Ankara Medical Journal
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-4570 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi |

Sevgili Meslektaşlarım,

Ankara Medical Journal, 2014 yılının ilk sayısından bu yana Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalının uluslararası, hakemli ve açık erişimli süreli yayınıdır. Aile hekimliği, tıp eğitimi, sağlık politikaları, koruyucu hekimlik, toplum sağlığı ve birinci basamak hekimliği konularında araştırma makalesi, davetli derleme, olgu sunumu ve editöre mektup türünde yazılar kabul etmektedir.

Dergimiz DOAJ, DRJI, EBSCOhost, Google Scholar, HINARI, ROAD, InfoBase Index, J-Gate, Journal Index, Journal TOCs, SHERPA/RoMEO, TÜBİTAK Türk Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline, UlrichsWeb Global Serials Directory, Cite Factor, ResearchBib, GIF, ISRA, Academic Keys tarafından abstraktlanmakta/dizinlenmektedir.

Dergimize karşı her geçen gün büyüyen dünya çapındaki ilgiden memnuniyetimizi ve sizlerin katkı ve destekleriyle daha ileri başarılara ulaşma isteğimizi belirtmekten mutluluk duymaktayız. 

Prof. Dr. Yusuf Üstü


Ankara Medical Journal

e-ISSN 2148-4570 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi |
Kapak Resmi

121.837

303.180

Sevgili Meslektaşlarım,

Ankara Medical Journal, 2014 yılının ilk sayısından bu yana Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalının uluslararası, hakemli ve açık erişimli süreli yayınıdır. Aile hekimliği, tıp eğitimi, sağlık politikaları, koruyucu hekimlik, toplum sağlığı ve birinci basamak hekimliği konularında araştırma makalesi, davetli derleme, olgu sunumu ve editöre mektup türünde yazılar kabul etmektedir.

Dergimiz DOAJ, DRJI, EBSCOhost, Google Scholar, HINARI, ROAD, InfoBase Index, J-Gate, Journal Index, Journal TOCs, SHERPA/RoMEO, TÜBİTAK Türk Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline, UlrichsWeb Global Serials Directory, Cite Factor, ResearchBib, GIF, ISRA, Academic Keys tarafından abstraktlanmakta/dizinlenmektedir.

Dergimize karşı her geçen gün büyüyen dünya çapındaki ilgiden memnuniyetimizi ve sizlerin katkı ve destekleriyle daha ileri başarılara ulaşma isteğimizi belirtmekten mutluluk duymaktayız. 

Prof. Dr. Yusuf Üstü


Cilt 18 Sayı 1 Son Sayı
Cilt 18 - Sayı 1 - Mar 2018
 1. Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran 65 Yaş ve Üstü Kişilerde Aşılanma Sıklığı ve Farkındalığı
  Sayfalar 1 - 13
  Hacer Hicran Mutlu, Fatma Olcay Coşkun, Mehmet Sargın
 2. Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Aile Hekimliği Poliklinikleri ile Eğitim Aile Sağlığı Merkezi Polikliniklerine Başvuran Hastaların Kayıtlarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 14 - 21
  Çağdaş Emin Maç, Güzin Zeren Öztürk
 3. Türkiye’de Katastrofik Sağlık Harcamaları ve Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı ile İlişkisi
  Sayfalar 22 - 30
  Mehmet Atasever, Zafer Karaca, Selim Yavuz Sanisoğlu, Afra Alkan, Hasan Bağcı
 4. Türk Kadınlarında Meme Kanseri Risk Değerlendirmesi için Gail, NSABP ve NCI Risk Analiz Modellerinin Duyarlılıkları
  Sayfalar 31 - 39
  Elif Altunbaş Ateş, Betül Bozkurt, Ragıp Çam
 5. Hemşirelerin Boş Zaman Etkinliklerine Katılma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
  Sayfalar 40 - 51
  Ayten Yılmaz Yavuz, İsa Çelik, Sümeyye Bakır
 6. El, Ayak, Ağız Hastalığı Tanısı Alan Hastaların Klinik ve Demografik Olarak Analizi
  Sayfalar 52 - 60
  Fadime Kılınç, Ayşe Akbaş
 7. Kanser Hastalarının ve Onlara Bakım Veren Kişilerin Depresyon ve Anksiyete Durumlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 61 - 67
  Elif Ateş, Emine Canyılmaz, Nahide Gökçe Çakır, Ceyhun Yurtsever, Adnan Yöney
 8. Hemşirelerin Deneyimledikleri Ahlaki Sorunlar
  Sayfalar 68 - 75
  Fatoş Korkmaz, Özlem Mustafbaylı, Işıl Yerlikaya
 9. Bilinmeyen Ateş Etiyolojisinde Girişimsel Hematolojik Tetkiklerin Yeri
  Sayfalar 76 - 83
  Mehmet Gündüz, Samet Yaman, Şule Mine Bakanay Öztürk, Ayşe Kalem Kaya, Aydan Kılıçarslan, Aysun Şentürk Yıkılmaz, İmran Hasanoğlu, Sema Akıncı, Rahmet Güner, İmdat Dilek
 10. Depresyon Hastalarında Nörodavranışsal Kognitif Durum Değerlendirme Testi Sonuçları
  Sayfalar 84 - 93
  Vahap Ozan Kotan, Zeynep Kotan, Birgül Aydın, Selçuk Kırlı
 11. Ankilozan Spondilitte Hastalık Algısının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
  Sayfalar 94 - 112
  Sinem Bozkurt, Lale Aktekin, Berat Meryem Alkan, Fatma Gülçin Ural, Nebahat Sezer, Selami Akkuş
 12. Hastalar ve Yakınlarının Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Nedenleri Konusunda Görüş ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 103 - 116
  Sevil Özdemir Takak, Aylin Baydar Artantaş
 13. Gece Yeme Bozuklukları ile Obezite Arasındaki İlişki
  Sayfalar 117 - 122
  Güzin Zeren Öztürk, Memet Taşkın Eğici, Dilek Toprak, Abdullah Mesut Erdoğan
 14. Türkiye’de Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Süreci ve Geliştirilmesi Gereken Noktalar
  Sayfalar 123 - 128
  Mehmet Uğurlu, Yusuf Üstü
 15. Koruyucu Diş Hekimliği Hizmetlerine Genel Bir Bakış
  Sayfalar 129 - 136
  Gamze Bozcuk Güzeldemirci, İrep Karataş Eray, Dilek Öztaş
 16. Fitoterapide Bitkisel Çaylar
  Sayfalar 137 - 140
  Yusuf Üstü, Mehmet Uğurlu
 17. Tıbbi Sülük Tedavisi: Hirudoterapi
  Sayfalar 141 - 148
  Hüseyin Ayhan, Salih Mollahaliloğlu
 18. Kosta Köprüleşmesi: Olgu Sunumu
  Sayfalar 149 - 152
  Fatma Tamara Köroğlu, Ahmet Keskin, Emine Argüder
 19. Mizofoni: Sosyal Dünyada Bir Bozukluk
  Sayfalar 153 - 154
  Murat İlhan Atagün, Sümeyye İslamoğlu, Serdar Süleyman Can