Künye

Ankara Medical Journal

e-ISSN: 2148-4570

Publication Managing Director

and Owner /

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

ve İmtiyaz Sahibi:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği Anabilim Dalı adına

Mehmet Uğurlu

Editor in Chief / Baş Editör:

Yusuf Üstü

Adress / Yazışma Adresi:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Ankara Atatürk EAH

Bilkent Yolu 3.km

Bilkent / Ankara

Tel: +90 312 2912525 /

3642

e-mail:

info@ankaramedicaljounal.com