Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
Konu Filtresi
Dergi Filtresi
 1. Şizofreni Hastalarının Ebeveynlerinde Mentalizasyon Problemleri: Çapraz Kesitsel Bir Çalışma ()
 2. Böbrek Hücreli Karsinomlu Hastaların Demografik Özellikleri ve Tedavi Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi ()
 3. Diyabetik Ayak Ülserinde Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi: Olgu Sunumu (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/26506/278927)
 4. Motorlu Taşıt Kazalarında Kan Alkol Seviyelerinin Yaralanma Ciddiyeti ve Maliyet Üzerine Etkileri (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/1740/21415)
 5. Diabetik Ayaklı Hastalarımızda Amputasyon Oranları ve Demografik Veriler (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/1741/21434)
 6. Meniere Hastalığında Akupunktur Tedavisi (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/1740/21422)
 7. Farklı Düzeylerde Glukoz İntoleransı Bulunan Gebelerin Kan Şekeri Profilleri ve Perinatal Sonuçlarının Değerlendirilmesi (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/26507/278934)
 8. Sternum Metastazı İle Tanı Alan Tiroid Folliküler Karsinomu: Olgu Sunumu (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/1745/21491)
 9. Ürtiker ve Entomoeba Histolitica Birlikteliği: Dört Olgu Serisi (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/26507/278941)
 10. Bir Akut Apandisit Olgusu (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/1743/21465)
 11. Gebe Kadınların Antenatal Testlere Yaklaşımını Etkileyen Faktörler (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/28553/304664)
 12. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sürekli Mesleksel Gelişime Yaklaşımları (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/26506/278915)
 13. B-12 Vitamini ve İnfertilite (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/1739/21395)
 14. Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde Hemşirenin Rolü ()
 15. Aile Hekimliğinde Düşkünlük: Tanısı ve Yönetimi (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/1751/21509)
 16. Türkiye'deki Trafik Kazalarının Analizi (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/1747/21566)
 17. Proloterapi: Aile Hekimliği’nde Kronik Ağrı Yönetiminde Yeni Bir Yöntem (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/26506/278922)
 18. Sigara Alışkanlığının HbA1c Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/1752/21617)
 19. Correlation Of Lipid Profile And Diet With Premature Coronary Heart Disease In Kirkuk City-Iraq (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/1745/21484)
 20. Saçlı Deride Yabancı Cisim Yakınması İle Kendini Gösteren Nadir Bir Olgu: Munchausen Sendromu (http://www.ankaramedicaljournal.com/issue/1742/21453)