critical care and transitional care nurses. J Clin Nurs 2013;22(9-10):1455-66.
 • 11. Kim K, Han Y, Kim JS. Korean nurses' ethival dilemmas, profesional values and professional quality of life. Nurs Ethics 2015;22(4):467-78.
 • 12. Fernandez-Parsons R, Rodriguez L, Goyal D. Moral distress in emergency nurses. J Emerg Nurs 2013;39(6):547-52.
 • 13. Piers RD, Van den Eynde M, Steeman E, Vlerick P, Benoit DD, Van Den Noortgate NJ. End-of-life care of the geriatric patient and nurses' moral distress. J Am Med Dir Assoc 2012;13(1):80.
 • 14. Akdağ R. Health transformation program in Turkey. Progress Report, Ministry of Health, MoH Publication 2009. http://sbu.saglik.gov.tr/ekutuphane/kitaplar/turkeyspdeng.pdf, Date of Access: Oct 2nd, 2017.
 • 15. Elçigil A, Bahar Z, Beşer A et al. Ethical Dilemmas which are Faced by Nurses. Journal of Anatolian Nursing and Health Sciences 2011;14(2):52-60.
 • 16. Erdil F, Korkmaz F. Ethical problems observed by student nurses. Nurs Ethics 2009;16(5):589-98.
 • 17. Shafipour V, Esmaeili R, Heidari MR, Aghaei N, Saadatmehr SR, Sanagoo A. Investigating the level of moral distress and its related factors among nurses in mazandaran burn center. J Mazandaran Univ Med Sci 2015;25(126):58-67.
 • 18. Pauly BM, Varcoe C, Storch J. Framing the issues: moral distress in health care. HEC Forum 2012;24(1):1-11.
 • 19. Gaudine A, LeFort SM, Lamb M, Thorne L. Clinical ethical conflicts of nurses and physicians. Nurs Ethics 2011;18(1):9-19.
 • 20. Shoorideh FA, Ashktorab T, Yaghmaei F, Alavi Majd H. Relationship between ICU nurses’ moral distress with burnout and anticipated turnover. Nurs Ethics 2015;22(1):64-76.
 • 21. Goethals S, Gastmans C, de Casterlé BD. Nurses’ ethical reasoning and behaviour: a literature review. Int J Nurs Stud 2010;47(5):635-50.
 • 22. Radzvin LC. Moral distress in certified registered nurse anesthetists: implications for nursing practice. AANA 2011;79(1):39–45.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Araştırmalar
Yazarlar

Yazar: Fatoş Korkmaz (Sorumlu Yazar)

Yazar: Özlem Mustafbaylı

Yazar: Işıl Yerlikaya

Bibtex @araştırma makalesi { amj408966, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {68 - 75}, doi = {10.17098/amj.408966}, title = {Moral Problems Experienced by Nurses}, key = {cite}, author = {Mustafbaylı, Özlem and Yerlikaya, Işıl and Korkmaz, Fatoş} }
APA Korkmaz, F , Mustafbaylı, Ö , Yerlikaya, I . (2018). Moral Problems Experienced by Nurses. Ankara Medical Journal, 18 (1), 68-75. DOI: 10.17098/amj.408966
MLA Korkmaz, F , Mustafbaylı, Ö , Yerlikaya, I . "Moral Problems Experienced by Nurses". Ankara Medical Journal 18 (2018): 68-75 <http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/36291/408966>
Chicago Korkmaz, F , Mustafbaylı, Ö , Yerlikaya, I . "Moral Problems Experienced by Nurses". Ankara Medical Journal 18 (2018): 68-75
RIS TY - JOUR T1 - Moral Problems Experienced by Nurses AU - Fatoş Korkmaz , Özlem Mustafbaylı , Işıl Yerlikaya Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17098/amj.408966 DO - 10.17098/amj.408966 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 68 EP - 75 VL - 18 IS - 1 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.408966 UR - http://dx.doi.org/10.17098/amj.408966 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Moral Problems Experienced by Nurses %A Fatoş Korkmaz , Özlem Mustafbaylı , Işıl Yerlikaya %T Moral Problems Experienced by Nurses %D 2018 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 18 %N 1 %R doi: 10.17098/amj.408966 %U 10.17098/amj.408966
ISNAD Korkmaz, Fatoş , Mustafbaylı, Özlem , Yerlikaya, Işıl . "Hemşirelerin Deneyimledikleri Ahlaki Sorunlar". Ankara Medical Journal 18 / 1 (Mart 2018): 68-75. http://dx.doi.org/10.17098/amj.408966