Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 3, Sayfalar 328 - 336 2018-09-28

Sigarayı Bırakmak için Başvuranlarda Nikotin Bağımlılık Düzeyi ve Sosyodemografik Özelliklerin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Nicotine Dependence Levels and Sociodemographic Characteristics Among Applicants Admitted for Smoking Cessation

Ayşe Didem Esen [1] , Seçil Arıca [2]

55 203

Amaç: Çalışmamızda amaç sigara bırakma polikliniğimize başvuran kişilerde nikotin bağımlılık düzeyleri ile solunum havasında karbonmonoksit düzeyleri, günlük içilen sigara sayısı, sigara içmeye başlama yaşı, sigara içme yılı gibi değişkenlerin ve bazı demografik özelliklerin ilişkisini araştırmaktır.

Materyal ve Metot: Çalışma 2015 Ocak ve Nisan ayları arasında polikliniğimize başvuran 415 vakayı kapsamaktadır. İstatistiksel analiz SPSS 15.0 software versiyonu ile yapıldı. Tanımlayıcı analiz ve Ki‐kare testi kullanıldı. Parametrik verilerde Pearson korelasyon analizi ve non–parametrik verilerde Spearman korelasyon analizi yapıldı.

Bulgular: Çalışmamızda toplam 415 vakanın 243’ü erkek, 172’si kadındı. Vakaların 214’ü sigara içicileriyle aynı evde yaşıyordu. Kadınlarda sigaraya başlama yaş ortalaması 18,56±5,4, ve erkeklerde sigaraya başlama yaş ortalaması 16±5.08 olup arasındaki fark t‐testi ile istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,001). Günlük içilen sigara sayısı ortalamaları erkeklerde 25,39±11,47, kadınlarda ise 21,01±8,95, çalışanlarda günde içilen sigara sayısı ortalaması 24,74±10,78, çalışmayanlarda 22,17±10,47 olarak bulundu ve bu ortalamalar arasında t‐testi ile istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (sırasıyla p<0,001, p=0,007). Ortalama Fagerström nikotin bağımlılık testi puanı 5,64±2,59 ve ortalama solunum havası karbonmonoksit düzeyi 7,82±5,16 olarak bulundu. Korelasyon analizi ile eğitim düzeyi ve içilen sigara sayısı arasında ilişki bulunmadı (r=0,123, p=0,07). Günlük içilen sigara sayısıyla FNBT puanı arasında (r=0,618, p=0,001) ve günlük içilen sigara sayısıyla solunum havasında karbonmonoksit düzeyleri arasında (r=0,222, p=0,001) pozitif korelasyon vardı. Aynı zamanda solunum havasında CO düzeyleri ve FNBT puanı arasında pozitif korelasyon vardı (r=0,338, p=0,001). Kadınların 60,47’sinde, erkeklerin %54,73’ ünde nikotin bağımlılığını gösteren FNBT puanı 6 ve üzerinde bulundu ve Ki‐kare testiyle bu fark anlamlı değildi.

Sonuç: Nikotin bağımlılığına etki eden faktörlerin belirlenmesi tütün kontrolünde önemlidir. Demografik özelliklerin ve sigara kullanımıyla ilgili değişkenlerin nikotin bağımlılığına etkileri ve ülkemizdeki farklılıkları konusunda daha ileri araştırmalara ihtiyaç vardır.

Objectives: The aim of this study is to investigate the relationship between nicotine addiction levels and some variables like; exhaled carbon monoxide level, the number of cigarettes smoked daily, the age to start smoking, years of smoking and some demographic characteristics in patients applied to our smoking cessation unit.

Materials and Methods: The study included 415 cases admitted between January and April 2015. SPSS software version 15.0 was used for statistical analysis. Descriptive analyses and Chi‐square test were performed. Pearson correlation analysis and Spearman correlation analysis were performed in parametric and non‐parametric data, respectively.

