Year 2019, Volume 19, Issue 1, Pages 41 - 49 2019-03-22

Level of Parental Awareness for Pediatric Undescended Testis Cases
Çocuklarda İnmemiş Testis Vakalarında Ebeveynlerin Farkındalık Düzeyleri

İlknur Kavcı Kokar [1] , Tülay Karabayraktar [2] , Abdullah Altaş [3] , Burak Ölmez [4] , Kamil Fehmi Narter [5] , Mehmet Sargın [6] , Mustafa Reşat Dabak [7]

43 53

Objectives: Early diagnosis of undescended testis in children is important with regard to morbidities that may develop. We aimed to emphasize the importance of testis examination and to determine the relation between educational status of parents and their awareness for undescended testis.
Materials and Methods: Testis examination was performed on male pediatric patients who admitted to Pediatrics outpatient clinics with any complaint and detailed history was obtained from their parents. Parents’ educational status, parents’ habit of controlling their child’s testes regularly, undescended testis history in patient’s siblings, information on circumcision, who performed circumcision, gestational age at birth, mode of delivery, delivery facility, how often children are taken to a doctor, number of urological examinations and parents’ physician preferences were evaluated with face-to-face questionnaires. 
Results: 571 male pediatric patients were included in the study. Median age was 30 months (min-max; 1-180). Testes were palpable in 511 (89,5%) while 60 (10,5%) had non-palpable testes. Rate of retractile testis was 5,7%. In general, 36,1% of the mothers examined their child’s testes regularly, while 63,9% never performed such an examination. No significant relation was found between educational status and regular undescended testis examination performance of the mothers (p=0,111).
Conclusion: It is important to examine genital organs in every child irrespective of current complaints in order to prevent potential morbidities. In this study, we put an emphasis on the importance of family physicians role and responsibility for developing awareness for regular testis examination in parents and for testis disorders in public.

Amaç: Çocuklarda inmemiş testisin erken tanısı oluşabilecek morbiditeler açısından çok önemlidir. Amacımız testis muayenesinin önemi vurgulamak ve ailelerin eğitim düzeyi ile inmemiş testis konusundaki farkındalıkları arasındaki ilişkiyi saptamaktır.
Materyal ve Metot: Çocuk Hastalıkları polikliniklerine herhangi bir şikayet ile başvuran erkek çocuklarına testis muayenesi yapılarak, ailelerinden ayrıntılı öykü alındı. Ailelerin eğitim düzeyi, çocuklarının testislerini herhangi bir zaman diliminde kontrol etme alışkanlıkları, kardeşte inmemiş testis öyküsü, sünnet bilgileri, sünneti yapan kişi, doğum şekli, gestasyonel yaş, doğumun gerçekleştiği yer, annede gestasyonel diyabet varlığı, çocukların doktora gitme sıklığı, ürolojik muayene sayısı ve ailelerin doktor seçimi yüz yüze anket yöntemiyle değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya 571 erkek çocuk dahil edildi. Çocukların yaş ortancası 30 ay (min-max; 1-180) olarak hesaplandı. 511 (%89,5) olguda testisler palpe edilirken 60 (%10,5) olguda palpe edilemedi. Retraktil testis oranı %5,7 olarak belirlendi. Annelerin toplamda %36,1’inin çocuklarının testislerini belirli aralıklarla kontrol ettiği, %63,9’unun herhangi bir dönemde çocuklarını hiç kontrol etmedikleri belirlendi. Okul eğitimi almamış annelerin %32,4’ü, ilkokul mezunu annelerin %32,2’si, ortaokul mezunu annelerin %35,7’si, lise mezunu annelerin %45’i, üniversite mezunu annelerin %31,4’ünün çocuklarının testislerini belli aralıklarla kontrol ettiği saptandı. Annelerin eğitim düzeyi ile inmemiş testis açısından çocuklarını kontrol etmeleri arasındaki ilişki anlamsız bulundu (p=0,111).
Sonuç: Aile hekimliğinin başlıca görevlerinden biri olan koruyucu hekimlik göz önünde bulundurulduğunda, aktif şikayeti olmayan çocuklarda dahi genital muayene yaparak ileride oluşabilecek morbiditelerin önüne geçmek önemlidir. Biz bu çalışmada, ailelerin çocuklarının testislerini kontrol etmeleri konusunda ve toplumda testis anomalilerine karşı farkındalık yaratılmasında aile hekimlerinin görev ve sorumluluğunun önemli olduğu mesajını verdik. 

