Year 2019, Volume 19, Issue 1, Pages 157 - 163 2019-03-22

Göğüs Hastalıkları Servisinde Venöz Kan Gazları Arteriyel Kan Gazları Yerine Kullanılabilir mi?
Can Venous Blood Gases be Used instead of Arterial Blood Gases in Department of Chest Diseases?

Ebru Şengül Parlak [1] , Sevil Pempeci [2] , Ayşegül Karalezli [3] , Hatice Canan Hasanoglu [4]

15 63

Amaç: Bu çalışmanın amacı; göğüs hastalıkları kliniğinde venöz kan gazlarının (VKG), arter kan gazları (AKG) yerine kullanılabilirliğini araştırmaktır.

Materyal ve Metot: Bu kesitsel çalışma Aralık 2017- Mayıs 2018 tarihleri arasında Göğüs Hastalıkları Kliniği’nde yapıldı. Çalışmaya primer akciğer hastalıkları nedeni ile solunum yetmezliği gelişen 86 hasta dahil edildi. Olgulardan eş zamanlı AKG ve VKG alındı ve karşılaştırıldı. Olgularda; arter ve venöz kan gazlarında pH, parsiyel karbondioksit basıncı (pCO2), parsiyel oksijen basıncı (pO2), oksijen saturasyonu (SO2) ve bikarbonat (HCO3) ilişkisi araştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 86 olgunun yaş ortalaması 70,89±15,54’di. Olguların 36’sı (%41,90) kadın, 50’si (%58,10) erkekti. 66’sı (%76,70) tip 1, 20’si (%23,30) tip 2 solunum yetmezliğine sahipti. Arter-venöz kan gazlarında pH, pCO2, HCO3, değerlerinde pozitif korelasyon mevcuttu (sırasıyla; r=0,780, p<0,001; r=0,880, p<0,001; r=0,817, p<0,001). pH için ortalama fark 0,03±0,76, %95 CI [-0,12-0,19], pCO2 için ortalama fark -5,45±7,15, %95 CI [-6,98-(-3,92)], HCO3 için ortalama fark -0,99±3,90 %95 CI [-1,83-(-0,15)] bulundu. PO2 ve SO2 değerlerinde korelasyon saptanmadı (sırasıyla; r=0,167, p=0,124; r=0,079, p=0,472).

Sonuç: Bu çalışmada, arter ve venöz kan gazlarında, pH, pCO2 ve HCO3 değerlerinde pozitif korelasyon gözlenmiştir. Bu bulgular göğüs hastalıkları kliniğinde solunum yetmezliği nedeni ile izlenen olgularda asit baz dengesini değerlendirmede, VKG’nin AKG yerine kullanılabileceğini düşündürmektedir.

Objectives: To investigate the use of venous blood gases (VBG) instead of arterial blood gases (ABG) in Department of Chest Diseases.

Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted in the Department of Chest Diseases between December 2017- May 2018. The study included 86 patients who developed respiratory failure due to primary lung disease. ABG and VBG were taken simultaneously from patients by chest physician. The relationship between pH, partial carbon dioxide pressure (pCO2), partial oxygen pressure (pO2), oxygen saturation (SO2) and bicarbonate (HCO3) in arterial and venous blood gases were investigated.

Results: The mean age was 70.89 ± 15.54. There were 36 (41.90%) female and 50 (58.10%) male. 66 (76.70%) of patients had type 1 respiratory failure and 20 (23.30%) of patients had type 2 respiratory failure. There was a positive correlation between the pH, pCO2, HCO3 in arterial and venous blood gases (respectively; r=0.780, p<0.001; r=0.880, p<0.001; r=0.817, p<0.001). The mean differences were for pH 0.03 ± 0.76, 95% CI [-0.12-0.19], for pCO2 -5.45 ± 7.15, 95% CI [-6.98 - (- 3.92)], for HCO3 -0.99 ± 3.90% 95 CI [-1.83 - (- 0.15)] was found. No correlation was found between pO2 and SO2 values (respectively; r=0.167, p=0.124; r=0.079, p=0.472).

Conclusion: In this study, a positive correlation was observed between ABG and VBG according to pH, pCO2 and HCO3 values. These findings show that VBG can be used instead of ABG in evaluating the acid-base balance in patients with respiratory failure in Department of Chest Diseases.