Results: Of the 243 male and 172 female cases, 214 were living in the same house with smokers. The mean ages of beginning to smoke were; 18.56±5.4 in female, 16±5.08 in male the difference being significant (p<0.001). The average number of cigarettes smoked per day was 25.39 ± 11.47 in males and 21.01 ± 8.95 in females, 24.74 ± 10.78 in employed smoker, and 22.17 ± 10.47 in unemployed ones, and the difference between these two groups was statistically significant with t‐test (respectively p <0.001, p = 0.007). Mean Fagerström test for nicotine dependence level was 5.64±2.59 and mean exhaled carbon monoxide level was 7.82±5.16. There was no significant correlation between education levels (r=0.123 p=0.07). There was a positive correlation between the number of cigarettes smoked per day and Fagerström score (r=0.618, p=0.0001). There was a positive correlation between cigarettes smoked per day and exhaled carbon monoxide level (r=0.222, p=0.001). Also exhaled carbon monoxide level and Fagertröm score had a positive correlation (r=0.338, p=0.001). The FTND was found to be 6 and over in 54.73 % of male and 60.47% of female smokers, but this difference was not statistically significant by chisquare test.

Conclusion: Identification of factors affecting nicotine dependence is important in tobacco control. Further research is needed to determine the effects of demographic features and smoking related variables and to find out the differences in our country.

 • 1. Sağlam L. Investigation of the results of a smoking cessation clinic and the factors associated with success. Turk J Med Sci 2012;42 (3):515-22.
 • 2. A Clinical Practice Guideline for Treating Tobacco Use and Dependence: A US Public Health Service Report. JAMA 2000;283(24):3244-542000.
 • 3. Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update. Tobacco Use and Dependence Guideline Panel. Rockville (MD): US Department of Health and Human Services; 2008 May. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK63952/, Date of access: 10th Dec, 2017.
 • 4. Heatherton TF, Kozlowski LT, Frecker RC, Fagerström KO. The Fagerström Test for Nicotine Dependence: a revision of the Fagerström Tolerance Questionnaire. Br J Addict 1991;86:1119-27.
 • 5. De Leon J, Diaz FJ, Becona E, Gurpegui M, Jurado D, Gonzalez-Pinto A. Exploring brief measures of nicotine dependence for epidemiological surveys. Addict Behav 2003;28:1481-6.
 • 6. Peterson JE, Stewart RD. Absorption and elimination of carbon monoxide by inac-tive young men. Arch Environ Health 1970; 21: 165-71.
 • 7. Joumard R, Chiron M, Vidon R, Rouzioux JM. Math¬ematical models of the uptake of carbon monoxide on hemoglobin at low carbon monoxide levels. Environmental Health Perspectives 1981;41:277-89.
 • 8. Colletti G, Supnick JA, Abueg FR. Assessment of the relationship between self-reported smoking rate and Ecolyzer measurement. Addict Behav 1982;7:183-8.
 • 9. Crowley TJ, Andrews AE, Cheney J, Zerbe G, Petty TL. Car¬bon monoxide assessment of smoking in chronic obstructive pulmonary disease. Addict Behav 1989;14:493-502.
 • 10. Deller A, Stenz R, Forstner K, Konrad F. The elimi¬nation of carboxyhaemoglobin: gender specific and circadian effects. Infusionsther Transfusionsmed 1992;19:121-6.
 • 11. Middleton ET, Morice AH. Breath carbon mon¬oxide as indicator of smoking habit. Chest 2000;117:758-63.
 • 12. Guan NC, Ann AY. Exhaled carbon monoxide levels among Malaysian male smokers with nicotine dependence. Asian Pac J Cancer Prev 2012;13:343-6.
 • 13. Babaoğlu E, Karalezli A, Er M, Hasanoğlu HC, Öztuna D. Exhaled carbon monoxide is a marker of heavy nicotine dependence. Turk J Med Sci 2016;46:1677-81.
 • 14. Bozkurt N, Bozkurt Aİ, Nikotin bağımlılığını belirlemede Fagerström Nikotin Bağımlılık Testinin (FBNT) değerlendirilmesi ve nikotin bağımlılığı için yeni bir test Oluşturulması. Pamukkale Medical Journal 2016 (doi: 10.5505/ptd.2016.65365).
 • 15. Uysal MA, Kadakal F, Karşidağ C, Bayram NG, Uysal O, Yilmaz V. Fagerström test for nicotine dependence: reliability in a Turkish sample and factor analysis. Tuberk Toraks 2004;52:115-21.
 • 16. Shafey O, Erikson M, Ross H, Mackay J. The Tobacco Atlas. 3rd edition. Atlanta: American Cancer Society; 2009.
 • 17. Roberts B, Gilmore A, Stickley A et al. Prevalence and psychosocial determinants of nicotine dependence in nine countries of the former Soviet Union. Nicotine Tob Res 2013;15:271–6.
 • 18. Manimunda SP, Benegal V, Sugunan AP et al. Tobacco use and nicotine dependency in a crosssectional representative sample of 18,018 individuals in Andaman and Nicobar Islands, India. BMC Public Health 2012;12:515.
 • 19. Kapusta ND, Pietschnig J, Plener PL, Blüml V, Lesch OM, Walter H. Does breath carbon monoxide measure nicotine dependence? J Addict Dis 2010;29(4):493-9.
 • 20. Deveci SE, Deveci F, Acik Y, Ozan AT. The measurement of exhaled carbon monoxide in healthy smokers and nonsmokers. Resp Med 2004; 98:551-6.
 • 21. Cai L, Cui W, You D, He J, Zhao K. Socioeconomic variations in nicotine dependence in rural southwest China. BMC Public Health 2015;15:1158.
 • 22. Benegal V, Sugunan AP, Jeemon P, et al. Tobacco use and nicotine dependency in a cross-sectional representative sample of 18,018 individuals in Andaman and Nicobar Islands, India. BMC Public Health 2012;12:515.
 • 23. Ma Y, Wen L, Cui W et al. Prevalence of Cigarette Smoking and Nicotine Dependence in Men and Women Residing in Two Provinces in China. Frontiers in Psychiatry 2017;8:254. (doi:10.3389/fpsyt.2017.00254).
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Araştırmalar
Yazarlar

