Ankara Medical Journal
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-4570 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi |

Sevgili Meslektaşlarım,

Ankara Medical Journal, 2014 yılının ilk sayısından bu yana Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalının uluslararası, hakemli ve açık erişimli süreli yayınıdır. Aile hekimliği, tıp eğitimi, sağlık politikaları, koruyucu hekimlik, toplum sağlığı ve birinci basamak hekimliği konularında araştırma makalesi, davetli derleme, olgu sunumu ve editöre mektup türünde yazılar kabul etmektedir.

Dergimiz 2013 yılından itibaren uluslararası indekslerde, 2014 yılından itibaren ise ULAKBİM TR-DİZİN de yer almaktadır.

Dergimiz halen DOAJ, DRJI, EBSCOhost, Google Scholar, HINARI, ROAD, InfoBase Index, J-Gate, Journal Index, Journal TOCs, SHERPA/RoMEO, TÜBİTAK Türk Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline, UlrichsWeb Global Serials Directory, Cite Factor, ResearchBib, GIF, ISRA, Academic Keys tarafından abstraktlanmakta/dizinlenmektedir. Yeni indekslerle yazışmalarımız süreç içinde devam etmektedir.

Dergimize karşı her geçen gün büyüyen dünya çapındaki ilgiden memnuniyetimizi ve sizlerin katkı ve destekleriyle daha ileri başarılara ulaşma isteğimizi belirtmekten mutluluk duymaktayız. 

Doç. Dr. Ahmet KESKİN


Ankara Medical Journal

e-ISSN 2148-4570 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi |
Kapak Resmi

148.347

568.459

Sevgili Meslektaşlarım,

Ankara Medical Journal, 2014 yılının ilk sayısından bu yana Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalının uluslararası, hakemli ve açık erişimli süreli yayınıdır. Aile hekimliği, tıp eğitimi, sağlık politikaları, koruyucu hekimlik, toplum sağlığı ve birinci basamak hekimliği konularında araştırma makalesi, davetli derleme, olgu sunumu ve editöre mektup türünde yazılar kabul etmektedir.

Dergimiz 2013 yılından itibaren uluslararası indekslerde, 2014 yılından itibaren ise ULAKBİM TR-DİZİN de yer almaktadır.

Dergimiz halen DOAJ, DRJI, EBSCOhost, Google Scholar, HINARI, ROAD, InfoBase Index, J-Gate, Journal Index, Journal TOCs, SHERPA/RoMEO, TÜBİTAK Türk Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline, UlrichsWeb Global Serials Directory, Cite Factor, ResearchBib, GIF, ISRA, Academic Keys tarafından abstraktlanmakta/dizinlenmektedir. Yeni indekslerle yazışmalarımız süreç içinde devam etmektedir.

Dergimize karşı her geçen gün büyüyen dünya çapındaki ilgiden memnuniyetimizi ve sizlerin katkı ve destekleriyle daha ileri başarılara ulaşma isteğimizi belirtmekten mutluluk duymaktayız. 

