Ankara Medical Journal
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-4570 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi |

Sevgili Meslektaşlarım,

Ankara Medical Journal, 2014 yılının ilk sayısından bu yana Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalının uluslararası, hakemli ve açık erişimli süreli yayınıdır. Aile hekimliği, tıp eğitimi, sağlık politikaları, koruyucu hekimlik, toplum sağlığı ve birinci basamak hekimliği konularında araştırma makalesi, davetli derleme, olgu sunumu ve editöre mektup türünde yazılar kabul etmektedir.

Dergimiz DOAJ, DRJI, EBSCOhost, Google Scholar, HINARI, ROAD, InfoBase Index, J-Gate, Journal Index, Journal TOCs, SHERPA/RoMEO, TÜBİTAK Türk Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline, UlrichsWeb Global Serials Directory, Cite Factor, ResearchBib, GIF, ISRA, Academic Keys tarafından abstraktlanmakta/dizinlenmektedir. Yeni indekslerle yazışmalarımız süreç içinde devam etmektedir.

Dergimize karşı her geçen gün büyüyen dünya çapındaki ilgiden memnuniyetimizi ve sizlerin katkı ve destekleriyle daha ileri başarılara ulaşma isteğimizi belirtmekten mutluluk duymaktayız. 

Doç. Dr. Ahmet KESKİN


Ankara Medical Journal

e-ISSN 2148-4570 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi |
Kapak Resmi

144.907

493.678

Sevgili Meslektaşlarım,

Ankara Medical Journal, 2014 yılının ilk sayısından bu yana Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalının uluslararası, hakemli ve açık erişimli süreli yayınıdır. Aile hekimliği, tıp eğitimi, sağlık politikaları, koruyucu hekimlik, toplum sağlığı ve birinci basamak hekimliği konularında araştırma makalesi, davetli derleme, olgu sunumu ve editöre mektup türünde yazılar kabul etmektedir.

Dergimiz DOAJ, DRJI, EBSCOhost, Google Scholar, HINARI, ROAD, InfoBase Index, J-Gate, Journal Index, Journal TOCs, SHERPA/RoMEO, TÜBİTAK Türk Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline, UlrichsWeb Global Serials Directory, Cite Factor, ResearchBib, GIF, ISRA, Academic Keys tarafından abstraktlanmakta/dizinlenmektedir. Yeni indekslerle yazışmalarımız süreç içinde devam etmektedir.

Dergimize karşı her geçen gün büyüyen dünya çapındaki ilgiden memnuniyetimizi ve sizlerin katkı ve destekleriyle daha ileri başarılara ulaşma isteğimizi belirtmekten mutluluk duymaktayız. 

