Ankara Medical Journal
Cover Image
e-ISSN 2148-4570 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Ankara Yildirim Beyazit University |

Dear Colleagues,

Ankara Medical Journal is an international, peer-reviewed, open access periodic journal which belongs to the Department of Family Medicine of Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Medicine, Ankara/Turkey since the first issue of 2014. We accept research articles, invited reviews, case reports and letters to the editor about the subjects of family medicine, medical education, health policies, preventive medicine, community health and primary care.

Our journal has been listed in international indexes since 2013 and included in ULAKBİM TR-DİZİN since 2014.

Our journal is currently indexed/abstracted in DOAJ, DRJI, EBSCOhost, Google Scholar, HINARI, ROAD, InfoBase Index, J-Gate, Journal Index, Journal TOCs, SHERPA/RoMEO, TUBITAK Turkish Medical Index, Turkish Citation Index, Turkish Medline, UlrichsWeb Global Serials Directory, Academic Keys, ISRA, GIF, Cite Factor, ResearchBib. The coverage is being tried to be widened in the ongoing process.

We are happy for worldwide interest to our journal growing day by day. We hope to reach further achievements with your involvement and support.

Assoc. Prof. Dr. Ahmet KESKİN


Ankara Medical Journal

e-ISSN 2148-4570 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Ankara Yildirim Beyazit University |
Cover Image

158.855

788.984

Dear Colleagues,

Ankara Medical Journal is an international, peer-reviewed, open access periodic journal which belongs to the Department of Family Medicine of Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Medicine, Ankara/Turkey since the first issue of 2014. We accept research articles, invited reviews, case reports and letters to the editor about the subjects of family medicine, medical education, health policies, preventive medicine, community health and primary care.

Our journal has been listed in international indexes since 2013 and included in ULAKBİM TR-DİZİN since 2014.

Our journal is currently indexed/abstracted in DOAJ, DRJI, EBSCOhost, Google Scholar, HINARI, ROAD, InfoBase Index, J-Gate, Journal Index, Journal TOCs, SHERPA/RoMEO, TUBITAK Turkish Medical Index, Turkish Citation Index, Turkish Medline, UlrichsWeb Global Serials Directory, Academic Keys, ISRA, GIF, Cite Factor, ResearchBib. The coverage is being tried to be widened in the ongoing process.

We are happy for worldwide interest to our journal growing day by day. We hope to reach further achievements with your involvement and support.

