1. Şizofreni Hastalarının Ebeveynlerinde Mentalizasyon Problemleri: Çapraz Kesitsel Bir Çalışma ()
 2. Böbrek Hücreli Karsinomlu Hastaların Demografik Özellikleri ve Tedavi Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi ()
 3. Anksiyete Duyarlılık İndeksinin İntihar Riskini Değerlendirme Üzerine Etkileri (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/1752/21605)
 4. Doğum Sonrası Dönemdeki Annelerin Sağlıklı Kilo Vermek Konusundaki Bilgi Düzeylerinin ve Tutumlarının Sorgulanması (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/1749/21573)
 5. Eğilmiş Kuntscher Çivisinin Zorlu Revizyonu: Olgu Sunumu (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/1745/21489)
 6. Sigara Alışkanlığının HbA1c Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/1752/21617)
 7. Diyabetik Ayak Ülserinde Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi: Olgu Sunumu (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/26506/278927)
 8. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışanların Depresyon Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/26467/278624)
 9. Sternum Metastazı İle Tanı Alan Tiroid Folliküler Karsinomu: Olgu Sunumu (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/1745/21491)
 10. Meniere Hastalığında Akupunktur Tedavisi (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/1740/21422)
 11. Ceza İnfaz Kurumlarında Diyabet Yönetimi (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/1744/21477)
 12. Prediyabetik Hastalarda Vitamin D Düzeylerinin Değerlendirilmesi (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/24320/257717)
 13. Diabetik Ayaklı Hastalarımızda Amputasyon Oranları ve Demografik Veriler (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/1741/21434)
 14. Gebe Kadınların Antenatal Testlere Yaklaşımını Etkileyen Faktörler (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/28553/304664)
 15. Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde Hemşirenin Rolü ()
 16. Yeni Tespit Tip 2 Diyabetik Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı ve Bileşenlerinin Değerlendirilmesi (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/1744/21472)
 17. Diş Hekimlerinde El Ekzeması Sıklığı (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/1746/21496)
 18. Proloterapi: Aile Hekimliği’nde Kronik Ağrı Yönetiminde Yeni Bir Yöntem (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/26506/278922)
 19. Aile Hekimliği Polikliniğinde Saptanan Bir Epikardiyal Yağ Dokusu Olgusu (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/1753/21578)
 20. Farklı Düzeylerde Glukoz İntoleransı Bulunan Gebelerin Kan Şekeri Profilleri ve Perinatal Sonuçlarının Değerlendirilmesi (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/26507/278934)