Doç. Dr. Ahmet KESKİN


Cilt: 18 Sayı: 3 Son Sayı
Cilt 18 - Sayı 3 - Eyl 2018
 1. Türkiye’de Aile Hekimliğinde Sevk Zinciri Nasıl Uygulanmalıdır?
  Sayfalar 256 - 266
  Güven Bektemur, Seçil Arıca, Mehmet Ziya Gençer
 2. Kilo Vermenin Bel ve Diz Ağrılarına Etkisi
  Sayfalar 267 - 275
  Zeki Taşdemir, Şevin Demir, Oya Taşdemir, Mehmet Sargın
 3. Postpartum Depresyon ile Emzirme Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 276 - 285
  Duygu Ayhan Başer
 4. The Effects of the New Baby on The Older Sibling
  Sayfalar 286 - 299
  Basri Furkan Dağcıoğlu
 5. Aile Hekimliği Uzmanlık Öğrencilerinin Bakış Açısından Aile Hekimliği Saha Eğitimi ve Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri
  Sayfalar 300 - 311
  Burçin Yıldırım, Memet Taşkın Eğici
 6. The Assessment of Knowledge Levels and Practices of Family Physicians Practicing in Family Health Centers in Ankara with Regard to Well Child Follow-up
  Sayfalar 312 - 321
  Tuğba Yılmaz, İrfan Şencan, Tarık Eren Yılmaz, İsmail Kasım, Abdülkadir Kaya, Rabia Kahveci, Adem Özkara
 7. Perianal Akrokordonların İnsülin Direnci ile İlişkisi
  Sayfalar 322 - 327
  Mustafa Tahtacı, Reyhan Ersoy, Osman Ersoy
 8. Sigarayı Bırakmak için Başvuranlarda Nikotin Bağımlılık Düzeyi ve Sosyodemografik Özelliklerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 328 - 336
  Ayşe Didem Esen, Seçil Arıca
 9. Depression in Rheumatoid Arthritis: Association with Quality of Life, Function and Disease Activity
  Sayfalar 337 - 344
  Fatma Gül Yurdakul, Yeşim Garip Çimen, Ayşegül Kılıçarslan, Aslı Çalışkan Uçkun, Hatice Bodur
 10. Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Nötrofil/Lenfosit Oranı ve Monosit Sayımının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 345 - 354
  İsmail Erkan Aydın, Şervan Gökhan, Alp Şener, Fatih Tanrıverdi, Gül Pamukçu Günaydın, Gülhan Kurtoğlu Çelik
 11. Kadınlarda Osteoporoz Risk Faktörlerinin Görülme Durumuna Yönelik Bir İnceleme
  Sayfalar 355 - 368
  Melda Kangalgil, Eren Canbolat, Funda Pınar Çakıroğlu
 12. Is There a Prognostic Significance of Serum Uric Acid Levels in Cardiac Dysfunction?
  Sayfalar 369 - 374
  Canan Topçuoğlu, Sevilay Sezer, Çiğdem Yücel, Mustafa Yücel, Fatih Dede, Turan Turhan
 13. Pareidolia Testinin Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması
  Sayfalar 375 - 381
  Gülsüm Akdeniz
 14. Bilinen ve Olası Risk Faktörlerinin Birlikteliğinin Gestasyonel Diyabetes Mellitus Gelişimine Etkisi
  Sayfalar 382 - 390
  Eren Gürkan, Emre Dirican, Neşe Bülbül
 15. Evde Sağlık Hizmetleri Birimine Kayıtlı Geriatrik Hastaların İnfluenza ve Pnömokok Aşısı ile Aşılanma Durumları ve Doktor Önerisinin Etkisi
  Sayfalar 391 - 401
  Tuğba Yılmaz, Tarık Eren Yılmaz, Şükran Ceyhan, İsmail Kasım, Abdülkadir Kaya, Öznur Kübra Odabaş, Öznur Sargın, Adem Bahadır, Adem Özkara
 16. Diz Altı Ampute Hastalarda Denge ve Depresyon Durumlarının Değerlendirilmesi: Kontrollü Çalışma
  Sayfalar 402 - 409
  Abdülkadir Aydın, Sibel Çağlar Okur
 17. The Association of IGF-1 with Clinical Symptoms in Female Patients With Fibromyalgia Syndrome
  Sayfalar 410 - 418
  Sevgi Gümüş Atalay
 18. Diferansiye Tiroid Kanserlerinin Klinikopatolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 419 - 429
  Oya Topaloğlu, Hüsniye Başer, Ayşegül Aksoy Altınboğa, Serap Ulusoy, Reyhan Ersoy, Bekir Çakır
 19. Karpal Tünel Sendromu Dekompresyon Cerrahisinde Diyabetes Mellitus’un Sonuçlara Etkisi
  Sayfalar 430 - 437
  Uygar Daşar, Tansel Mutlu
 20. Hashimoto Tiroditine Eşlik Eden Nodüllerin Ultrasonografik Özellikleri ve Sitolojik Bulguları
  Sayfalar 438 - 446
  Didem Özdemir, Fatma Dilek Dellal, Hüsniye Başer, Aylin Kılıç Yazgan, Şeyda Türkölmez, Reyhan Ersoy, Bekir Çakır
 21. Hipertansiyona Pratik Yaklaşım
  Sayfalar 447 - 453
  Yusuf Üstü, Mehmet Uğurlu
 22. Hipertiroidili Bir Hastada Hipokaleminin Nadir Nedeni: Gitelman Sendromu
  Sayfalar 454 - 457
  Hüsniye Başer, Oya Topaloğlu, Bekir Çakır
 23. Ülkemizde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbın Kilometre Taşları
  Sayfalar 458 - 459
  Kenan Taştan