Year 2019, Volume 19, Issue 1, Pages 187 - 198 2019-03-22

An Evaluation to the Awareness of Family Medicine Residents in Ankara for the Coagulation Testing, Anticoagulation Treatment and Tracking
Ankara’daki Aile Hekimliği Asistanlarının Koagülasyon Testleri, Antikoagülasyon Tedavisi ve Takibi Konusundaki Farkındalıklarının Değerlendirilmesi

İskender Bülbül [1] , İrfan Şencan [2] , İsmail Kasım [3] , Tarık Eren Yılmaz [4] , Adem Bahadır [5] , Adem Özkara [6]

17 109

Objectives: The family physicians are the individuals who constitute the first contact point with patients and take position in primary care. On behalf of family physicians are dominating by a wide range of disease groups, reveal the awareness of the anticoagulant therapy and monitoring necessary.
Materials and Methods: Research was planned as an observational, cross sectional survey. Surveys were hand out to family physician residents in Ankara. 143 participants answering the questions of survey without any reserve from assistant family physician, who were invited to our study date between 15/10/2014 and 12/01/2014, were incorporated.
Results: Only 8.4% of the residents stated that they attended a training on anticoagulant therapy and follow-up. We pick out that participants who attend training have more accurate answer to questions which intended to measure awareness and knowledge. Those constituted the majority who has not completed 10 years in their medical profession. The correct answer rates of the group that we call young physicians were higher.
Conclusion: With this research, the awareness about anticoagulant therapy and monitoring and lack of education are reveal. With the researches supporting this study, identifying the lacking issues that residents of family physicians' awareness then making education plans intended to these issues and better equipped family physician residents giving medical service will be provided.

Amaç: Aile hekimliği uzmanları, hastalarla ilk temas noktasını oluşturan birinci basamakta görev alan sağlık neferleridir. Uzmanlık eğitim sürecini birçok eğitim aşamasından geçirerek tamamlayan hekimler 3 yıl boyunca bir bilgi birikimi kazanırlar. Aile hekimliği uzmanlarının geniş bir yelpazedeki hastalık grubuna hakim olmaları adına antikoagülan tedavi ve takibi hakkında farkındalıklarının ortaya konması gerekmektedir.

Materyal ve Metot: Araştırma gözlemsel, kesitsel bir anket çalışması olarak planladı. Ankara’daki aile hekimliği asistanlarına, özellikle eğitim saatlerinde, anketler dağıtıldı. 01/9/2014 ile 01/12/2014 tarihleri arasında çalışmamıza davet edilen asistan hekimlerden anket sorularına eksiksiz yanıt veren 143 katılımcı araştırmaya dahil edildi.

Bulgular: Araştırmaya katılımcıların büyük çoğunluğu genç hekimlerden oluşmaktaydı. Asistan hekimlerin sadece % 8,4’ü antikoagülan tedavi ve takibi ile ilgili bir eğitime katıldığını ifade etti. Katılımcılardan eğitime katılanların bilgi düzeyi ve farkındalıklarını ölçmeye yönelik olan sorulara daha doğru yanıtlar verdiğini gördük. Hekimlik mesleğinde 10 yılını doldurmamış olanlar çoğunluğu oluşturmaktaydı. Genç hekimler olarak nitelendirdiğimiz bu grubun soruları doğru cevaplama oranları daha yüksekti.

Sonuç: Bu araştırma ile antikoagülan tedavi ve takibi konusunda farkındalık ve eğitim eksikliği ortaya konulmuştur. Bu çalışmayı destekleyici araştırmalar ile aile hekimliği asistanlarının farkındalıklarının eksik olduğu konular belirlenerek bu konulara yönelik eğitim planlarının yapılması daha donanımlı aile hekimliği uzmanlarının sağlık hizmeti vermesini sağlayacaktır.

