Ankara Medical Journal
Cover Image
e-ISSN 2148-4570 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Ankara Yildirim Beyazit University |

160.484

900.434

Dear Colleagues,

Ankara Medical Journal is an international, peer-reviewed, open access periodic journal which belongs to the Department of Family Medicine of Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Medicine, Ankara/Turkey since the first issue of 2014. We accept research articles, invited reviews, case reports and letters to the editor about the subjects of family medicine, medical education, health policies, preventive medicine, community health and primary care.

Our journal has been listed in international indexes since 2013 and included in ULAKBİM TR-DİZİN since 2014.

Our journal is currently indexed/abstracted in DOAJ, DRJI, EBSCOhost, Google Scholar, HINARI, ROAD, InfoBase Index, J-Gate, Journal Index, Journal TOCs, SHERPA/RoMEO, TUBITAK Turkish Medical Index, Turkish Citation Index, Turkish Medline, UlrichsWeb Global Serials Directory, Academic Keys, ISRA, GIF, Cite Factor, ResearchBib. The coverage is being tried to be widened in the ongoing process.

We are happy for worldwide interest to our journal growing day by day. We hope to reach further achievements with your involvement and support.

Assoc. Prof. Dr. Ahmet KESKİN


Ankara Medical Journal

e-ISSN 2148-4570 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Ankara Yildirim Beyazit University |
Cover Image

160.484

900.434

Dear Colleagues,

Ankara Medical Journal is an international, peer-reviewed, open access periodic journal which belongs to the Department of Family Medicine of Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Medicine, Ankara/Turkey since the first issue of 2014. We accept research articles, invited reviews, case reports and letters to the editor about the subjects of family medicine, medical education, health policies, preventive medicine, community health and primary care.

Our journal has been listed in international indexes since 2013 and included in ULAKBİM TR-DİZİN since 2014.

Our journal is currently indexed/abstracted in DOAJ, DRJI, EBSCOhost, Google Scholar, HINARI, ROAD, InfoBase Index, J-Gate, Journal Index, Journal TOCs, SHERPA/RoMEO, TUBITAK Turkish Medical Index, Turkish Citation Index, Turkish Medline, UlrichsWeb Global Serials Directory, Academic Keys, ISRA, GIF, Cite Factor, ResearchBib. The coverage is being tried to be widened in the ongoing process.

We are happy for worldwide interest to our journal growing day by day. We hope to reach further achievements with your involvement and support.

