Year 2019, Volume 19, Issue 1, Pages 32 - 40 2019-03-22

Breastfeeding Promotion and Baby-Friendly Health Facilities in Turkey: A Systematic Approach to Scale up the Program
Türkiye'de Emzirmenin Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları: Programı Geliştirmek İçin Sistematik Bir Yaklaşım

Nilgün Çaylan [1] , Melek Kılıç [2] , Burcu Kayhan Tetik [3] , Ceren Armut [4] , Başak Tezel [5]

24 66

Objectives: In Turkey, Breastfeeding Promotion and Baby-Friendly Health Facilities Program (BFHF) was launched in 1991 with the collaboration of the Ministry of Health (MoH) and United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF). Since 2002, the program has been extended from hospitals to the primary health care services and the community level. This paper aims to present the current status of BFHF and development of new strategies to revitalize the program and thus, to contribute to the progress.
Materials and Methods: All information about health facilities and provinces was collected from the database of the Child and Adolescent Health Department. Discussions about Initiative with stakeholder institutions and baby-friendly advocates took place in the National Breastfeeding Committee Meeting and in Annual Breastfeeding Symposium. Then a SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) analysis of the Program was performed by the working group. Using this analysis results, new strategies and course of action were identified.
Results: The current number of baby-friendly hospitals has reached a total of 1051(69.42% of all hospitals). Of those, 46 were maternity hospitals, which were 93.50% approved as baby-friendly at the end of 2017. Between 2008 and 2017, 120 (%11.42) of those pre-certified hospitals were reassessed. Between 2002 and 2013, all 81 provinces have been designated Baby-Friendly Provinces. Since 2008, 61 of the 81 provinces have been designated Golden Baby-Friendly Provinces and 95% of Family Medicine Units have been certified as baby-friendly. According to the SWOT analysis result, the main strength of the program was strong recognition and support of the BFHF by the government. The difficulties in maintaining of baby-friendly standards in health facilities and inadequate reassessment of pre-certified facilities were determined as the main weaknesses of the BFHF by the working group.
Conclusion: To protect, promote and support breastfeeding effectively and to reach the national and global breastfeeding goals, interventions should be planned in a combination of settings by concurrently involving health policies, health systems, home, family and the community. 

Amaç: Türkiye’de Emzirmenin Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı (BDSK), 1991 yılında Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliği ile başlatılmıştır. 2002’den beri Program hastanelerden birinci basamak sağlık hizmetlerine ve toplum düzeyine ilerlemiştir. Bu yazıda, mevcut durumu değerlendirmek ve Programı canlandırmak için geliştirilen yeni stratejileri sunmak ve böylece Programın ilerlemesine katkı sağlamak hedeflenmektedir.
Materyal ve Metot: Sağlık kuruluşları ve illere ait tüm veriler, Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı’nın veri tabanından alınmıştır. Paydaş kurumlarla ve tüm bebek dostu savunucuları ile Ulusal Emzirme Komitesi Toplantısında ve Ulusal Emzirme Sempozyumunda Program hakkında tartışmalar gerçekleştirilmiş ve ardından çalışma grubu tarafından Programın SWOT (güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler) analizi yapılmıştır. Sonrasında bu analiz sonuçları kullanılarak yeni stratejiler ve yol haritası belirlenmiştir.

Bulgular: Bebek dostu hastanelerin güncel sayısı 2017 yılı sonu itibariyle 1051’e (tüm hastanelerin %69,42’si) ulaşmıştır. Bu hastanelerin 46’sı kadın doğum hastanesi statüsündedir ve %93,50’si 2017 yılı sonu itibariyle bebek dostu olarak onaylanmıştır. 2008 ve 2017 yılları arasında önceden bebek dostu unvanı almış olan hastanelerin 120’si (%11,42) yeniden değerlendirilmiştir. 2002 ve 2013 yılları arasında 81 ilin tamamı bebek dostu unvanı almıştır. 2008 yılından itibaren 81 ilin 61’i Bebek Dostu İl unvanını Altın Bebek Dostu İl olarak geliştirmiş ve Aile Hekimliği Birimlerinin %95’i bebek dostu unvanı almıştır. SWOT analizi sonuçlarına göre programın en güçlü yönü BDSK’nın devlet tarafından güçlü bir şekilde tanınması ve desteklenmesi olarak belirlenmiştir. Sağlık kuruluşlarında bebek dostu standartların sürdürülmesinde yaşanan güçlükler ve bebek dostu unvanı alan hastanelerin yeterince yeniden değerlendirilememesi çalışma grubu tarafından programın en zayıf yönleri olarak değerlendirilmiştir.

