Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 1, Sayfalar 123 - 128 2018-03-30

Türkiye’de Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Süreci ve Geliştirilmesi Gereken Noktalar
The Process of Family Medicine Specialty Training and Points to be Improved

Mehmet Uğurlu [1] , Yusuf Üstü [2]

160 913

Aile hekimliği uzmanlığı, birinci basamak yönelimli bir uzmanlık dalı olarak 1983 yılında tababet uzmanlık tüzüğüne girmiş ve ayrı bir disiplin olarak tanımlanmıştır. Uzmanlık eğitiminin, klinik uygulaması olarak öngörülen 18 aylık saha eğitimlerin aile sağlığı merkezlerinde yürütülmesi önem taşımaktadır ve mevzuatın bu açıdan gözden geçirilmesi gerekir. Bu yazı ile uygulamanın yaygınlaştırılması için çözüm önerilerinin tartışılması amaçlanmaktadır.

Family medicine specialty entered the medicinal specialty legistation in 1983 and was defined as a separate discipline. It is important that the 18-month field trainings, which are foreseen as clinical practice, should be carried out in family health centers. The legislation needs to be observed from this aspect. With this review, it is aimed to discuss  the proposals for the solution of widening the practice.

  • 1. Mola E, Eriksson T. The European Definition of General Practice / Family Medicine. WONCA Europe 2011 Edition, WHO Europe Office, Barcelona, Spain www.woncaeurope.org/sites/default/files/documents/Definition%203rd%20ed%202011%20with%20revised%20wonca%20tree.pdf, Erişim tarihi: 23.10.2017.
  • 2. 1983 Tababet Uzmanlık Tüzüğü, http://www.hukuki.net/kanun/76229.25.text.asp, Erişim tarihi: 12.11.2017.
  • 3. Algın K, Şahin İ, Top M. Türkiye’de Aile Hekimlerinin Mesleki Sorunları ve Çözüm Önerileri, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 2004;7(3):250-74.
  • 4. Tıpta Uzmanlık Kurulu Karar Tutanağı, 21–23/06/2010, http://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/13221,rotasyonlarpdf.pdf?0, Erişim tarihi: 12.11.2017.
  • 5. Tıpta Uzmanlık Kurulu Karar Tutanağı,21–03/01/2018, http://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/14651,karar1087egitimsureleri-2pdf.pdf?0, Erişim tarihi: 12.11.2017.
  • 6. Sözleşmeli Aile Hekimlerine Verilecek Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Usul ve Esasları, http://www.tuk.saglik.gov.tr/TR,30505/sozlesmeli-aile-hekimlerinin-uzmanlik-egitimleri-hakkinda-karar-no--406.html, Erişim tarihi: 12.11.2017.
  • 7. Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği 26 Eylül 2014 tarihli ve 29131 sayılı Resmi Gazete, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140926-3.htm, Erişim tarihi: 12.11.2017.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Derlemeler
Yazarlar

Yazar: Mehmet Uğurlu (Sorumlu Yazar)

Yazar: Yusuf Üstü

Bibtex @derleme { amj409047, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {123 - 128}, doi = {10.17098/amj.409047}, title = {Türkiye’de Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Süreci ve Geliştirilmesi Gereken Noktalar}, key = {cite}, author = {Üstü, Yusuf and Uğurlu, Mehmet} }
APA Uğurlu, M , Üstü, Y . (2018). Türkiye’de Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Süreci ve Geliştirilmesi Gereken Noktalar. Ankara Medical Journal, 18 (1), 123-128. DOI: 10.17098/amj.409047
MLA Uğurlu, M , Üstü, Y . "Türkiye’de Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Süreci ve Geliştirilmesi Gereken Noktalar". Ankara Medical Journal 18 (2018): 123-128 <http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/36291/409047>
Chicago Uğurlu, M , Üstü, Y . "Türkiye’de Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Süreci ve Geliştirilmesi Gereken Noktalar". Ankara Medical Journal 18 (2018): 123-128
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Süreci ve Geliştirilmesi Gereken Noktalar AU - Mehmet Uğurlu , Yusuf Üstü Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17098/amj.409047 DO - 10.17098/amj.409047 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 128 VL - 18 IS - 1 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.409047 UR - http://dx.doi.org/10.17098/amj.409047 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Türkiye’de Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Süreci ve Geliştirilmesi Gereken Noktalar %A Mehmet Uğurlu , Yusuf Üstü %T Türkiye’de Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Süreci ve Geliştirilmesi Gereken Noktalar %D 2018 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 18 %N 1 %R doi: 10.17098/amj.409047 %U 10.17098/amj.409047
ISNAD Uğurlu, Mehmet , Üstü, Yusuf . "Türkiye’de Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Süreci ve Geliştirilmesi Gereken Noktalar". Ankara Medical Journal 18 / 1 (Mart 2018): 123-128. http://dx.doi.org/10.17098/amj.409047