Assoc. Prof. Dr. Ahmet KESKİN


Volume 19 - Issue 2 - Jun 2019
 1. Hasta Ve Yakınlarının Pasif Sigara İçiminin Oluşturduğu Sağlık Sorunları Hakkındaki Farkındalığı
  Pages 213 - 225
  Emine Argüder, Osama Abuzaina, Hatice Bakır, Aysegül Karalezli, Hatice Canan Hasanoglu
 2. Akut Tonsillofarenjitli Çocuklarda Beta Hemolitik Streptokok Varlığını Gösteren Belirti ve Bulguların Değerlendirilmesi
  Pages 226 - 231
  Şamil Hızlı, Filiz Meryem Altay
 3. Evde sağlık hizmeti alan hastaların bakım verenlerinin sosyo-demografik özellikleri
  Pages 232 - 243
  Tanyel Sema Dağdeviren, Murat Dağdeviren, Nevgül Demir, Müberra Atatorun, Oğuz Ali Özşahin, Didem Adahan
 4. Ankara İli Kuduz Aşı Merkezlerinde Hizmet Sunan Sağlık Çalışanlarının Kuduz Hastalığıyla İlgili Bilgi Düzeyleri
  Pages 244 - 250
  Asiye Çiğdem Şimşek, Alev Yücel, Sertaç Çankaya
 5. Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hastaların Akılcı İlaç Kullanımı Yönünden Değerlendirilmesi
  Pages 251 - 260
  Başak Beggi, Zeynep Aşık
 6. Subklinik Hipertiroidili Hastalarda Vitamin D Düzeyinin ve Metabolik Parametrelerin İncelenmesi
  Pages 261 - 269
  Müge Keskin, Esra Ademoğlu, Arzu Or Koca, Derun Taner Ertugrul
 7. Wet Cupping Therapy Improves Health Related Quality of Life: A Self-Controlled Interventional Study
  Pages 270 - 277
  Süleyman Ersoy, Habibe İnci, Didem Sunay, Seyit Ali Kayıs, Velittin Selçuk Engin, Ali Ramazan Benli
 8. Diyabetik Hastalarda Tiroid Kanserlerinin Klinikopatolojik Özellikleri Non-diyabetik Hastalardan Farklı mıdır?
  Pages 278 - 287
  Fatma Dilek Dellal, Şefika Burçak Polat, Mustafa Ömer Yazıcıoğlu, Hayriye Tatlı Doğan, Reyhan Ersoy, Bekir Çakır
 9. The Effect of Bolus Vitamin D Supplementation
  Pages 288 - 297
  Sinem Bozkurt, Berat Meryem Alkan, Fatma Gülçin Ural, Hatice Aksekili, Fatma Fidan, Nebahat Sezer, Lale Aktekin, Özge Ardıçoğlu, Selami Akkuş
 10. Ankara İli 2017 Yılı 40. Hafta ile 2018 Yılı 20. Hafta Arasında Yapılan Sentinel İnfluenza Benzeri Hastalık (İBH) Sürveyansının Değerlendirilmesi
  Pages 298 - 306
  Asiye Çiğdem Şimşek, Doğan Akdoğan
 11. Vitamin D in Patients With Duchenne Muscular Dystrophy
  Pages 307 - 315
  Filiz Meryem Sertpoyraz, Bedile Irem Tiftikcioglu, Figen Baydan, Bakiye Tunçay, Oya Halıcıoğlu Baltalı
 12. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Organ Bağışı Ve Nakli İle İlgili Bilgi, Düşünce Ve Tutumlarına Tıp Eğitiminin Etkisi
  Pages 316 - 324
  Mikail Yılmaz, Serpil Demirağ
 13. Sivas ili kırsal bir ilçede okul çağı çocuklar ve adolesanlarda obezite sıklığının ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi
  Pages 325 - 336
  Ezgi Agadayı, Nurullah Çelik, Selma Çetinkaya, Sanem Nemmezi Karaca
 14. Acil servise düşük tehdidi nedeniyle başvuran hastalarda sistemik inflamatuar belirteçlerin gebelik sonuçlarını öngörmede Etkisi
  Pages 337 - 343
  Eda Kan
 15. Tıp Ve İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Tütün Ve Tütün Ürünleri Kullanım Farklılıkları
  Pages 344 - 356
  Hülya Vatansev, Ruhuşen Kutlu, Aşina Gülerarslan Özdengül, Nur Demırbas, Sadık Taşer, Fevzettin Yılmaz
 16. The Distribution of Systemic Diseases According to Age and Gender in Patients Admitted to an Oral and Dental Health Care Hospital
  Pages 357 - 365
  Elif Aybala Oktay, Serpil Karaoglanoglu, Numan Aydın, Zeynep Yeşil Duymuş, Tuğgen Özcivelek Mersin, Hüseyin Tort
 17. What Is The Success Rate of Patients Using Warfarin In Maintaining Their Target International Normalized Ratio Levels?
  Pages 366 - 374
  Tuğba Atmaca Temrel, Serkan Şahin, İshak Şan
 18. Thrombocytosis Associated with Iron Deficiency Anemia; Is It a Masked Myeloproliferative Disorder?
  Pages 375 - 380
  Senem Maral
 19. Tokat İl Merkezinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Ön Tanısıyla Hastanede Yatan Hastaların, KKKA Hastalığı Hakkında Bilgi Düzeyi
  Pages 381 - 395
  Fatma Gök Kazan, Haldun Sümer
 20. Relationships of Pain Intensity, Kinesiophobia and Quality of Life in Chronic Subacromial Pain Syndrome
  Pages 396 - 406
  Sevtap Günay Uçurum
 21. Evaluation of The Relevance of Urgency in Dermatological Patients Admitted to The Emergency Department with The Relationship Between Anxiety, Depression Levels and Dermatological Quality of Life: A Prospective Observational Study
  Pages 407 - 415
  Hatice Kaya, Onur Karakayali
 22. Lavantanın Tıbbi Kullanımı
  Pages 416 - 418
  Yusuf Üstü, Mehmet Uğurlu
 23. Çocuk Diş Hekimliğinde Lazer Uygulamaları: Bir Literatür Güncellemesi
  Pages 419 - 428
  Pınar Serdar Eymirli, Melek Dilek Turgut
 24. Postmenapozal dönemde komplet labial füzyona bağlı akut üriner retansiyon olgusu: Bir olgu sunumu ve literatür araştırması
  Pages 429 - 433
  Onur Günaldı, Hakan Peker, Berna Halıloğlu Peker
 25. Maksillofasiyal Travmalarda Türk Ceza Kanunu 87/1-2. Açısından Yaklaşım Nasıl Olmalıdır? (Olgu Sunumu)
  Pages 434 - 438
  Yusuf Atan, Murat Akbaba, Zekeriya Tataroğlu, Veysal Daş, Emre Yuluğ
 26. Acute Genital Ulcers in a Virgin Adolescent Girl: A Case Report and Literature Review
  Pages 439 - 444
  Hüseyin Çivici, Serhan Can İşcan, Jalal Raoufi, Evrim Erdemoğlu
 27. Allopürinol'ün Neden Olduğu ve Seftriakson Tarafından Tetiklenen Yeni Bir DRESS Sendromu Olgusu
  Pages 445 - 449
  Muhammet Kızmaz, Burcu Kumtepe Kurt, Ayşe Karadağ
 28. Geç Tanı Alan Bir Çölyak Olgusu ve Düşündürdükleri
  Pages 450 - 452
  Yasin Selvi, Basri Furkan Dağcıoğlu, Yusuf Üstü
Indexes and Platforms
Ankara Medical Journal

The Ankara Medical Journal is a peer-reviewed, open access, common periodical journal, belonging to the Family Medicine Department of Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Medicine.