 • Wagner-Mahler K, Kurzenne JY, Delattre I et al. Prospectivestudy on the prevalence and associated risk factors of cryptorchidism in 6246 newbornboysfrom Nice area, France. Int J Androl. 2011;34: 499
 • Ellis DG: Undescended testes; in PediatricUrology. Ashcraft KW (eds.). PhiladelphiaSaunders, 1990;17:415-27
 • Hadziselimoviç F. Cryptorchidizm and infertility. Dialogue Pediatr Urol. 1981;4: 3
 • Hadziselimovic F, Hadziselimovic N, Demougin P,and others Testicular gene expression in cryptorchidboys at risk of azoospermia. Sex Dev, 2011;5: 49.
 • Remzi D, Çakmak F, Erol D. İlkokul çağındaki erkek çocuklarında dış genital organ anomalileri ve gelişim bozuklukları insidansı. Hacettepe Tıp Cerrahi Bülteni 1980;13:269- 73.
 • Köroğlu E, Karaaslan Y, Yöneyman F ve ark : Ro-CODEC Çocuklarda kronik hastalıkların sıklığı tarama çalışması. Ankara, MedicoGrafics®, 1997:100.
 • Sezgin S. İlkokul çağı erkek çocuklarında inmemiş testis anomalisi ve insidansı. Uzmanlık Tezi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D, 1986.
 • Koçak İ, Altay B, Özüçelik ND ve ark: Turhal ilçesindeki ilkokul çocuklarında inmemiş testis insidansı. Türk Üroloji Özet Kitabı, Marmaris.1996;14:90
 • Akay AF, Şahin H, Kuru AF, Ayçiçeği S, Bircan K. Diyarbakır il merkezindeki ilkokul çağı erkek çocuklarında dış genital organ anomali oranları. Türk Üroloji Dergisi 2002;28:76-9.
 • Kayıkçı MA, Çam K, Akman RY, Erol A. The ratio of external genital anomalies in male children attending primary school in Düzce Türk Üroloji Dergisi 2005;31(1):79-81.
 • Semerciöz A, Aslantürk F, Ergenekon E ve ark: Genel Sağlık Taraması İstanbul İli Değerlendirme Raporu, T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 1990:453-55
 • Altunoluk B, Bakan V, Özer A, et al. The prevalence of externalgenital organ anomalies among the male students attending primary schools in Kahramanmaraş.Türk Üroloji Dergisi 2010;36:87-90
 • Davarcı M, Rifaioğlu M, İnci M, ve ark. Hatay İli 7-11 Yaş Arası Dış Genital Organ Anomali Oranları Van Tıp Dergisi 2012;19(3):108-11.
 • İnan M, Aydıner CY, Tokuç B et al. Prevalence of cryptorchidism, retractile testis and orchiopexy in schoolchildren. Urol Int 2008;80:166-71.
 • Sjang HJ, Snellman LW. Circumcision practice patterns in the United States. Pediatrics 1998;101:E5
 • Verit A, Aksoy S, Yeni E, Ünal D, Çiftci H. A limitedstudy on perception and changein attitude about circumcision among health care professionals and their male members. Urol Int 2002;69:302-5
 • Turkan S, Kalkan M, Şahin C Kastamonu bölgesinde sünnet olmuş çocuklarda saptanan komplikasyon ve genital anomali oranları Türk Üroloji Dergisi 2011;37(1):43-6
 • Türk E, Karaca F, Edirne Y, Bilen CM Reasons for delay in undescended testis: the results of two pediatric surgery centers Turkish pediatrics archive 2013;48:1:44-7
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Author: İlknur Kavcı Kokar (Primary Author)

Author: Tülay Karabayraktar

Author: Abdullah Altaş

Author: Burak Ölmez

Author: Kamil Fehmi Narter

Author: Mehmet Sargın

Author: Mustafa Reşat Dabak

Bibtex @research article { amj542160, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {41 - 49}, doi = {10.17098/amj.542160}, title = {Çocuklarda İnmemiş Testis Vakalarında Ebeveynlerin Farkındalık Düzeyleri}, key = {cite}, author = {Kavcı Kokar, İlknur and Karabayraktar, Tülay and Altaş, Abdullah and Ölmez, Burak and Narter, Kamil Fehmi and Sargın, Mehmet and Dabak, Mustafa Reşat} }
APA Kavcı Kokar, İ , Karabayraktar, T , Altaş, A , Ölmez, B , Narter, K , Sargın, M , Dabak, M . (2019). Çocuklarda İnmemiş Testis Vakalarında Ebeveynlerin Farkındalık Düzeyleri. Ankara Medical Journal, 19 (1), 41-49. DOI: 10.17098/amj.542160
MLA Kavcı Kokar, İ , Karabayraktar, T , Altaş, A , Ölmez, B , Narter, K , Sargın, M , Dabak, M . "Çocuklarda İnmemiş Testis Vakalarında Ebeveynlerin Farkındalık Düzeyleri". Ankara Medical Journal 19 (2019): 41-49 <http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/44012/542160>
Chicago Kavcı Kokar, İ , Karabayraktar, T , Altaş, A , Ölmez, B , Narter, K , Sargın, M , Dabak, M . "Çocuklarda İnmemiş Testis Vakalarında Ebeveynlerin Farkındalık Düzeyleri". Ankara Medical Journal 19 (2019): 41-49
RIS TY - JOUR T1 - Çocuklarda İnmemiş Testis Vakalarında Ebeveynlerin Farkındalık Düzeyleri AU - İlknur Kavcı Kokar , Tülay Karabayraktar , Abdullah Altaş , Burak Ölmez , Kamil Fehmi Narter , Mehmet Sargın , Mustafa Reşat Dabak Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17098/amj.542160 DO - 10.17098/amj.542160 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 49 VL - 19 IS - 1 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.542160 UR - https://doi.org/10.17098/amj.542160 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Çocuklarda İnmemiş Testis Vakalarında Ebeveynlerin Farkındalık Düzeyleri %A İlknur Kavcı Kokar , Tülay Karabayraktar , Abdullah Altaş , Burak Ölmez , Kamil Fehmi Narter , Mehmet Sargın , Mustafa Reşat Dabak %T Çocuklarda İnmemiş Testis Vakalarında Ebeveynlerin Farkındalık Düzeyleri %D 2019 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 19 %N 1 %R doi: 10.17098/amj.542160 %U 10.17098/amj.542160
ISNAD Kavcı Kokar, İlknur , Karabayraktar, Tülay , Altaş, Abdullah , Ölmez, Burak , Narter, Kamil Fehmi , Sargın, Mehmet , Dabak, Mustafa Reşat . "Çocuklarda İnmemiş Testis Vakalarında Ebeveynlerin Farkındalık Düzeyleri". Ankara Medical Journal 19 / 1 (March 2019): 41-49. https://doi.org/10.17098/amj.542160