Ankara Medical Journal

e-ISSN 2148-4570 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi |
Kapak Resmi

110.471

229.152

Sevgili Meslektaşlarım,

Ankara Medical Journal, 2014 yılının ilk sayısından bu yana Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalının uluslararası, hakemli ve açık erişimli süreli yayınıdır. Aile hekimliği, tıp eğitimi, sağlık politikaları, koruyucu hekimlik, toplum sağlığı ve birinci basamak hekimliği konularında araştırma makalesi, davetli derleme, olgu sunumu ve editöre mektup türünde yazılar kabul etmektedir.

Dergimiz DOAJ, DRJI, EBSCOhost, Google Scholar, HINARI, ROAD, InfoBase Index, J-Gate, Journal Index, Journal TOCs, SHERPA/RoMEO, TÜBİTAK Türk Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini Turkish Citation Index, Turkish Medline, UlrichsWeb Global Serials Directory tarafından abstraktlanmakta/dizinlenmektedir.

Dergimize karşı her geçen gün büyüyen dünya çapındaki ilgiden memnuniyetimizi ve sizlerin katkı ve destekleriyle daha ileri başarılara ulaşma isteğimizi belirtmekten mutluluk duymaktayız. 

Prof. Dr. Yusuf Üstü


Cilt 17 Sayı 4 Son Sayı
Cilt 17 - Sayı 4 - Ara 2017
 1. 2005-2015 Yılları Arasındaki Aile Hekimliği Uzmanlık Tezlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 192 - 203
  Nehir Özgül Mengüllüoğlu, İlhami Ünlüoğlu
 2. KOAH Hastalarında Sosyal İlişkilerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 204 - 215
  Arzu Kuzulu, Gülden Bilgin, İsmail Arslan, Havva Öznur, Özlem Kızıltaş, Oğuz Tekin, Nevgül Demir, Zühal Albayrak
 3. Sivas İl Merkezi Sağlık Çalışanlarında Şiddete Maruziyet Sıklığı
  Sayfalar 216 - 225
  Bahar Türkmenoğlu, Haldun Ergün Sümer
 4. Ayaktan Geriatrik Hastalarda Reçetesiz Ürün Kullanımı
  Sayfalar 226 - 234
  Murat Varlı, Remzi Bahşi, Şule Doğan, Halime Uysal, Şura Subaşı, Merve Toper, Sena Peksarı, Sevde Keskin, Deniz Mut Sürmeli, Tuğba Turgut, Hande Selvi Öztorun, Sevgi Aras
 5. Ankilozan Spondilit Hastalarında Yaşam Kalitesini ve Fonksiyonel Durumu Hangi Faktörler Etkiler?
  Sayfalar 235 - 244
  Gülcan Gürer, Gülnur Taşçı Bozbaş, Ayşe İyiyapıcı Ünübol, Tiraje Tuncer, Bülent Bütün
 6. Otonom Diyabetik Nöropati ile Glisemik Kontrol Arasındaki İlişki
  Sayfalar 245 - 252
  Gülşah Şahin, Mustafa Reşat Dabak, Gülbüz Sezgin, Can Dolapçıoğlu, Emel Ahıskalı, Oya Uygur Bayramiçli
 7. Tip 2 Diyabet Hastalarında Kronik İnflamasyon Belirteci Olarak Lökosit Sayımı
  Sayfalar 253 - 259
  Esra Durmuş, Cenk Aypak, Süleyman Görpelioğlu
 8. Lateral Epikondiliti olan Hastalarda Nöral Terapi Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Randomize Kontrollü Çalışma
  Sayfalar 260 - 266
  Fatma Gülçin Ural, Gökhan Tuna Öztürk, Hüseyin Nazlıkul
 9. Üçüncü Basamak Bir Sağlık Kuruluşunda 2006-2015 Yılları Arasındaki Servikal Sitoloji Sonuçlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 267 - 274
  Raziye Desdicioğlu, Melahat Yıldırım, Nuran Süngü, Mesut Akyol, Ayşe Filiz Yavuz
 10. Hemodiyaliz Hastalarında Tedaviye Uyumun Değerlendirilmesi
  Sayfalar 275 - 283
  Sultan Özkurt, Yasemin Sağlan, Handan Gölgeli, Ramazan Sağlan, Hüseyin Balcıoğlu, Uğur Bilge, İlhami Ünlüoğlu
 11. Periyodik Sağlık Muayenesi Örnekleri
  Sayfalar 284 - 292
  Yusuf Üstü, Mehmet Uğurlu
 12. Kannabinoidlerin Kötüye Kullanımı
  Sayfalar 293 - 299
  Halil Kara
 13. Aile Hekimliğinde Saha Eğitimi: Bir Eğitim Aile Sağlığı Merkezi
  Sayfalar 300 - 304
  Furkan Dağcıoğlu, Yusuf Üstü
 14. Nargile İçimi Sonrası Gelişen Karbon Monoksit İntoksikasyonu: İki Vaka Sunumu
  Sayfalar 305 - 307
  Necmi Baykan, Polat Durukan, Ömer Salt, Şule Yakar, Seda Özkan
 15. Fenitoin Kullanımı Sonrası Gelişen DRESS Sendromu: Olgu Sunumu
  Sayfalar 308 - 313
  Bora Tetik, Ali Serdar Oğuzoğlu, Burcu Kayhan Tetik, Gülbahar Saraç