Sonuç: Emzirmeyi etkili bir şekilde korumak, teşvik etmek ve desteklemek, ulusal ve küresel emzirme hedeflerine erişmek için girişimlerin sağlık politikaları, sağlık sistemleri, ev, aile, toplum gibi bir dizi ortamın kombinasyonunu kapsayacak şekilde planlanması gereklidir.

 • Section on Breastfeeding. Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 2012; 129(3): e827-41.
 • Lawrence RA. Breastfeeding-a public health issue, not just a matter of choice. Breastfeed Med 2012; 7(2): 67-8.
 • Sankar MJ, Sinha B, Chowdhury R, et al. Optimal breastfeeding practices and infant and child mortality: a systematic review and meta-analysis. Acta Paediatr 2015; 104 (467):3-13.
 • Victora CG, Bahl R, Barros AJ, et al. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. Lancet 2016; 387 (10017): 475-90.
 • Innocenti declaration on the protection, promotion and support of breastfeeding. UNICEF, 1990. Available from: http://www.unicef.org/programme/breastfeeding/innocenti.htm. Accessed February 19, 2019.
 • Implementation guidance: protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services – the revised Baby-friendly Hospital Initiative. Geneva: World Health Organization; 2018.
 • International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes. Geneva: World Health Organization 1981. Available from: http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/9241541601/en/. Accessed February 19, 2019.
 • Global strategy for infant and young child feeding. Geneva: World Health Organization 2003. Available from: http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/9241562218/en/. Accessed February 19, 2019.
 • Infant and young child feeding. Model chapter for textbooks for medical students and allied health professionals. Geneva: World Health Organization 2009. Available from: http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9789241597494/en/. Accessed February 19, 2019.
 • Guideline: protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services. Geneva: World Health Organization; 2017.
 • Yalçın SS (editor). Dünyada ve Türkiye’de Bebek Dostu Girişimi. In: Emzirme Danışmanlığı Eğitimci Kitabı. Birinci baskı, Ankara: Sağlık Bakanlığı; 2018:19-30.
 • Turkey Health Transformation Program Assessment Report 2003-2011. Ministry of Health of Turkey 2012. Available from: https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/Yayin/452. Accessed February 19, 2019.
 • Health Statistics Yearbook 2016. Ankara: Ministry of Health 2017. Available from: https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/13160,sy2016enpdf.pdf?0. Accessed February 19, 2019.
 • Strategic Plan 2013-2017. Ankara: Ministry of Health of Turkey 2012. Available from: http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/Yayin/454. Accessed February 19, 2019.
 • Marketing of breast-milk substitutes: national implementation of the international code, status report 2018. Geneva: World Health Organization; 2018.
 • Baby-Friendly Hospital Initiative. Revised, Updated and Expanded for Integrated Care, Section 5. External Assessment and Reassessment. Geneva: World Health Organization 2009.
 • Hacettepe University Institute of Population Studies. Turkey Demographic and Health Surveys; 1993, 1998, 2003, 2008, 2013. Available from: http://www.hips.hacettepe.edu.tr/eng/publicitions.shtml. Accessed February 19, 2019.
 • Baby-Friendly Hospital Initiative. Revised, Updated and Expanded for Integrated Care, Section 1. Background and Implementation. Geneva: World Health Organization 2009. Available from: http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi_trainingcourse/en/. Accessed February 19, 2019.
 • Semenic S, Childerhose JE, Lauzière J, Groleau D. Barriers, facilitators, and recommendations related to implementing the Baby-Friendly Initiative (BFI): an integrative review. J Hum Lact 2012; 28: 317-34.
 • Baby-Friendly Hospital Initiative. Revised, Updated and Expanded for Integrated Care, Section 3. Background and Implementation. Geneva: World Health Organization 2009. Available from: http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi_trainingcourse/en/. Accessed February 19, 2019.
 • Haddad L, Achadi E, Bendech MA, et al. Global Nutrition Report, Actions and Accountability to Accelerate the World’s Progress on Nutrition. J Nutr 2015; 145: 663-71.
 • Rowe-Murray HJ, Fisher JR. Baby friendly hospital practices: cesarean section is a persistent barrier to early initiation of breastfeeding. Birth 2002; 29(2): 124-31.
 • Agostoni C, Decsi T, Fewtrell M, et al. Complementary feeding: a commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol and Nutr 2008; 46 (1): 99- 110.
 • EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA), Scientific Opinion on the appropriate age for introduction of complementary feeding of infants. EFSA Journal 2009; 7(12): 1423 (38 pp.). Available from: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2009.1423/epdf. Accessed February 19, 2019.
 • Fewtrell M, Bronsky J, Campoy C, et al. Complementary Feeding: A Position Paper by the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN) Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol and Nutr 2017;64(1):119-32.
 • Bagci Bosi AT, Eriksen KG, Sobko T, Wijnhoven TM, Breda J. Breastfeeding practices and policies in WHO European Region Member States. Public Health Nutr 2016; 19(4): 753-64.
 • Pérez-Escamilla R, Martinez JL, Segura-Pérez S. Impact of the Baby-friendly Hospital Initiative on breastfeeding and child health outcomes: a systematic review. Matern Child Nutr 2016; 12(3): 402-17.
 • Saadeh RJ. The Baby-Friendly Hospital Initiative 20 years on: facts, progress, and the way forward. J Hum Lact 2012; 28(3): 272-5.
 • Bettinelli ME, Chapin EM, Cattaneo A. Establishing the Baby-Friendly Community Initiative in Italy: development, strategy, and implementation. J Hum Lact 2012; 28(3): 297-303.
 • Casanovas C, Saadeh R. Scaling up protection, promotion, and support of breastfeeding at the community level. Food Nutr Bull 2009; 30(2 Suppl): 230-5.
 • Sinha B, Chowdhury R, Sankar MJ, et al. Interventions to improve breastfeeding outcomes: a systematic review and meta-analysis. Acta Paediatr 2015; 104(467): 114-34.
Primary Language en
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Nilgün Çaylan (Primary Author)

