1. Şizofreni Hastalarının Ebeveynlerinde Mentalizasyon Problemleri: Çapraz Kesitsel Bir Çalışma ()
 2. Böbrek Hücreli Karsinomlu Hastaların Demografik Özellikleri ve Tedavi Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi ()
 3. Malign Bulguları Olan Benign Sonuçlu Tuba-Ovaryen Apse Yönetimi (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/1741/21441)
 4. Saçlı Deride Yabancı Cisim Yakınması İle Kendini Gösteren Nadir Bir Olgu: Munchausen Sendromu (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/1742/21453)
 5. Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde Hemşirenin Rolü ()
 6. Diabetik Ayaklı Hastalarımızda Amputasyon Oranları ve Demografik Veriler (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/1741/21434)
 7. Proloterapi: Aile Hekimliği’nde Kronik Ağrı Yönetiminde Yeni Bir Yöntem (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/26506/278922)
 8. B-12 Vitamini ve İnfertilite (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/1739/21395)
 9. Diş Hekimlerinde El Ekzeması Sıklığı (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/1746/21496)
 10. Özel Virüs Aşıları – 2 (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/1742/21446)
 11. Gebe Kadınların Antenatal Testlere Yaklaşımını Etkileyen Faktörler (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/28553/304664)
 12. Aile Hekimliğinde Düşkünlük: Tanısı ve Yönetimi (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/1751/21509)
 13. İdrar Yolu Enfeksiyonun Çok Nadir Klinik Yansıması: Anjiyoödem (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/1748/21554)
 14. Meniere Hastalığında Akupunktur Tedavisi (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/1740/21422)
 15. Correlation Of Lipid Profile And Diet With Premature Coronary Heart Disease In Kirkuk City-Iraq (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/1745/21484)
 16. Eğilmiş Kuntscher Çivisinin Zorlu Revizyonu: Olgu Sunumu (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/1745/21489)
 17. Sternum Metastazı İle Tanı Alan Tiroid Folliküler Karsinomu: Olgu Sunumu (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/1745/21491)
 18. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sürekli Mesleksel Gelişime Yaklaşımları (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/26506/278915)
 19. Diyabetik Ayak Ülserinde Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi: Olgu Sunumu (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/26506/278927)
 20. Ürtiker ve Entomoeba Histolitica Birlikteliği: Dört Olgu Serisi (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/26507/278941)