  • Leach DC, Fletcher SW. Perspectives on continuing education in the health professions: improving health care through lifelong learning. Chest. 2008;134(6):1299-303.
  • Van Cott EM, Laposata M, Prins MH. Laboratory evaluation of hypercoagulability with venous or arterial thrombosis. Archives of pathology & laboratory medicine. 2002;126(11):1281-95.
  • Fanikos J, Grasso-Correnti N, Shah R, Kucher N, Goldhaber SZ. Major bleeding complications in a specialized anticoagulation service. The American journal of cardiology. 2005;96(4):595-8.
  • Doree C, Stanworth S, Brunskill SJ, Hopewell S, Hyde CJ, Murphy MF. Where are the systematic reviews in transfusion medicine? A study of the transfusion evidence base. Transfusion medicine reviews. 2010;24(4):286-94.
  • Bonar RA, Lippi G, Favaloro EJ. Overview of Hemostasis and Thrombosis and Contribution of Laboratory Testing to Diagnosis and Management of Hemostasis and Thrombosis Disorders. Methods in molecular biology. 2017;1646:3-27.
  • Kraaijpoel N, van Es N, Bleker SM, Brekelmans MPA, Eerenberg ES, Middeldorp S, et al. Clinical Impact and Course of Anticoagulant-Related Major Bleeding in Cancer Patients. Thrombosis and haemostasis. 2018;118(1):174-81.
  • Kucher N, Castellanos LR, Quiroz R, Koo S, Fanikos J, Goldhaber SZ. Time trends in warfarin-associated hemorrhage. The American journal of cardiology. 2004;94(3):403- 6.
  • Hunt PJ, Richards AM, Espiner EA, Nicholls MG, Yandle TG. Bioactivity and metabolism of C-type natriuretic peptide in normal man. The Journal of clinical endocrinology and metabolism. 1994;78(6):1428-35.
  • Costantino G, Ruwald MH, Quinn J, Camargo CA, Jr., Dalgaard F, Gislason G, et al. Prevalence of Pulmonary Embolism in Patients With Syncope. JAMA internal medicine. 2008.
Primary Language en
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Author: İskender Bülbül (Primary Author)

Author: İrfan Şencan

Author: İsmail Kasım

Author: Tarık Eren Yılmaz

Author: Adem Bahadır

Author: Adem Özkara

Bibtex @research article { amj542431, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {187 - 198}, doi = {10.17098/amj.542431}, title = {An Evaluation to the Awareness of Family Medicine Residents in Ankara for the Coagulation Testing, Anticoagulation Treatment and Tracking}, key = {cite}, author = {Bülbül, İskender and Şencan, İrfan and Kasım, İsmail and Yılmaz, Tarık Eren and Bahadır, Adem and Özkara, Adem} }
APA Bülbül, İ , Şencan, İ , Kasım, İ , Yılmaz, T , Bahadır, A , Özkara, A . (2019). An Evaluation to the Awareness of Family Medicine Residents in Ankara for the Coagulation Testing, Anticoagulation Treatment and Tracking. Ankara Medical Journal, 19 (1), 187-198. DOI: 10.17098/amj.542431
MLA Bülbül, İ , Şencan, İ , Kasım, İ , Yılmaz, T , Bahadır, A , Özkara, A . "An Evaluation to the Awareness of Family Medicine Residents in Ankara for the Coagulation Testing, Anticoagulation Treatment and Tracking". Ankara Medical Journal 19 (2019): 187-198 <http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/44012/542431>
Chicago Bülbül, İ , Şencan, İ , Kasım, İ , Yılmaz, T , Bahadır, A , Özkara, A . "An Evaluation to the Awareness of Family Medicine Residents in Ankara for the Coagulation Testing, Anticoagulation Treatment and Tracking". Ankara Medical Journal 19 (2019): 187-198
RIS TY - JOUR T1 - An Evaluation to the Awareness of Family Medicine Residents in Ankara for the Coagulation Testing, Anticoagulation Treatment and Tracking AU - İskender Bülbül , İrfan Şencan , İsmail Kasım , Tarık Eren Yılmaz , Adem Bahadır , Adem Özkara Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17098/amj.542431 DO - 10.17098/amj.542431 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 187 EP - 198 VL - 19 IS - 1 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.542431 UR - https://doi.org/10.17098/amj.542431 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal An Evaluation to the Awareness of Family Medicine Residents in Ankara for the Coagulation Testing, Anticoagulation Treatment and Tracking %A İskender Bülbül , İrfan Şencan , İsmail Kasım , Tarık Eren Yılmaz , Adem Bahadır , Adem Özkara %T An Evaluation to the Awareness of Family Medicine Residents in Ankara for the Coagulation Testing, Anticoagulation Treatment and Tracking %D 2019 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 19 %N 1 %R doi: 10.17098/amj.542431 %U 10.17098/amj.542431
ISNAD Bülbül, İskender , Şencan, İrfan , Kasım, İsmail , Yılmaz, Tarık Eren , Bahadır, Adem , Özkara, Adem . "An Evaluation to the Awareness of Family Medicine Residents in Ankara for the Coagulation Testing, Anticoagulation Treatment and Tracking". Ankara Medical Journal 19 / 1 (March 2019): 187-198. https://doi.org/10.17098/amj.542431