Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 2, Sayfalar 224 - 231 2018-06-26

Violence Against Healthcare Workers in the Light of White Code Data
Beyaz Kod Verileri Işığında Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet

Memet Taşkın Eğici [1] , Güzin Zeren Öztürk [2]

197 789

Objectives: We aimed to analyse the data on violence against healthcare workers  in an hospital according to the White Code (WC) reports implemented, to prevent such violence events and discuss some solutions about it.
Materials and Methods: In the study, WC data of Hamidiye Etfal Training and Research Hospital for years 2016 and 2017 were obtained and examined with appropriate statistical methods.

Results: 209 violence events were declared. 191 of the healthcare workers were victims of violence in these two years. 18 of them were exposed to violence twice in this period. Violence against healthcare workers was more common among women, doctors, emergency staff and the personel under 40 years of age. Number of physical violence victims were 57.  The high rate of physical violence was found to be related to the male gender, serving as a security personnel and  being in the emergency department (p<0.05), but age was not related.

Conclusion: Violence against health workers is a important problem, particularly in emergency departments. In order to solve the problem, unnecessary admissions to emergency departments  should be prevented. In-service trainings should be provided  for  all health workers,  but  firstly  for emergency service workers and security staff. Awareness-raising trainings should be provided to the service-users and existing punishments should be made deterrent. 

Amaç: Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla uygulamaya konulan Beyaz Kod (BK) çağrı sistemi verileri bir hastanede analiz edilerek çözüm önerileri geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot: Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2016 ve 2017 yıllarında şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının BK verileri elde edilerek analiz edilmiştir.
Bulgular: Bu dönemde 209 BK bildirimi yapılmış olup 191 sağlık çalışanı şiddet kurbanı olmuştur. 18 kişi ise iki kez şiddete maruz kalmıştı. Şiddet mağdurları çoğunlukla kadınlar, 40 yaş altında olanlar, doktorlar ve acil servis çalışanlarıydı.  57 kişi ise fiziksel şiddete maruz kalmıştı. Erkek cinsiyet, acilde çalışmak ve güvenlik görevlisi olmak ile fiziksel şiddete uğrama arasındaki ilişki anlamlı bulundu (p<0,05). Fiziksel şiddet ile yaş arasında anlamlı ilişki saptanmadı.

Sonuç: Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet acil birimler başta olmak üzere sorun olmaya devam etmektedir. Sorunun çözümü kapsamında acil servislere gereksiz başvurular önlenmeli acil servis çalışanları, doktorlar ve güvenlik görevlileri başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına hizmet içi eğitimler verilmelidir. Hizmeti kullananlara bilinçlendirme eğitimleri yaygınlaştırılmalı, mevcut cezalar caydırıcı hale getirilmelidir.

