Year 2019, Volume 19, Issue 1, Pages 178 - 186 2019-03-22

The Effect of Isolated Hydrolyzed Whey Protein on Thyroid Hormones, Liver and Kidney Function Tests in Individuals With Regular Weight Exercise
Düzenli Ağırlık Egzersizi Yapan Bireylerde İzole Hidrolize Whey Proteini Kullanımının Tiroid Hormonları, Karaciğer ve Böbrek Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi

Gökhan Akkurt [1]

25 60

Objectives: Assessment of the relation between isolated hydrolyzed whey protein (İHWP), taken regularly by individuals who perform heavy weight exercises to provide their protein demand and thyroid functions and biochemical parameters.

Materials and Methods: 44 male individuals, who applied to Numune Training and Research Hospital, General Surgery Department for checkup during June 2018-February 2019, and has been performing heavy weight exercises regularly at least 1 year and taking 30gr hydrolyzed whey protein daily to provide their protein demand, were included in the study. The blood samples of these individuals; collected before they started using IHWP and 6 months after they started using IHWP, were checked for urea, creatinine, AST, ALT, ALP, GGT, total bilirubin, direct bilirubin, TSH, T3, T4, Amylase, Lipase, Vitamin B12, vitamin D, Hemoglobin and the results of these blood tests were combined with the demographic data of the individuals, and assessed by using Shapiro-Wilk and parametric tests to find out the mentioned parameters have a significant statistical relation or not, before and after the usage of IHWP.

Results: Based on applied sample t test results; whereas there is no significant statistical difference due to time, regarding VKI, creatine, amylase, T4, Vitamin D, Hemogram values, there is significant statistical difference regarding urea, AST, ALT, ALP, GGT, T.Bil, D.Bil, Lipase, TSH, T3 and vitamin B12 values. 
Conclusion: Nowadays, IHWP is a frequently used supplement by individuals who perform heavy weight exercises regularly for body building, to provide daily protein demand. Long term IHWP usage may result in changes with the kidney, liver and thyroid functions. We advise that the individuals who use IHWP regularly on a daily basis, shall avoid taking IHWP continuously, and be followed regularly by a primary care physician.

Amaç: Ağırlık egzersizi yapan bireylerin, protein gereksinimleri için düzenli olarak kullandıkları izole hidrolize whey proteininin tiroid fonksiyonu ve biyokimya parametreleri ile ilişkisinin değerlendirilmesi.

Materyal ve Metot: Haziran 2018 - Şubat 2019 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniğine kontrol amaçlı başvuran, en az 1 yıldır düzenli ağırlık egzersizi yapan ve protein gereksinimlerini karşılamak amacı ile günlük 30 gr hidrolize whey proteini kullanan 44 erkek birey çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil edilenlerin izole hidrolize whey proteini (İHWP) kullanmadan önceki ve İHWP kullanmaya başladıktan sonra 6. aydaki kontrol amaçlı alınan kan değerlerinden üre, kreatinin, AST, ALT, ALP, GGT, Total Bilüribin, Direk Bilirübin, TSH, T4, T3, Amilaz, Lipaz, Vitamin B12, D Vitamini, Hemoglobin değerleri ve bireylerin demografik verileri incelenerek bahsi geçen parametrelerin İHWP kullanımı öncesi ve sonrasında Shapiro-Wilk ve parametrik testler kullanılarak istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisi olup olmadığı değerlendirildi. 
Bulgular: Uygulanan bağımlı örneklem t testi sonucunda, VKI, kreatin, amilaz, T4, D vitamini, Hemogram değerinde zamana göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamakta iken Üre, AST, ALT, ALP, GGT, T.Bil, D.Bil, Lipaz, TSH, T3 ve B 12 vitamin değerlerinde ise istatistiksel olarak anlamlı derecede bir farklılık bulunmaktadır. 

Sonuç: Günümüzde vücut geliştirme amacı ile düzenli ağırlık egzersizi yapan bireylerde İHWP günlük protein alımını karşılamak için sıklıkla kullanılan bir suplement olarak karşımıza çıkmaktadır. Uzun süreli İHWP kullanımı sonucunda böbrek, karaciğer ve tiroid fonksiyonlarında birtakım değişiklikler görülebilmektedir. Düzenli olarak günlük İHWP tüketen bireylerin belli periyotlarda aile hekimlerinin kontrolünde olmaları ve aralıksız İHWP alımından kaçınılması kanaatindeyiz.

