Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 4, Sayfalar 575 - 583 2018-12-27

How Would Doctors Want to Die if They Had a Terminal Stage Illness? A Survey Study
Terminal Dönem Bir Hastalıkları Olsa Doktorlar Nasıl Ölmek İsterdi? Bir Anket Çalışması

Ramazan Avcu [1] , Şervan Gökhan [2] , Gül Pamukçu Günaydın [3] , Ayhan Özhasenekler [4] , Fatih Tanrıverdi [5] , Gülhan Kurtoğlu Çelik [6] , Alp Şener [7]

11 34

Objectives: The purpose of this study is to determine the treatments that physicians prefer to receive, if they had a terminal stage illness and to observe whether these preferences are influenced by parameters such as age, work years in the profession or specialty.
Materials and Methods: A survey consisting of 22 questions was delivered to physicians. The physicians were asked if they were prefer to die in hospital, home, intensive care unit or palliative care center if they were terminally ill; and they would want invasive procedures performed. They were also asked whether they informed their relatives about those preferences.
Results: A total of 443 physicians participated in the study, 77.42% of them stated that they would prefer to die at home if they had a terminal illness. Regarding invasive procedures; 72.46% of the physicians did not want chest compressions, 75.62 % did not want to be connected to the ventilator, 57.56% did not want a central catheter, 49.88% did not want hemodialysis, and 61.17% did not want a feeding tube placement. Only 17.15% of physicians stated that they had talked with their relatives about end of life decisions.
Conclusion: In this study we found that most physicians want to die at home and do not wish to be treated with invasive interventions in case they had a life limiting illness. However, we also observed that the majority of the physicians do not share these opinions with their close ones.

Amaç: Bu çalışmada amaç hekimlerin terminal dönemde olan bir hastalıkları olması halinde kendilerine

uygulanmasını istedikleri ya da istemedikleri tedavileri saptamak ve yaptıkları bu tercihlerinin yaş ve

hekimlik yılı ya da branş gibi parametrelerden etkilenip etkilenmediğini gözlemlemektir.

Materyal ve Metot: Hekimlere açık ve kapalı uçlu 22 sorudan oluşan anket uygulandı. Sorularda

hayatın son döneminde olan hastalarla hiç görüşme yapıp yapmadıkları ve bu konuda eğitim alıp

almadıkları, hayatın son dönemimde olsalar hastanede mi, evde mi, yoğun bakımda mı yoksa palyatif

bakım merkezinde mi ölmek istedikleri ve invaziv işlemlerle ilgili fikirleri soruldu. Ayrıca hayatın

sonuna dair istekleri konusunda yakınlarına bilgi verip vermedikleri soruldu.

Bulgular: Çalışmaya 443 hekim katıldı. Hekimlerin %77,42’i son dönemde olan bir hastalıkları olması

durumunda evde ölmeyi tercih edeceğini belirtti. Kararsız olan ya da hastanede ölmek istediğini

belirtenlerin %44’ü de yoğun bakımda ölmek istemediğini belirtmiştir. Bir hastalığın terminal

döneminde olsalar çalışmamıza katılan hekimlerin %72,46’sı kendisine göğüs kompresyonu yapılmasını,

%75,62’i entübe edilip ventilatöre bağlanmayı istememiştir. %57,56’si kendisine santral kateter

takılmasını istemeyeceğini, %49,88’si diyalize girmek istemeyeceğini, %61,17’i ise PEG takılmasını

istemediğini belirtmiştir. Hayatın sonuna dair istekleri konusunda yakınları ile konuşan doktorların

oranı sadece %17,15’dir.

Sonuç: Bütün bu cevaplar dikkate alındığında hekimlerin son dönemde olan bir hastalıkları olsa

çoğunlukla evde ölmek istediklerini ve invaziv işlemlere maruz kalmak istemedikleri görülmektedir.

Ancak hekimlerin çoğunluğunun bu konudaki görüşlerini yakınları ile paylaşmadıkları da gözlenmiştir.