Author: Melek Kılıç

Author: Burcu Kayhan Tetik

Author: Ceren Armut

Author: Başak Tezel

Bibtex @research article { amj542159, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {32 - 40}, doi = {10.17098/amj.542159}, title = {Breastfeeding Promotion and Baby-Friendly Health Facilities in Turkey: A Systematic Approach to Scale up the Program}, key = {cite}, author = {Çaylan, Nilgün and Kılıç, Melek and Kayhan Tetik, Burcu and Armut, Ceren and Tezel, Başak} }
APA Çaylan, N , Kılıç, M , Kayhan Tetik, B , Armut, C , Tezel, B . (2019). Breastfeeding Promotion and Baby-Friendly Health Facilities in Turkey: A Systematic Approach to Scale up the Program. Ankara Medical Journal, 19 (1), 32-40. DOI: 10.17098/amj.542159
MLA Çaylan, N , Kılıç, M , Kayhan Tetik, B , Armut, C , Tezel, B . "Breastfeeding Promotion and Baby-Friendly Health Facilities in Turkey: A Systematic Approach to Scale up the Program". Ankara Medical Journal 19 (2019): 32-40 <http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/44012/542159>
Chicago Çaylan, N , Kılıç, M , Kayhan Tetik, B , Armut, C , Tezel, B . "Breastfeeding Promotion and Baby-Friendly Health Facilities in Turkey: A Systematic Approach to Scale up the Program". Ankara Medical Journal 19 (2019): 32-40
RIS TY - JOUR T1 - Breastfeeding Promotion and Baby-Friendly Health Facilities in Turkey: A Systematic Approach to Scale up the Program AU - Nilgün Çaylan , Melek Kılıç , Burcu Kayhan Tetik , Ceren Armut , Başak Tezel Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17098/amj.542159 DO - 10.17098/amj.542159 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 32 EP - 40 VL - 19 IS - 1 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.542159 UR - https://doi.org/10.17098/amj.542159 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Breastfeeding Promotion and Baby-Friendly Health Facilities in Turkey: A Systematic Approach to Scale up the Program %A Nilgün Çaylan , Melek Kılıç , Burcu Kayhan Tetik , Ceren Armut , Başak Tezel %T Breastfeeding Promotion and Baby-Friendly Health Facilities in Turkey: A Systematic Approach to Scale up the Program %D 2019 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 19 %N 1 %R doi: 10.17098/amj.542159 %U 10.17098/amj.542159
ISNAD Çaylan, Nilgün , Kılıç, Melek , Kayhan Tetik, Burcu , Armut, Ceren , Tezel, Başak . "Breastfeeding Promotion and Baby-Friendly Health Facilities in Turkey: A Systematic Approach to Scale up the Program". Ankara Medical Journal 19 / 1 (March 2019): 32-40. https://doi.org/10.17098/amj.542159