Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 2, Sayfalar 155 - 163 2018-06-25

Assessment of the Job Satisfaction Levels of Family Physicians
Aile Hekimlerinin İş Doyumu Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Çağla Arslan [1] , Özlem Aynaoğlu Hakverdi [2] , Sinan Bulut [3]

219 286

Objectives: The aim of this study was to determine the level of job satisfaction and some related factors for family physicians in Turkey. 
Materials and Methods: The study was conducted with all the family physicians who participated in the trainings for family physicians in Ankara between March 2015 and March 2016. Face-to-face interviews and a questionnaire form with the physicians who took part in 15 organized trainings were fulfilled. In the study, questions were prepared by the researchers in accordance with the relevant literature review and the short form of the Minnesota Job Satisfaction Questionnaire containing 20 expressions were used. 
Results: When comparing average scores of general job satisfaction, internal job satisfaction, and external job satisfaction regarding the working regions of the family physicians, a statistically significant difference was found among the scores of interregional external job satisfaction. While the average score of general job satisfaction showed no statistically significant difference in terms of age, gender, marital status, child ownership and smoking status; a statistically significant difference was found between the mean scores of the general job satisfaction regarding the periods in which the physicians performed family medicine. While 622 (79.53%) of the family physicians who participated in the study had moderate job satisfaction, the proportion of family physicians having high job satisfaction was only 20.20%. 
Conclusion: In this study, family physicians' general job satisfaction scores were determined to be moderate. Factors responsible for this situation should be identified and developed. Factors could be either internal or external. The steps that would be taken to identify and develop these factors would increase both the efficiency of the family physicians and their level of satisfaction in primary health care services.

Amaç: Birinci basamak sağlık hizmeti sunan aile hekimlerinin iş doyum düzeylerinin belirlenmesi ve ilişkili faktörlerin saptanmasıdır.

Materyal ve Metot: Araştırma, Ankara ilinde aile hekimlerine yönelik Mart 2015 - Mart 2016 tarihleri arasında Halk Sağlığı Kurumu tarafından düzenlenen eğitimlere katılan tüm aile hekimleri ile gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen 15 eğitime katılan hekimler ile yüz yüze görüşme yöntemi ile anket formu kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada, araştırmacılar tarafından amaca uygun olarak yapılan literatür taraması doğrultusunda oluşturulan sorular ve Minnesota İş Doyum Ölçeği’nin 20 ifadeyi içeren kısa formu kullanılmıştır. 
Bulgular: Aile hekimlerinin çalıştıkları bölgeler itibarı ile genel iş doyumu, içsel iş doyumu ve dışsal iş doyumu puan ortalamaları karşılaştırıldığında bölgeler arası dışsal iş doyumu puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır. Katılımcı aile hekimlerinin genel iş doyumu puan ortalamaları, yaş, cinsiyet, medeni durum, çocuk sahibi olma ve sigara içme durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermezken, hekimlerin aile hekimliği yaptıkları süreler açısından genel iş doyumu puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Araştırmaya katılan aile hekimlerinin 622’sinin (%79,53) genel iş doyumu orta düzeyde bulunurken, yüksek iş doyumuna sahip aile hekimlerinin oranı ise %20,20 olmuştur.

Sonuç: Araştırmada aile hekimlerinin çoğunlukla orta düzeyde genel iş doyumuna sahip olması, iş doyum düzeyinin yükseltilmesi için buna neden olan faktörlerin tespit edilerek gereken iyileştirmelerin yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu faktörler içsel olabileceği gibi dışsal da olabilmektedir. Bu faktörlerin tespiti ve geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar birinci basamak sağlık hizmetlerinde aile hekimlerinin verimliliğini arttıracak ve memnuniyet düzeylerini yükseltecektir.

