Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 1, Sayfalar 52 - 60 2018-03-30

Clinical and Demographic Analysis of Patients with Hand, Foot and Mouth Disease Diagnosis
El, Ayak, Ağız Hastalığı Tanısı Alan Hastaların Klinik ve Demografik Olarak Analizi

Fadime Kılınç [1] , Ayşe Akbaş [2]

167 249

Objectives: Hand, foot and mouth disease is a viral infection which is characterized by fever, vesicular lesions in palm, sole, and mouth, and is frequent observed in children. We aimed to investigate the clinical characteristics of 33 patients admitted to the Clinic of Dermatology in Ankara Atatürk Training and Research Hospital between 2015 and 2017. 
Materials and Methods: Thirty-three patients were evaluated for the presence of symptoms such as fever, pain, burning, pruritus, age, sex, localization of lesions, family and atopy history. 
Results: The median age of the 33 patients studied was 12.21±9.45 years (min-max: 1-36), there were 23 children and 10 adults. The mean duration of illness was calculated as 3,9±1,9 days (min-max: 1-7). 36.36% of the patients (n = 12) were male. 26 (78.78%) patients had fever history. There were atopy histories in 5 patients (15.15%), and medical history in the family and close encountered persons of 9 patients (27.27%). Eight patients (24.24%) complained of sore throat, 7 patients (21.21%) of itching. Vesicular lesions were monitored in the palms and soles of 31 patients (93.93%) and in the mouths of 24 patients (72.72%). The most frequent involvement site was hand plam (96.96%). Only 2 patients (6.06%) developed onychomadesis after the disease.
Conclusion: We have observed a female gender dominance unlike other studies. It should not be forgotten that; although more common in children the disease can be observed also in young adults, it can involve body parts other than hand-foot-mouth, and long follow ups are important in the severe form of the disease.

Giriş: El ayak ağız hastalığı; ateş, el içi, ayak tabanı ve ağızda veziküler lezyonlar ile karakterize, sıklıkla çocuklarda görülen viral bir enfeksiyondur. Biz de; 2015-2017 tarihleri arasında Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Polikliniği’ne başvuran ve el ayak ağız hastalığı tanısı alan 33 hastanın klinik özelliklerini retrospektif olarak araştırmayı amaçladık.
Materyal ve Metot: Dermatoloji polikliniğine başvuran ve klinik olarak el ayak ağız hastalığı tanısı konulan 33 hasta yaş, cins, ateş, ağrı, yanma, kaşıntı gibi semptomların varlığı, lezyonların lokalizasyonu, aile ve atopi öyküsü açısından değerlendirildi. 
Bulgular: Çalışmaya alınan 33 hastanın yaş ortalaması 12,21±9,45 yıl (min-maks: 1-36) idi, 16 yaşından küçük 23 çocuk hasta ve 16 yaşından büyük 10 erişkin hasta vardı. Hastalık süresi ortalama 3,9±1,9 (min-maks: 1-7) olarak hesaplandı. Hastaların %36,36’sı (n=12) erkek idi. 26 (%78,78) hastada ateş öyküsü olup, 24’ünde ( %72,72) subfebril bir ateş (37,5 ) varken, 2’ sinde (%6,06) 39 derece idi. 5 hastada (%15,15) atopi öyküsü, 9 hastada (%27,27)ailede ve yakın temasta olduğu kişilerde hastalık öyküsü vardı. Sekiz hasta boğaz ağrısı (%24,24), 7 hasta(%21,21) kaşıntıdan şikayetçi idi. 31 hastada (%93,93 ) el içi ve ayak tabanı, 24 hastada (%72,72) ağız içinde veziküler lezyonlar izlendi. En sık tutulan bölge el içi idi (%96,96). Hastalık sonrası sadece 2 hastada (%6,06) onikomadezis geliştiği görüldü.
Sonuç: Yapılan diğer araştırmalardan farklı olarak çalışmamızda; el ayak ağız hastalığında kadın cinsiyet hakimiyeti gözlemledik. Çocuklarda daha sık olmasına rağmen özellikle genç erişkinlerde de hastalığın görülebileceği, el-ayak-ağız haricindeki vücut bölgelerini de tutabileceği, şiddetli formunda uzun takiplerin önemli olduğu unutulmamalıdır.