Yazar: Ayşe Didem Esen (Sorumlu Yazar)

Yazar: Seçil Arıca

Bibtex @araştırma makalesi { amj461371, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {328 - 336}, doi = {10.17098/amj.461371}, title = {Sigarayı Bırakmak için Başvuranlarda Nikotin Bağımlılık Düzeyi ve Sosyodemografik Özelliklerin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Arıca, Seçil and Esen, Ayşe Didem} }
APA Esen, A , Arıca, S . (2018). Sigarayı Bırakmak için Başvuranlarda Nikotin Bağımlılık Düzeyi ve Sosyodemografik Özelliklerin Değerlendirilmesi. Ankara Medical Journal, 18 (3), 328-336. DOI: 10.17098/amj.461371
MLA Esen, A , Arıca, S . "Sigarayı Bırakmak için Başvuranlarda Nikotin Bağımlılık Düzeyi ve Sosyodemografik Özelliklerin Değerlendirilmesi". Ankara Medical Journal 18 (2018): 328-336 <http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/39422/461371>
Chicago Esen, A , Arıca, S . "Sigarayı Bırakmak için Başvuranlarda Nikotin Bağımlılık Düzeyi ve Sosyodemografik Özelliklerin Değerlendirilmesi". Ankara Medical Journal 18 (2018): 328-336
RIS TY - JOUR T1 - Sigarayı Bırakmak için Başvuranlarda Nikotin Bağımlılık Düzeyi ve Sosyodemografik Özelliklerin Değerlendirilmesi AU - Ayşe Didem Esen , Seçil Arıca Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17098/amj.461371 DO - 10.17098/amj.461371 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 328 EP - 336 VL - 18 IS - 3 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.461371 UR - http://dx.doi.org/10.17098/amj.461371 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Sigarayı Bırakmak için Başvuranlarda Nikotin Bağımlılık Düzeyi ve Sosyodemografik Özelliklerin Değerlendirilmesi %A Ayşe Didem Esen , Seçil Arıca %T Sigarayı Bırakmak için Başvuranlarda Nikotin Bağımlılık Düzeyi ve Sosyodemografik Özelliklerin Değerlendirilmesi %D 2018 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 18 %N 3 %R doi: 10.17098/amj.461371 %U 10.17098/amj.461371
ISNAD Esen, Ayşe Didem , Arıca, Seçil . "Sigarayı Bırakmak için Başvuranlarda Nikotin Bağımlılık Düzeyi ve Sosyodemografik Özelliklerin Değerlendirilmesi". Ankara Medical Journal 18 / 3 (Eylül 2018): 328-336. http://dx.doi.org/10.17098/amj.461371