 • 1. Krug EG. World Report on Violence and Health: Summary. Geneva: World Health Organization;2002. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42495/9241545615_eng.pdf;jsessionid=1A696C1C6FFB3C6F350A8820DE3317D0?sequence=1, Erişim tarihi: 1 Mayıs 2018.
 • 2. United States Department of Labor, Occupational Safety & Health Administration. Workplace violence. www.osha.gov/SLTC/workplaceviolence/index.html Erişim tarihi: 1 Mayıs, 2018.
 • 3. Violence against health workers, World Health Organisation(WHO) http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/workplace/en/, Erişim tarihi: 1 Mayıs, 2018.
 • 4. Sağlık Çalışanlarına Karşı Şiddet Araştırması. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Ar-Ge Birimi, Yayın No: 20, Kasım 2013, Ankara http://www.sagliksen.org.tr/cdn/uploads/gallery/pdf/fbda8576fd0d6d6de70f52f76b914672.pdf, Erişim tarihi: 1 Mayıs, 2018.
 • 5. Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. Resmî Gazete, (Tarih:28.04.2012, Sayı 28277) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120428-3.htm, Erişim tarihi: 1 Mayıs, 2018.
 • 6. Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Genelgesi 28 Nisan 2012 (2012/23) https://sbn.gov.tr/icerikdosyalar/1416713256_calisangenelgesi_son.pdf, Erişim tarihi: 1 Mayıs, 2018. 7. Gacki-Smith J, Juarez A, Boyett L, Homeyer C, Robinson L, MacLean S. Violence against nurses working in US emergency departments. J Nurs Adm 2009;39(7-8):340–9.
 • 8. Abou-ElWafa HS, El-Gilany AH, Abd-El-Raouf SE, Abd-Elmouty S, El-Sayed Rel S. Workplace violence against emergency versus non-emergency nurses in Mansoura university hospitals, Egypt. J Interpers Violence 2015;30(5):857–72.
 • 9. Kwok RP, Law YK, Li KEet al. Prevalence of workplace violence against nurses in Hong Kong. Hong Kong Med J 2006;12(1):6–9.
 • 10. Baykan Z, Öktem İS, Çetinkaya F, Naçar M. Physician exposure to violence: a study performed in Turkey. Int J Occup Saf Ergon. 2015; 21(3):291-7.
 • 11. Canbaz S, Dündar C, Dabak S, et al. Violence towards workers in hospital emergency services and in emergency medical care units in Samsun: an epidemiological study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2008;14:239–44.
 • 12. Pinar T, Acikel C, Pinar G et al. Workplace Violence in the Health Sector in Turkey: A National Study J Interpers Violence. 2015;32(15):2345-65.
 • 13. Hahn S, Zeller A, Needham I, Kok G, Dassen T, Halfens RJG. Patient and visitor violence in general hospitals: a systematic review of the literature. Aggress Violent Behav 2008;13:431–41.
 • 14. Sossai D, Molina FS, Amore M et al. Analysis of incidents of violence in a large Italian hospital. Med Lav 2017;108(5):6005.
 • 15. Parent-Thirion A , Fernández Macías E, Hurley J, Vermeylen G. Fourth European Working Conditions Survey. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2007:38.
 • 16. US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics . National Census Of Fatal Occupational Injuries in 2001. USDL 02-541. Washington, DC: US Department of Labor; 2002. https://www.bls.gov/news.release/archives/cfoi_09172003.pdf, Erişim tarihi: 1 Mayıs 2018.
 • 17. Warchol G. National Crime Victimization Survey: Workplace Violence, 1992–1996. Bureau of Justice Statistics Special Report. Washington, DC: Bureau of Justice; 1998. https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/wv96.pdf, Erişim tarihi: 1 Mayıs 2018.
 • 18. Zampieron A, Galeazzo M, Turra S, Buja A. Perceived aggression towards nurses: Study in two Italian health institutions. J Clin Nurs 2010;19:2329–41.
 • 19. Keser Özcan N, Bilgin H. Türkiye'de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet: Sistematik derleme. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 2011;31(6):1442-56.
 • 20. Tang JS, Chen CL, Zhang ZR, Wang L. Incidence and related factors of violence in emergency departments-a study of nurses in southern Taiwan. J Formos Med Assoc 2007;106:748–58.
 • 21. Fallahi-Khoshknab M, Oskouie F, Najafi F, Ghazanfari N, Tamizi Z, Afshani S Physical violence against health care workers: A nationwide study from Iran. Iran J Nurs Midwifery Res 2016;21(3):232-8.
 • 22. Gillespie GL, Gates DM, Miller M, Howard PK. Workplace violence in healthcare settings: risk factors and protective strategies Rehabil Nurs 2010;35(5):177-84.
 • 23. Ayranci U. Yenilmez C. Balci Y. Kaptanoglu C. Identification of violence in Turkish health care settings. Journal of Interpersonal Violence 2006;21(2):276–96.
 • 24. Pourshaikhian M, Gorji HA, Aryankhesal A, Khorasani-Zavareh D, Barati A. A systematic literature review: workplace violence against emergency medical services personnel. Arch Trauma Res 2016;5:213–24.
 • 25. Wu JC, Tung TH, Chen PY, Chen YL, Lin YW, Chen FL. Determinants of workplace violence against clinical physicians in hospitals. J Occup Health 2015;57(6):540-7.
 • 26. Tadros A, Kiefer C. Violence in the Emergency Department: A Global Problem. Psychiatr Clin North Am 2017;40(3):575-84.
 • 27. Bektemür G, Osmanbeyoğlu N, Cander B. Emergency Services Report. Eurasian J Emerg Med 2015;14:1-38.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Araştırmalar
Yazarlar

Yazar: Memet Taşkın Eğici (Sorumlu Yazar)

Yazar: Güzin Zeren Öztürk
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { amj436537, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {224 - 231}, doi = {10.17098/amj.436537}, title = {Beyaz Kod Verileri Işığında Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet}, key = {cite}, author = {Eğici, Memet Taşkın and Öztürk, Güzin Zeren} }
APA Eğici, M , Öztürk, G . (2018). Beyaz Kod Verileri Işığında Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet. Ankara Medical Journal, 18 (2), 224-231. DOI: 10.17098/amj.436537
MLA Eğici, M , Öztürk, G . "Beyaz Kod Verileri Işığında Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet". Ankara Medical Journal 18 (2018): 224-231 <http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/37842/436537>
Chicago Eğici, M , Öztürk, G . "Beyaz Kod Verileri Işığında Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet". Ankara Medical Journal 18 (2018): 224-231
RIS TY - JOUR T1 - Beyaz Kod Verileri Işığında Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet AU - Memet Taşkın Eğici , Güzin Zeren Öztürk Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17098/amj.436537 DO - 10.17098/amj.436537 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 224 EP - 231 VL - 18 IS - 2 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.436537 UR - http://dx.doi.org/10.17098/amj.436537 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Beyaz Kod Verileri Işığında Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet %A Memet Taşkın Eğici , Güzin Zeren Öztürk %T Beyaz Kod Verileri Işığında Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet %D 2018 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 18 %N 2 %R doi: 10.17098/amj.436537 %U 10.17098/amj.436537
ISNAD Eğici, Memet Taşkın , Öztürk, Güzin Zeren . "Beyaz Kod Verileri Işığında Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet". Ankara Medical Journal 18 / 2 (Haziran 2018): 224-231. http://dx.doi.org/10.17098/amj.436537