 • References 1. Silverman HJ, Vinicky JK, Gasner MR. Advance directives: Implication forcritical care. Crit Care Med 1992;20(7):1027-31.
 • 2. Detering KM, Hancock AD, Reade MC, et al. Theimpact of advance care planning on end of life care in elderly patients: randomised controlled trial. BMJ 2010;340:c1345.
 • 3. Lurkin W, Neate SL, White B. End of life decision making and palliative care. In: Cameron P, Jelinek B, Kelly AM, Brown A, Little M. Textbook of Adult Emergency Medicine, 4th ed. Toronto: Elsevier; 2015;727-9.
 • 4. Tardy B, Venet C, Zeni F, et al. Death of terminally ill patients on a stretcher in the emergency department: a French speciality? Intensive Care Med 2002;28 (11):1625-8.
 • 5. Cartwright CM, Parker M. Advance care planning and end of life decision-making. AustFamPhys.2004;33(10):815-9.
 • 6. Willmott L, White B, Parker M, et al. The legal role of medical professionals in decisions to withhold or withdraw life-sustaining treatment: Part 2 (Queensland). J Law Med 2011;18(3):523-44.
 • 7. Willmott L, White B, Parker M, et al. The legal role of medical professionals in decisions to withhold or withdraw life-sustaining treatment: Part 3 (Victoria). J Law Med 2011;18:773-97.
 • 8. Bishop JP, Brothers KB, Perry JE, et al. Reviving the conversation around CPR/DNR. Am J Bioeth 2010;10(1):61-7.
 • 9. Scripko PD, Greer DM. Practical considerations for reviving the CPR/DNR conversation. Am J Bioeth 2010;10(1):74-5.
 • 10. Kaldjian LC, Erekson ZD, Haberle TH, et al. Code status discussions and goals of care among hospitalised adults. J Med Ethics 2009;35(6):338-42.
 • 11. Fritz Z, Fuld J. Ethical issues surrounding do not attempt resuscitation orders: decisions, discussions and deleterious effects. J Med Ethics 2010;36(10):593-7.
 • 12. Tıbbi Vasiyet çalıştay raporu [İnternet] http://mevlutulgen.com/images/Tıbbi_Vasiyet_Çalıştay-min_compressed.pdf [accessed on 22.11.2018].
 • 13. Le Conte P, Riochet D, Batard E, et al. Death in emergency departments: a multicenter cross-sectional survey with analysis of withholding and withdrawing life support. Intensive Care Med 2010; 36(5):765-72.
 • 14. Cartwright CM, White BP, Willmott L, et al. Palliative care and other phisicianss’ knowledge, attitudes and practice relating to the law on with holding/ withdrawing life-sustaining treatment: Survey results. Palliat Med 2016;30(2):171-9.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Araştırmalar
Yazarlar

Yazar: Ramazan Avcu

Yazar: Şervan Gökhan

Yazar: Gül Pamukçu Günaydın

Yazar: Ayhan Özhasenekler

Yazar: Fatih Tanrıverdi

Yazar: Gülhan Kurtoğlu Çelik

Yazar: Alp Şener

Bibtex @araştırma makalesi { amj497277, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {575 - 583}, doi = {10.17098/amj.497277}, title = {How Would Doctors Want to Die if They Had a Terminal Stage Illness? A Survey Study}, key = {cite}, author = {Gökhan, Şervan and Avcu, Ramazan and Kurtoğlu Çelik, Gülhan and Pamukçu Günaydın, Gül and Tanrıverdi, Fatih and Özhasenekler, Ayhan and Şener, Alp} }
APA Avcu, R , Gökhan, Ş , Pamukçu Günaydın, G , Özhasenekler, A , Tanrıverdi, F , Kurtoğlu Çelik, G , Şener, A . (2018). How Would Doctors Want to Die if They Had a Terminal Stage Illness? A Survey Study. Ankara Medical Journal, 18 (4), 575-583. DOI: 10.17098/amj.497277
MLA Avcu, R , Gökhan, Ş , Pamukçu Günaydın, G , Özhasenekler, A , Tanrıverdi, F , Kurtoğlu Çelik, G , Şener, A . "How Would Doctors Want to Die if They Had a Terminal Stage Illness? A Survey Study". Ankara Medical Journal 18 (2018): 575-583 <http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/40944/497277>
Chicago Avcu, R , Gökhan, Ş , Pamukçu Günaydın, G , Özhasenekler, A , Tanrıverdi, F , Kurtoğlu Çelik, G , Şener, A . "How Would Doctors Want to Die if They Had a Terminal Stage Illness? A Survey Study". Ankara Medical Journal 18 (2018): 575-583
RIS TY - JOUR T1 - How Would Doctors Want to Die if They Had a Terminal Stage Illness? A Survey Study AU - Ramazan Avcu , Şervan Gökhan , Gül Pamukçu Günaydın , Ayhan Özhasenekler , Fatih Tanrıverdi , Gülhan Kurtoğlu Çelik , Alp Şener Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17098/amj.497277 DO - 10.17098/amj.497277 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 575 EP - 583 VL - 18 IS - 4 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.497277 UR - http://dx.doi.org/10.17098/amj.497277 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal How Would Doctors Want to Die if They Had a Terminal Stage Illness? A Survey Study %A Ramazan Avcu , Şervan Gökhan , Gül Pamukçu Günaydın , Ayhan Özhasenekler , Fatih Tanrıverdi , Gülhan Kurtoğlu Çelik , Alp Şener %T How Would Doctors Want to Die if They Had a Terminal Stage Illness? A Survey Study %D 2018 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 18 %N 4 %R doi: 10.17098/amj.497277 %U 10.17098/amj.497277
ISNAD Avcu, Ramazan , Gökhan, Şervan , Pamukçu Günaydın, Gül , Özhasenekler, Ayhan , Tanrıverdi, Fatih , Kurtoğlu Çelik, Gülhan , Şener, Alp . "Terminal Dönem Bir Hastalıkları Olsa Doktorlar Nasıl Ölmek İsterdi? Bir Anket Çalışması". Ankara Medical Journal 18 / 4 (Aralık 2018): 575-583. http://dx.doi.org/10.17098/amj.497277