Assoc. Prof. Dr. Ahmet KESKİN


Volume 19 - Issue 1 - Mar 2019
 1. Geriatrik Bireylerin Periyodik Sağlık Muayenesi Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışları
  Pages 1 - 9
  Çağdaş Emin Maç, Güzin Zeren Öztürk, Saliha Büşra Aksu, Burcu Demirbaş, Dilek Toprak
 2. Mezuniyet Öncesi ve Sonrasında Hekimlik Mesleğine Yönelik Tutum
  Pages 10 - 20
  Sevil Aydoğan, Seval Çalışkan Pala, Burhanettin Işıklı
 3. Palyatif Bakım Hastalarına Resüsitasyon Uygulayan Sağlık Çalışanlarının Deneyimleri
  Pages 21 - 31
  Metin Dinçer
 4. Breastfeeding Promotion and Baby-Friendly Health Facilities in Turkey: A Systematic Approach to Scale up the Program
  Pages 32 - 40
  Nilgün Çaylan, Melek Kılıç, Burcu Kayhan Tetik, Ceren Armut, Başak Tezel
 5. Çocuklarda İnmemiş Testis Vakalarında Ebeveynlerin Farkındalık Düzeyleri
  Pages 41 - 49
  İlknur Kavcı Kokar, Tülay Karabayraktar, Abdullah Altaş, Burak Ölmez, Kamil Fehmi Narter, Mehmet Sargın, Mustafa Reşat Dabak
 6. Pencere ve Gün Işığı, Yoğun Bakım Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromunu Azaltıyor
  Pages 50 - 59
  Mükremin Er, Habibe Hezer, Emine Argüder, Ebru Şengül Parlak, Sultan Şıvğın Til, Bedriye Öztürk, Hatice Canan Hasanoglu
 7. Knowledge of Mother Regarding Wet Nursery and Breast Milk Banking
  Pages 60 - 70
  Şeyda Can, Meryem Ünülü
 8. Ankara İlinde Yapılan Aktif Sürveyans Uygulamasının Tüberküloz Hastalarının Kayıt ve Takibine Katkısının Değerlendirilmesi
  Pages 71 - 82
  Asiye Çiğdem Şimşek, Suha Özkan
 9. Fibromiyalji Tanısı İçin Eski ve Yeni Kriterler: Değerlendirme ve Karşılaştırma
  Pages 83 - 95
  Ayla Çağlıyan Türk
 10. Clinical and Laboratory Evaluation of Pediatric Tuberculosis Cases in Light of Nutritional Indicators
  Pages 96 - 107
  Özlem Tezol, Mehmet Alakaya, Asuman Akar, Necdet Kuyucu
 11. Down Sendromu için Gebelere Yapılan Prenatal Tarama ve Tanı Testlerinin Sonuçları; Maliyet Analizi
  Pages 108 - 114
  Könül Mürsel, Nezaket Kadıoğlu, Şule Özel, Yaprak Engin Ustun
 12. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İdrar Yolu Enfeksiyonları: 4 Yıllık Deneyim
  Pages 115 - 122
  Sara Erol, Nilgün Altuntaş
 13. Correlation of Liver Enzyme Levels and Insulin Resistance in Patients with Non-Alcoholic Steatosis
  Pages 123 - 132
  Demet Cekdemir, Mehmet Gunduz, Arzu Celebi, Hale Aslantas, Gokhan Pekındıl, Semin Ayhan, Ender Ellidokuz
 14. Why Do Patients Want Antibiotics and Why Do Physcians Prescribe Antibiotics?: A Cross-Sectional Study In Primary Health Care
  Pages 133 - 142
  Feride Derya Şarklı, Aylin Baydar Artantaş, Mehmet Uğurlu
 15. Birinci Karpometakarpal Eklem Osteoartritinin Tedavisi: Kortikosteroid ile Platelet Zengin Plazma – Randomize Karşılaştırmalı Çalışma
  Pages 143 - 151
  Mehmet Emin Şimşek
 16. Meme Kanseri Hastalarında ABO ve Rhesus Kan Grubunun Klinikopatolojik Etkisi: Retrospektif Çalışma
  Pages 152 - 156
  Ömer Parlak, Servet Kocaöz
 17. Göğüs Hastalıkları Servisinde Venöz Kan Gazları Arteriyel Kan Gazları Yerine Kullanılabilir mi?
  Pages 157 - 163
  Ebru Şengül Parlak, Sevil Pempeci, Ayşegül Karalezli, Hatice Canan Hasanoglu
 18. Penile Anthropometry of Healthy Turkish Children Aged One to Twenty-Four Months
  Pages 164 - 169
  Atilla Çifci, Mehmet Boyraz
 19. Bir Hastane Bünyesindeki Evde Sağlık Birimi Tarafından Verilen Hizmetlerin Değerlendirilmesi: 2018 Yılı İstatistikleri
  Pages 170 - 177
  Aylin Baydar Artantaş, Fatma Tamara Köroğlu
 20. Düzenli Ağırlık Egzersizi Yapan Bireylerde İzole Hidrolize Whey Proteini Kullanımının Tiroid Hormonları, Karaciğer ve Böbrek Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi
  Pages 178 - 186
  Gökhan Akkurt
 21. An Evaluation to the Awareness of Family Medicine Residents in Ankara for the Coagulation Testing, Anticoagulation Treatment and Tracking
  Pages 187 - 198
  İskender Bülbül, İrfan Şencan, İsmail Kasım, Tarık Eren Yılmaz, Adem Bahadır, Adem Özkara
 22. Sağlık Taramalarında Danışmanlık Nasıl Yapılmalıdır?
  Pages 199 - 204
  Basri Furkan Dağcıoğlu, Yusuf Üstü
 23. Sık Rastlanan ve Sık Atlanan Hastalık Uyuz: Olgu Sunumu
  Pages 205 - 209
  Erhan Şimşek, Ahmet Keskin, Basri Furkan Dağcıoğlu
 24. Aklımıza Gelsin Yeter: Subakut Tiroidit
  Pages 210 - 212
  Dilara Genç Demirağ, Mukaddes Pekkenç Abatay, İrep Karataş Eray
Indexes and Platforms
Ankara Medical Journal

The Ankara Medical Journal is a peer-reviewed, open access, common periodical journal, belonging to the Family Medicine Department of Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Medicine.