 • Aydın G, Solmaz DY. Spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyleri. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2016;3:34-46.
 • Özdoğan Y, Özçelik AÖ. Habits of students who attend sports academies. New World Sciences Academy.2010;5:247-57.
 • Özdemir G. Spor dallarına göre beslenme. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi.2010;8:1-6.
 • Alghannam AF. Nutrition for post-exercise recovery and training adaptation. Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy. University of Bath. Department for Health, England;2016
 • Aragon A.A, Sechoenfeld J.B. Nutrient timing revisited: is there a post-exercise anabolic window? J Int Soc Sports Nutr.2013;10:5
 • Bora Z. Spor Salonunda Çalışan Vücut Geliştirme İle İlgilenen Spor Hocalarının Beslenme ve Takviye Destek Ürün Tüketim Durumlarının Saptanması. Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara; 2014.
 • Yarar H, Gökdemir K, Eroğlu H, Özdemir G. Elit Seviyedeki Sporcuların Beslenme Bilgi ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi,2011;13:368–71
 • Paker S. Sporda Beslenme. 3. Baskı, Ankara: Gen matbaası; 1996:74
 • Eskici G. Takım sporlarında beslenme. International Journal of Human Sciences.2015;12:244-65.
 • Ersoy G (editör), Hasbay A. Sporcu beslenmesi. 1. Baskı, Ankara: Sinem matbaacılık; 2006:14
 • Asma B. Spor yapan öğrencilerin beslenme durumları ve fiziki performansları üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara; 1987.
 • Tipton KD. Efficacy and consequences of very-high-protein diets for athletes and exercisers. Proc Nutr Soc.2011;70:205-14.
 • Wright C.S, Craddock A, Eileen M et.al. Thyroid Status, Insulin Sensıtıvıty and Glucose Tolerance in Overweıght and Obese Adults before and after 36 weeks of Whey Protein Suplementation and exercise Training. Endocr Res.2016; 41:103–9.
 • Nunes A, Silva P, Alves J et al. Effects of resistance training associated with whey protei supplementation on liver and kidney biomarkers in rats. Appl. Physiol. Nutr. Metab. 2013;38: 1166–9.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Gökhan Akkurt (Primary Author)

Bibtex @research article { amj542198, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {178 - 186}, doi = {10.17098/amj.542198}, title = {Düzenli Ağırlık Egzersizi Yapan Bireylerde İzole Hidrolize Whey Proteini Kullanımının Tiroid Hormonları, Karaciğer ve Böbrek Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Akkurt, Gökhan} }
APA Akkurt, G . (2019). Düzenli Ağırlık Egzersizi Yapan Bireylerde İzole Hidrolize Whey Proteini Kullanımının Tiroid Hormonları, Karaciğer ve Böbrek Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi. Ankara Medical Journal, 19 (1), 178-186. DOI: 10.17098/amj.542198
MLA Akkurt, G . "Düzenli Ağırlık Egzersizi Yapan Bireylerde İzole Hidrolize Whey Proteini Kullanımının Tiroid Hormonları, Karaciğer ve Böbrek Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi". Ankara Medical Journal 19 (2019): 178-186 <http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/44012/542198>
Chicago Akkurt, G . "Düzenli Ağırlık Egzersizi Yapan Bireylerde İzole Hidrolize Whey Proteini Kullanımının Tiroid Hormonları, Karaciğer ve Böbrek Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi". Ankara Medical Journal 19 (2019): 178-186
RIS TY - JOUR T1 - Düzenli Ağırlık Egzersizi Yapan Bireylerde İzole Hidrolize Whey Proteini Kullanımının Tiroid Hormonları, Karaciğer ve Böbrek Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi AU - Gökhan Akkurt Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17098/amj.542198 DO - 10.17098/amj.542198 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 178 EP - 186 VL - 19 IS - 1 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.542198 UR - https://doi.org/10.17098/amj.542198 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal Düzenli Ağırlık Egzersizi Yapan Bireylerde İzole Hidrolize Whey Proteini Kullanımının Tiroid Hormonları, Karaciğer ve Böbrek Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi %A Gökhan Akkurt %T Düzenli Ağırlık Egzersizi Yapan Bireylerde İzole Hidrolize Whey Proteini Kullanımının Tiroid Hormonları, Karaciğer ve Böbrek Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi %D 2019 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 19 %N 1 %R doi: 10.17098/amj.542198 %U 10.17098/amj.542198
ISNAD Akkurt, Gökhan . "Düzenli Ağırlık Egzersizi Yapan Bireylerde İzole Hidrolize Whey Proteini Kullanımının Tiroid Hormonları, Karaciğer ve Böbrek Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi". Ankara Medical Journal 19 / 1 (March 2019): 178-186. https://doi.org/10.17098/amj.542198