 • 1. Tözün M, Çulhacı A, Ünsal A. The job satisfaction of physicians that working in primary health care ınstitutions in family medicine system (Eskişehir). TAF Preventive Medicine Bulletin 2008;7(5):377-84.
 • 2. Avşaroğlu SM, Engin D, Kahraman A. Teknik öğretmenlerde yaşam doyumu iş doyumu ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2005;14:115-29.
 • 3. Yavuzyılmaz A, Topbaş M, Çan E, Çan G, Özgün Ş. Burnout syndrome, job satifaction levels and related factors in central trabzon primary health center workers. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2007;6(1):41-50.
 • 4. Ünal S, Karlıdağ R, Yoloğlu S. Relationships between burnout, job satisfaction and life satisfaction in physicians. Klinik Psikiyatri 2001;4(2):113-8.
 • 5. Gürbüz H, Karapınar M. Measurement of the people burnout level who work in banking sector according to maslach criteria. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 2014;10(23):267-78.
 • 6. Köroğlu Ö. Determination of the relationship between the levels of intrinsicand extrinsic job satisfaction with level of general job satisfaction: An Investigation on Tour Guides. Doğuş Üniversitesi Dergisi 2012;13(2):275-89.
 • 7. Hayran O, Aksayan S. Pratisyen hekimlerde iş doyumu. Toplum ve Hekim 1991;7(47):16-7. 8. Sünter AT, Canbaz S, Dabak Ş, Öz H, Pekşen Y. The levels of burneot,work-related strain and work satisfaction in general practitioners. Genel Tıp Dergisi 2006;16(1):9-14.
 • 9. Karlıdağ R, Ünal S, Yoloğlu S. Job satisfaction and burnout levels of physicians. Türk Psikiyatri Dergisi 2000;11(1):49-57.
 • 10. Yıldız N, Yolsal N, Ay P, Aysu K. Job satisfaction among the physicians of Istanbul medical faculty. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 2003;66(1):34-41.
 • 11. Arslan H, Ünal M, Aslan O, Gürkan BS, Alparslan Z.N. Pratisyen hekimlerde tükenme düzeyleri. Düşünen Adam 1996;9:48-52.
 • 12. Prieto AL, Robles AE, Salazar LM, Daniel EB. In primary care physicians of the province of caceres. Atencion Primaria 2002;29(5):294-302.
 • 13. Piyal B, Yavuz İ, Yavuz A. Factors affecting job satisfaction of social insurance institution’s ankara education hospital’s health care workers. Kriz Dergisi 2002;10(1):45–56.
 • 14. Akıncı Z. Factors which affect job satisfaction in the tourism sector: a survey in five star hospitality organization. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi 2002;4: 1-25.
 • 15. Poon JML. Effects of performance appraisal politics on job satisfaction and turnover intention. Personnel Review 2004;33(3):322-34.
 • 16. Feldman CD. Arnold JH. Managing individual and group behavior in organization, Auckland: Mc.Graw-Hill International Book Company; 1983.
 • 17. Miner JB. Industrial-organizational psychology. New York: McGraw-Hill Book Company; 1992.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Araştırmalar
Yazarlar

Yazar: Çağla Arslan
Ülke: Turkey


Yazar: Özlem Aynaoğlu Hakverdi
Ülke: Turkey


Yazar: Sinan Bulut (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { amj435267, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {155 - 163}, doi = {10.17098/amj.435267}, title = {Assessment of the Job Satisfaction Levels of Family Physicians}, key = {cite}, author = {Arslan, Çağla and Aynaoğlu Hakverdi, Özlem and Bulut, Sinan} }
APA Arslan, Ç , Aynaoğlu Hakverdi, Ö , Bulut, S . (2018). Assessment of the Job Satisfaction Levels of Family Physicians. Ankara Medical Journal, 18 (2), 155-163. DOI: 10.17098/amj.435267
MLA Arslan, Ç , Aynaoğlu Hakverdi, Ö , Bulut, S . "Assessment of the Job Satisfaction Levels of Family Physicians". Ankara Medical Journal 18 (2018): 155-163 <http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/37842/435267>
Chicago Arslan, Ç , Aynaoğlu Hakverdi, Ö , Bulut, S . "Assessment of the Job Satisfaction Levels of Family Physicians". Ankara Medical Journal 18 (2018): 155-163
RIS TY - JOUR T1 - Assessment of the Job Satisfaction Levels of Family Physicians AU - Çağla Arslan , Özlem Aynaoğlu Hakverdi , Sinan Bulut Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17098/amj.435267 DO - 10.17098/amj.435267 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 155 EP - 163 VL - 18 IS - 2 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.435267 UR - http://dx.doi.org/10.17098/amj.435267 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Assessment of the Job Satisfaction Levels of Family Physicians %A Çağla Arslan , Özlem Aynaoğlu Hakverdi , Sinan Bulut %T Assessment of the Job Satisfaction Levels of Family Physicians %D 2018 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 18 %N 2 %R doi: 10.17098/amj.435267 %U 10.17098/amj.435267
ISNAD Arslan, Çağla , Aynaoğlu Hakverdi, Özlem , Bulut, Sinan . "Aile Hekimlerinin İş Doyumu Düzeylerinin Değerlendirilmesi". Ankara Medical Journal 18 / 2 (Haziran 2018): 155-163. http://dx.doi.org/10.17098/amj.435267