Doç. Dr. Ahmet KESKİN


Cilt: 18 Sayı: 4 Son Sayı
Cilt 18 - Sayı 4 - Ara 2018
 1. Bel Ağrısı Sıklığı ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 460 - 469
  Elif Serap Esen, Dilek Toprak
 2. Is Iron Deficiency Anemia Associated with Cognitive Functions in Reproductive-Age Women?
  Sayfalar 470 - 478
  Aslı Gençay Can, Serdar Süleyman Can, Murat İlhan Atagun, Emine Tuğçe Akçaer
 3. Epidemiology of Cutaneous Leishmaniasis, Crimean Congo Hemorrhagic Fever, West Nile Virus and Malaria in Adana Province
  Sayfalar 479 - 491
  Onur Acar, Burak Akbaba, Ali Tanju Altınsu, Yakup Yılancıoğlu
 4. Akut İskemik İnme Geçiren Hastalarda Radyolojik Görüntüleme Bulguları ve Bu Bulgulara Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 492 - 499
  Handan Özen Olcay, Yunsur Çevik, Emine Emektar
 5. Klinik Hemşirelerinin Yaşlılara İlişkin Düşünce ve Tutumları
  Sayfalar 500 - 507
  Ayşegül Koç, Dilek Öztaş, Neşe Uysal, Zehra Demircan, Özgür Erdem, Eyüp Sarı
 6. Hemşirelik Öğrencilerinin Bağımlılık ile İlgili Bilgi ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 508 - 518
  Ayşegül Koç, Esra Tayaz, Özgür Erdem, Burak Kurt, Dilek Öztaş
 7. Relationship Among the Symptom Severity of Knee Osteoarthritis, Quality of Life and Sleep Quality
  Sayfalar 519 - 527
  Sevgi İkbali Afşar, Hüma Bölük, Selin Özen
 8. Is There a Relationship between Clinical Symptoms of Asthmatic Children and Serum Levels of Vitamin D and Zinc?
  Sayfalar 528 - 536
  Zehra Şule Haskoloğlu, Demet Altun
 9. Geriatrik ve Erişkin Hastalarda Uyku Apne Sendromu ve Polisomnografi Özelliklerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 537 - 544
  Timur Ekiz, Ahmet Cemal Pazarlı
 10. Fibromiyaljili Kadınlarda Akupunkturun Ağrı, Yaşam Kalitesi ve Depresyon Üzerine Etkisi
  Sayfalar 545 - 551
  Bilge Kesikburun, Nuray Gülgönül, Emel Ekşioğlu, Aytül Çakcı
 11. Comparison of Quality of Life of Elders Living in Nursing Homes and in Their Homes and Its Relationship with Socio-demographic Factors
  Sayfalar 552 - 561
  Beray Gelmez Taş, Dilek Toprak
 12. A Systematic Review of The Prevalence of Hepatitis B Among Blood Donors in Ghana and Nigeria
  Sayfalar 562 - 568
  Abdul-Ghaffar Donkor, Namaitijiang Maimaiti
 13. Primer Baş Ağrısı Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Yeri
  Sayfalar 569 - 574
  Bengü Metin, Osman Korucu, Didem Adahan
 14. How Would Doctors Want to Die if They Had a Terminal Stage Illness? A Survey Study
  Sayfalar 575 - 583
  Ramazan Avcu, Şervan Gökhan, Gül Pamukçu Günaydın, Ayhan Özhasenekler, Fatih Tanrıverdi, Gülhan Kurtoğlu Çelik, Alp Şener
 15. Halluks Valgus Deformitesi Bulunan Hastalarda Gece Ateli Kullanımının Halluks Valgus Açısı ve Fonksiyonel Skorlar Üzerine Etkisi
  Sayfalar 584 - 591
  Mustafa Akkaya
 16. Üniversite Öğrencilerinin Stres Algılama Düzeyi ile Başetmede Kullandıkları Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 592 - 600
  Tuğba Aydın Yıldırım, Berna Köktürk Dalcalı, Elnaz Bagheri Nabel
 17. Alzheimer Tanılı Hastaya Ev Ortamında Bakım Veren Bireylerin Hastalarıyla İlgili Yakındıkları Hastalık Semptomları
  Sayfalar 601 - 611
  Hacer Gök Uğur, Oya Sevcan Orak, Yeşim Yaman Aktaş, Özgür Enginyurt
 18. Determination of the Appropriate Quality of Life Scale for Patients with Rheumatoid Arthritis and Osteoarthritis
  Sayfalar 612 - 627
  Safinaz Ataoğlu, Handan Ankaralı, Seyit Ankaralı, Özge Pasin
 19. Diyabetik Retinopatisi Olmayan Tip 1 Diyabet Olgularında Retinal Mikrovasküler Yapıların İncelenmesi
  Sayfalar 628 - 636
  Nagihan Uğurlu, Ayşe Güzin Taşlıpınar, Fatma Yülek, Didem Özdemir, Reyhan Ersoy, Bekir Çakır
 20. Importance of Sodium Levels for Geriatric Patients Presented to the Emergency Department with a Simple Fall
  Sayfalar 637 - 645
  Tolga Öz, Ayhan Özhasenekler, Gül Pamukçu Günaydın, Yavuz Otal, Gülhan Kurtoğlu Çelik, Selçuk Coşkun, Fatih Tanrıverdi, Şervan Gökhan
 21. D Tipi Kişilik Ölçeğinin Türk Toplumunda Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması
  Sayfalar 646 - 656
  Emine Öncü, Sümbüle Köksoy Vayısoğlu
 22. Thiol/Disulphide Homeostasis Neutrophil Lymphocyte and Platelet Lymphocyte Ratio in Emergency Department Patients with Renal Colic
  Sayfalar 657 - 663
  Şervan Gökhan, Çağdaş Yıldırım, Gül Pamukçu Günaydın, Gülhan Kurtoğlu Çelik, Fatih Ahmet Kahraman, Fatih Tanrıverdi, Ayhan Özhasenekler, Özcan Erel
 23. Toksik Nodüler ve Multinodüler Guatrlı Hastalarda Tiroid Kanser Sıklığı
  Sayfalar 664 - 674
  Didem Özdemir, Nagihan Beştepe, Fatma Dilek Dellal, Berrak Gümüşkaya Öcal, İbrahim Kılıç, Reyhan Ersoy, Bekir Çakır
 24. Gençlik Merkezine Başvuran Adölesanların Menarş Duygu, Menstruasyon Algı‐Bilgi ve Özbakım Pratikleri
  Sayfalar 675 - 682
  Şule Özel, Aslı Oskovi, Sabriye Korkut, Tuba Memur, Yaprak Engin Üstün
 25. Kortikosteroid Enjeksiyonunun Subakromiyal Sıkışma Sendromunun Konservatif Tedavisinde Etkinliği
  Sayfalar 683 - 689
  Safa Gürsoy
 26. Aile Hekimliği Polikliniği’ne Başvuran Hastalarda İrritabl Barsak Sendromu Sıklığı ve Bu Hastaların Sosyodemografik, Klinik ve Yaşam Tarzı Özellikleri
  Sayfalar 690 - 698
  Muhammed Mustafa Uzan, Abdullah Ozan Polat, Gamze Sarıkaya Uzan, Dilek Toprak, Ezgi Karasu, Dilek Sarıkaya, Haluk Mergen
 27. Down Sendromu ile Konjenital Diyafram Hernisi Birlikteliği: Olgu Sunumu
  Sayfalar 699 - 703
  Fatma Tamara Köroğlu, Lale Yılmaz, Ahmet Keskin
 28. Enteropatiler Düşündüğümüzden Daha Sık Olabilir mi?
  Sayfalar 704 - 705
  Yusuf Üstü