 • Grippi MA. Respiratory failure: An overview. In: Pulmonary Diseases and Disorders, 4th ed, Fishman AP, Elias JA, Fishman JA, Grippi MA, Kaiser LR, Senior RM (editors), New York: McGraw‐ Hill; 2008;2:2509‐21 Yarkın T. Solunum Yetmezliği: Fizyopatoloji ve Klinik Yaklaşım. Toraks Dergisi 2000;2:76-84
 • Mas A, Masip J. Noninvasive ventilation in acute respiratory failure. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2014;9:837-52.
 • Bakoğlu E, Kebapçıoğlu AS, Ak A, Girişgin AS, Zararsız İ. Acil Serviste Periferik Venöz Kan Gazının Arter Kan Gazı Yerine Kullanılabilirliğinin Araştırılması. Eur J Basic Med Sci 2013;3:29-33
 • Kelly AM, McAlpine R, Kyle E. Venous pH can safely replace arterial pH in the initial evaluation of patients in the emergency department. Emerg Med J 2001;18:340-2.
 • Kelly AM. Review article: Can venous blood gas analysis replace arterial in emergency medical care. Emerg Med Australas 2010;22:493-8.
 • Ak A, Ogun CO, Bayir A, Kayis SA, Koylu R. Prediction of arterial blood gas values from venous blood gas values in patients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. Tohoku J Exp Med 2006;210:285-90.
 • Razi E, Moosavi GA. Comparison of arterial and venous blood gases analysis in patients with exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. Saudi Med J 2007;28:862-5.
 • Brandenburg MA, Dire DJ. Comparison of arterial and venous blood gas values in the initial emergency department evaluation of patients with diabetic ketoacidosis. Ann Emerg Med. 1998;31:459-65.
 • Ma OJ, Rush MD, Godfrey MM, Gaddis G. Arterial blood gas results rarely influence emergency physician management of patients with suspected diabetic ketoacidosis. Acad Emerg Med 2003;10:836-41.
 • Gokel Y, Paydas S, Koseoglu Z, Alparslan N, Seydaoglu G. Comparison of blood gas and acid-base measurements in arterial and venous blood samples in patients with uremic acidosis and diabetic ketoacidosis in the emergency room. Am J Nephrol 2000;20:319-23.
 • Rang LC, Murray HE, Wells GA, Macgougan CK. Can peripheral venous blood gases replace arterial blood gases in emergency department patients? CJEM 2002;4:7-15.
 • Koul PA, Khan UH, Wani AA, et al. Comparison and agreement between venous and arterial gas analysis in cardiopulmonary patients in Kashmir valley of the Indian subcontinent. Ann Thorac Med 2011;6:33-7.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2901-7645
Author: Ebru Şengül Parlak (Primary Author)

Author: Sevil Pempeci

Author: Ayşegül Karalezli

Author: Hatice Canan Hasanoglu

Bibtex @research article { amj542129, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {157 - 163}, doi = {10.17098/amj.542129}, title = {Göğüs Hastalıkları Servisinde Venöz Kan Gazları Arteriyel Kan Gazları Yerine Kullanılabilir mi?}, key = {cite}, author = {Parlak, Ebru Şengül and Pempeci, Sevil and Karalezli, Ayşegül and Hasanoglu, Hatice Canan} }
APA Parlak, E , Pempeci, S , Karalezli, A , Hasanoglu, H . (2019). Göğüs Hastalıkları Servisinde Venöz Kan Gazları Arteriyel Kan Gazları Yerine Kullanılabilir mi?. Ankara Medical Journal, 19 (1), 157-163. DOI: 10.17098/amj.542129
MLA Parlak, E , Pempeci, S , Karalezli, A , Hasanoglu, H . "Göğüs Hastalıkları Servisinde Venöz Kan Gazları Arteriyel Kan Gazları Yerine Kullanılabilir mi?". Ankara Medical Journal 19 (2019): 157-163 <http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/44012/542129>
Chicago Parlak, E , Pempeci, S , Karalezli, A , Hasanoglu, H . "Göğüs Hastalıkları Servisinde Venöz Kan Gazları Arteriyel Kan Gazları Yerine Kullanılabilir mi?". Ankara Medical Journal 19 (2019): 157-163
RIS TY - JOUR T1 - Göğüs Hastalıkları Servisinde Venöz Kan Gazları Arteriyel Kan Gazları Yerine Kullanılabilir mi? AU - Ebru Şengül Parlak , Sevil Pempeci , Ayşegül Karalezli , Hatice Canan Hasanoglu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17098/amj.542129 DO - 10.17098/amj.542129 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 157 EP - 163 VL - 19 IS - 1 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.542129 UR - https://doi.org/10.17098/amj.542129 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Göğüs Hastalıkları Servisinde Venöz Kan Gazları Arteriyel Kan Gazları Yerine Kullanılabilir mi? %A Ebru Şengül Parlak , Sevil Pempeci , Ayşegül Karalezli , Hatice Canan Hasanoglu %T Göğüs Hastalıkları Servisinde Venöz Kan Gazları Arteriyel Kan Gazları Yerine Kullanılabilir mi? %D 2019 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 19 %N 1 %R doi: 10.17098/amj.542129 %U 10.17098/amj.542129
ISNAD Parlak, Ebru Şengül , Pempeci, Sevil , Karalezli, Ayşegül , Hasanoglu, Hatice Canan . "Göğüs Hastalıkları Servisinde Venöz Kan Gazları Arteriyel Kan Gazları Yerine Kullanılabilir mi?". Ankara Medical Journal 19 / 1 (March 2019): 157-163. https://doi.org/10.17098/amj.542129