 • 1. Uğraş M, Küçük Ö, Biçer S ve ark. İki yıllık periyot içinde el-ayak-ağız hastalığı olan çocukların değerlendirilmesi. J Kartal TR 2014;25:34-8.
 • 2. Liu B, Luo L, Yan Set al. Clinical Features for Mild Hand, Foot and Mouth Disease in China. PLoS ONE 2015;10(8):e0135503.
 • 3.Mehta KIS, Mahajan VK. Hand, Foot and Mouth Disease. Indian pediatrics 2010;47:345-6. 4. Chen SM, LiQiu, Du ZH et al. Spatial Clustering of Severe Hand-Foot-Mouth Disease Cases in Hainan Island, China. Japanese Journal of Infectious Diseases 2017;70(6):604-8.
 • 5.Öncel EK, Nar I, Özsürekçi Y et al. Demographic and Clinical Findings in Children with Enteroviral Infection Outbreak. J Pediatr Inf 2013;7:97-101.
 • 6.Zhuang ZC, Kou ZQ, Bai YJ et al. Epidemiological Research on Hand, Foot, and Mouth Disease in Mainland China. Viruses 2015;7(12):6400-11.
 • 7.Bucak IH, Tepe B, Almış H, Köse A, Turgut M. Pediatri ve dermatoloji kliniklerinin ortak tanısı: El-ayak-ağız hastalığı olan otuz dokuz hastanın prospektif izlemi. Arch Turk Dermatol Venerology 2017;51:41-5.
 • 8. Repass GL, Palmer WC, Stancampiano FF. Hand, foot, and mouth disease: Identifying and managing an acute viral syndrome. Cleve Clin J Med 2014;81:537-43.
 • 9. Ho M, Chen ER, Hsu KH et al. An epidemic of enterovirus 71 infection in Taiwan. Taiwan Enterovirus Epidemic Working Group. N Engl J Med 1999;341:929-35.
 • 10. Huang X, Wei H, Wu S et al. Epidemiological and etiological characteristics of hand, foot, and mouth disease in Henan, China, 2008-2013. SciRep 2015;5:8904.
 • 11. Owatanapanich S, Wutthanarungsan R, Jaksupa W, Thisyakorn U. Risk factors for severe hand, foot and mouth disease. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2015;46(3):449-59.
 • 12. Gui J, Liu Z, Zhang T et al. Epidemiological Characteristics and Spatial-Temporal Clusters of Hand, Foot, and Mouth Disease in Zhejiang Province, China, 2008-2012. PLoSOne. 2015;10(9):e0139109.
 • 13. Topkarcı Z, Erdoğan B, Yazıcı Z. El-Ayak-Ağız Hastalığının Klinik ve Demografik Özellikleri. Bakırköy Tıp Dergisi 2013;9(1):12-5.
 • 14. Ooi MH, Wong SC, Mohan A et al. Identification and validation of clinical predictors for the risk of neurological involvement in children with hand, foot, and mouth disease in Sarawak. BMC Infect Dis 2009;9:3.
 • 15. Upala P, Apidechkul T, Suttana W, Aimkosa R. Epidemiology of hand foot mouth disease in Northern Thailand in 2016: A prospective cohort study. Asian Pac J Trop Dis 2017;7(6):321-6. 16. Chan KP, Goh K, Chong C et al. Epidemic Hand, Foot and Mouth Disease Caused by Human Enterovirus 71, Singapore. Emerg Infect Dis 2003;9(1):78-85.
 • 17. Ghosh SK, Bandyopadhyay D, Ghosh A et al. Mucocutaneous features of hand, foot, and mouth disease: A reappraisal from an outbreak in the city of Kolkata. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2010;76:564-6.
 • 18. Ekinci AP, Erbudak E, Baykal C. 2012 yılı Haziran ayında İstanbul’da el, ayak ve ağız hastalığı sıklığında önemli artış. Turkderm 2013;47(4):192-3.
 • 19. Nag SS, Dutta A, Kumar Mandal R. Delayed cutaneous findings of hand, foot and mouth disease. Indian Pediatr 2016;53:42.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Araştırmalar
Yazarlar

Yazar: Fadime Kılınç (Sorumlu Yazar)

Yazar: Ayşe Akbaş

Bibtex @araştırma makalesi { amj409044, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {52 - 60}, doi = {10.17098/amj.409044}, title = {Clinical and Demographic Analysis of Patients with Hand, Foot and Mouth Disease Diagnosis}, key = {cite}, author = {Kılınç, Fadime and Akbaş, Ayşe} }
APA Kılınç, F , Akbaş, A . (2018). Clinical and Demographic Analysis of Patients with Hand, Foot and Mouth Disease Diagnosis. Ankara Medical Journal, 18 (1), 52-60. DOI: 10.17098/amj.409044
MLA Kılınç, F , Akbaş, A . "Clinical and Demographic Analysis of Patients with Hand, Foot and Mouth Disease Diagnosis". Ankara Medical Journal 18 (2018): 52-60 <http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/36291/409044>
Chicago Kılınç, F , Akbaş, A . "Clinical and Demographic Analysis of Patients with Hand, Foot and Mouth Disease Diagnosis". Ankara Medical Journal 18 (2018): 52-60
RIS TY - JOUR T1 - Clinical and Demographic Analysis of Patients with Hand, Foot and Mouth Disease Diagnosis AU - Fadime Kılınç , Ayşe Akbaş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17098/amj.409044 DO - 10.17098/amj.409044 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 52 EP - 60 VL - 18 IS - 1 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.409044 UR - http://dx.doi.org/10.17098/amj.409044 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Clinical and Demographic Analysis of Patients with Hand, Foot and Mouth Disease Diagnosis %A Fadime Kılınç , Ayşe Akbaş %T Clinical and Demographic Analysis of Patients with Hand, Foot and Mouth Disease Diagnosis %D 2018 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 18 %N 1 %R doi: 10.17098/amj.409044 %U 10.17098/amj.409044
ISNAD Kılınç, Fadime , Akbaş, Ayşe . "El, Ayak, Ağız Hastalığı Tanısı Alan Hastaların Klinik ve Demografik Olarak Analizi". Ankara Medical Journal 18 / 1 (Mart 2018): 52-60. http://dx.doi.org/10.17098/amj.409044